Jihosúdánská republika: Zahraniční obchod a investice

6. 6. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance (dle SB, % HDP):

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

vývoz

66,1

10,1

16,2

20,2

9,8

n/a

dovoz

27,2

45,3

38,1

34,0

57,6

n/a

saldo

38,9

- 35,2

- 21,9

- 13,8

- 47,8

- 6,8

 

Obchoní bilance (miliony USD, dle OEC: https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ssd/)

- poslední dostupné informace jsou za rok 2017

  2016 2017
vývoz 1 340 1 230
dovoz 348 532
saldo 994  

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývozci do Jižního Súdánu, r. 2015 (dle COMTRADE):
Uganda 55 %, Pákistán 9,2 %, Nizozemí 5,4 %, Ukrajina 5,2 %, Francie 4,2 %

Dovozci z Jižního Súdánu, r. 2015 (dle COMTRADE):
Alžírsko 74 %, Pákistán 9,2 %, Uganda 6,5 %, Etiopie 2,5 %, Ukrajina 2,3 %

Teritoriální struktura 2016(dle OEC; https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ssd/)

vývoz dovoz


poř. země miliony USD % poř. země miliony USD %
1. Čína 1 330,00 99 1. Uganda 189,0 54
2. Alžírsko 7,09   2. Čína 46,2 13
3. Pákistán 6,56   3. Pákistán 38,3 11
4. Uganda 2,35   4. Alžírsko 19,9 6
5. Jordánsko 0,34   5. Holandsko 9,7 3

Teritoriální struktura 2017(dle OEC; https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ssd/)

vývoz celkem 1 230 milionů USD dovoz celkem 532 milionů USD


poř. země miliony USD % poř. země miliony USD %
1. Čína 1 160 94,3 1. Uganda 253 47,6
2. Indie 56  4,6 2. Keňa 161 30,3
3. Uganda 5,3  0,4 3. Čína 51,8 9,7
4. Ukrajina 1,9  0,2 4. Holandsko 11,1 2,1
5. Jordánsko 0,3  0 5. USA 9,7 1,8

 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komodity vývozu, r. 2015 (dle COMTRADE):
Olejka 39 % (oil seed flower), olejová semínka 29 %, železný odpad 3,4 %;

Komodity dovozu, r. 2015 (dle COMTRADE):
Potraviny 19 %, rostlinné produkty 19 %, dopravní prostředky 14 %, chemikálie 10 %, stroje 10 %, kovy 9 %;

Komodity dovozu 2016 (dle OEC; https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ssd/ )

vývoz

dovoz
pořadí položka miliony USD % pořadí položka miliony USD %
1. ropa 1 330,0 98,7 1. surový cukr 53,4 15,30
2. jiná olej. semena 3,80 0,29 2. balené léky 12,5 3,57
3. olejka 3,14 0,24 3. auta 11,2 3,20
4. sušené luštěniny 3,12 0.23 4. rýže 10,7 3,07
5. zbytky lodí 2,04 0,21 5. palmový olej 10,7 3,07

Komodity dovozu 2017 (dle OEC; https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ssd/ )

vývoz 1230 milionů USD

dovoz 532 milionů USD
pořadí položka miliony USD % pořadí položka miliony USD %
1. ropa 1 222,0 99 1. surový cukr 42,1 7,9
2. železný odpad 3,0 0,3 2. poštovní známky 31,4 5,9
3. plynové turbíny 1,2 0,1 3. pivo 21,5 4,0
4. části letadel 1,4 0.1 4. palmový olej 18,6 3,5
5. řezané dřevo 1,2 0,1 5. rýže 16,0 3,0

 

 

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Jižním Súdánu neexistují.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice, dle SB a údajů Societe Generale, miliony USD
2013 2014 2015 2016 2017
- 793,00 1,04 0,15 - 17,00 80,00

Většina minulých zahraničních investic směřovala ropného sektoru – své prostředky zde investovala Chinese National Petroleum Company, malajsijská PETRONAS a indická ONGC. Francouzská Total a kuvaitská Kufpec provádějí geologický průzkum v oblasti Block B.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vláda nastavila prioritní oblasti pro zahraniční investice, kde nabízí daňové a celní úlevy. Tyto oblasti však pokrývají veškeré oblasti ekonomiky: zemědělství, sociální infrastruktura včetně škol, nemocnic a vodních zdrojů, těžební průmysl, energetický průmysl, ropný průmysl, průzkum přírodních zdrojů, lesnictví, těžký průmysl, dopravu, telekomunikace, komerční bankovnictví, farmaceutický a chemický průmysl, turismus a hoteliérství.

Podle investičního zákona z roku 2009 mohou zahraniční investoři vlastnit a provozovat podnikání v jakémkoli oboru, Investiční úřad Jižního Súdánu však může publikovat seznam sektorů, kde bude podnikání zahraničních subjektů omezeno. Podle zákona o společnostech z roku 2012 musí mít střední a velké podniky 31 % podíl jihosúdánského vlastnictví, malé podniky s méně než sedmi zaměstnanci mají zůstat „doménou jihosúdánských občanů“.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: