Jordánsko: Vztahy země s EU

18. 11. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Ammánu (Jordánsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to The Hashemite Kingdom of Jordan
 Princess Basma St., North Abdoun 
 P.O. Box 852099 
 Amman 11185, Jordan 
 Tel: 00 962 (0) 646 07 000 
 Fax +962-6-460-7001 
 Website:  http://www.deljor.ec.europa.eu,   http://eeas.europa.eu/delegations/jordan

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Evropská unie je osmou hlavní exportní destinací pro jordánské výrobky. Z ekonomického hlediska Jordánsko nadále čelí řadě vnějších šoků, které mají dopad na místní ekonomiku. EU vybízí Jordánsko pokročit se strukturálními reformami, které přispívají ke snížení makroekonomické zranitelnosti, podporují růst zvýšením role soukromého sektoru a současně by podporovaly rozvoj malých a středních podniků. EU vyzývá k posílení evropsko-středomořské průmyslové spolupráce, vytváření pracovních příležitostí a ke zlepšení účinnosti a efektivnosti veřejných financí.

Jordánsko publikovalo svoji vizi 2025, ve které se zavazuje vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoje obchodu a zbožovou diverzitu. EU podporuje tento plán s tím, že Jordánsko by se mělo stát  atraktivní destinací pro pro EU investory.

Vývoj vzájemného obchodu EU a Jordánska znázorňuje následující tabulka (Zdroj: Eurostat Comext - Statistical regime 4).

Rok           Import                                           Export                                                             Bilance                       Celkem obchod

Mil €          Růst %                                             Mil €                         Růst %                            Mil €                             Mil €

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007          221                      -4.5                     2,654                          -0.7                               2,433                          2,875

2008          298                     35.0                     2,947                          11.0                               2,648                          3,245

2009          179                    -40.0                     2,603                        -11.7                               2,424                          2,782

2010          249                     39.2                     2,790                            7.2                               2,541                          3,040

2011          314                     26.1                     3,266                         17.1                                2,952                          3,580

2012          335                       6.7                     3,448                           5.6                                3,112                          3,783

2013          353                       5.2                     3,714                           7.7                                3,361                          4,067

2014          338                      -4.4                     3,678                         -1.0                                3,341                          4,016

2015          386                     14.3                     3,984                           8.3                                3,599                          4,370

2016          339                    -12.2                     4,050                           1.7                                3,712                          4,38

Dovoz z JO do EU 2016                                   Vývoz z EU do JO 2016

(cenový objem)                                                                                    (cenový objem)

Produkt                                          Mil €              Celkem %                 Produkt                                         Mil €                               Celkem %

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agricultural products                      41                      12.0                     Agricultural products                      821                               20.3

Fishery products                            0                          0.0                     Fishery products                                 2                                 0.1

Industrial products                         298                    88.0                     Industrial products                       3,228                                79.6

Total                                              339                  100.0                     Total                                            4,050                             100.0

Hlavní - SITC- produkty:

v dovozu                                                                       ve vývozu

Nomenklatura produktu                  Mil €            Celkem %                  Nomenklatura produktu                  Mil €                            Celkem %

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chemicals and related prod,          105                    30.9                      Machinery+transp. equipment      1,293                              31.9

Machinery+transp. equipment        70                      20.7                      Food and live animals                       705                            17.4

Miscellaneous man. articles           45                     13.2                      Chemicals and related prod             624                            15.4

Crude materials, except fuels         32                       9.3                      Miscellaneous man. articles              485                            12.0

Manufactured goods, by material   28                      8.2                       Manufactured goods, by material    362                                8.9

Během roku 2017 pokračovala jednání jordánské strany s Evropskou unií, jejichž předmětem byla realizace dohody „Compact EU – Jordan“ a v jejím rámci především konkretizace nástrojů na podporu vzájemného obchodu, tj. zejména změkčení pravidel o původu zboží (Rules of Origin). Smyslem uvedeného nástroje je podnítit v Jordánsku produkci, která přinese nové pracovní příležitosti. Rada přidružení EU-Jordánsko přijala Priority partnerství a Compact písemnou procedurou dne 19. prosince 2016.

Pravidla o původu zboží Jordánsko dosud vnímalo jako hlavní překážku zvýšení vzájemného obchodu s EU. Modifikovaná pravidla nyní umožní jordánským výrobkům s vymezeným podílem práce syrských uprchlíků vstup na jednotný trh EU. Pokud Jordánsko zaměstná ve vymezených sektorech 200 000 syrských uprchlíků, rozšíří se tato zvýhodněná pravidla i na další výrobky z výhradně jordánského výrobního prostředí. V roce 2017 bylo takto zaměstnáno 83 tisíc syrských občanů.

Cílem dohody je dát zaměstnání nejen Jordáncům, ale i syrským uprchlíkům na území Jordánska, kterých je v Jordánsku cca 1,4 miliónu. Podmínkou dohody je zaměstnat 15 % syrských uprchlíků v podporovaných firmách. Proces zaměstnávání Syřanů ve firmách, které budou za výhodných podmínek vpuštěny na trh EU, však nebyl uspokojivý. Na jednání s delegací EU v listopadu 2017 jordánská strana oznámila, že nemůže dosáhnout splnění uvedené podmínky (zaměstnat 15 % Syřanů). Jordánský viceministr obchodu Yousef Al Shamali oficiálně požádal bruselskou delegaci o změnu tohoto požadavku s odůvodněním, že Syřané bud nejsou kvalifikovaní, nebo nechtějí ztratit status uprchlíka, anebo nechtějí pracovat. Bylo dohodnuto pokračovat v dalších jednáních v roce 2018. Evropská unie rovněž soustředěně podporuje Jordánsko při využívání stávajících mechanismů financování Evropské investiční banky (EIB) a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). Pořadí Jordánska jako EU partnera: V roce 2016 Jordánsko zaujímalo v dovozu EU 104. místo, ve vývozu 48. místo. V celkovém obchodování EU zaujímalo Jordánsko 58. místo.

EU bude nadále podporovat stabilitu a růst v Jordánsku finančními podporami (viz níže bod 3.3.) a uvedenou dohodou „Compact EU – Jordan“. Předmětem dohody jsou zejména obory energetika a obnovitelné zdroje, průmysl ICT, farmaceutický průmysl, zdravotnictví a turistika. EU oceňuje stabilizační roli Jordánska v nejbouřlivějším regionu světa  a stanovila koncem roku 2017 pro Jordánsko na další období dvě priority ekonomické diplomacie: zlepšení investičního klimatu a podporu obchodu mezi EU a Jordánskem.

 Dovoz z JO do EU 2016                                                              Vývoz z EU do JO 2016

(cenový objem)                                                                                    (cenový objem)

Produkt                                          Mil €              Celkem %                 Produkt                                         Mil €                               Celkem %

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agricultural products                      41                      12.0                     Agricultural products                      821                               20.3

Fishery products                               0                        0.0                      Fishery products                                 2                                 0.1

Industrial products                        298                      88.0                     Industrial products                       3,228                                79.6

Total                                              339                    100.0                     Total                                             4,050                             100.0

Hlavní - SITC- produkty:

v dovozu                                                                                               ve vývozu

Nomenklatura produktu                  Mil €            Celkem %                  Nomenklatura produktu                  Mil €                           Celkem %

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chemicals and related prod,          105                    30.9                      Machinery+transp. equipment      1,293                            31.9

Machinery+transp. equipment        70                    20.7                      Food and live animals                       705                            17.4

Miscellaneous man. articles             45                    13.2                      Chemicals and related prod              624                            15.4

Crude materials, except fuels           32                      9.3                      Miscellaneous man. articles              485                            12.0

Manufactured goods, by material    28                      8.2                      Manufactured goods, by material    362                              8.9

Jordánsko publikovalo svoji vizi 2025, ve které se zavazuje vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoje obchodu a zbožovou diverzitu. EU podporuje tento plán s tím, že Jordánska by se mělo stát  atraktivní destinací pro pro EU investory. EU očekává v příštích letech umírněný růst Jordánské ekonomiky, tj. přibližně 2% růst.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU vítá a důrazně podporuje úsilí Jordánska o reakci na syrskou krizi, zejména oceňuje jeho poskytnutí útočiště syrským uprchlíkům. EU je hlavním dárcem v mezinárodní reakci na syrskou krizi, přičemž EU a členskými státy celkově poskytnutá částka přesahuje 9,5 miliardy EUR pro humanitární a rozvojovou pomoc od roku 2011. Tímto EU podporuje syrské obyvatele v Sýrii a současně syrské uprchlíky v Jordánsku a v regionu.

Na konferenci v Bruselu v dubnu 2017 o podpoře budoucnosti Sýrie a regionu EU státy přislíbily poskytnutí  částky ve výši 5,6 miliardy EUR, která byla stanovena na rok 2017. Konference potvrdila za mezinárodní společenství závazky přijaté na londýnské konferenci vůči Jordánsku, týkající se podpory Sýrii a celému regionu s ohledem na posílení odolnosti Jordánska vůči dopadům krize v Sýrii a pro inkluzivní a udržitelný hospodářský rozvoj.

Již jsou známy údaje o příslibech z konference Brusel II.  (http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/25/brussels-ii-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region-co-chairs-declaration

Tyto závazky jsou zakotveny v širším rámci partnerství, které EU a Jordánsko odsouhlasily v roce 2016. Celkově poskytla Evropská unie Jordánsku od roku 2011 více než 1 095,-  milionů EUR (zdroj: Evropská komise 7/2017) na pomoc uprchlíkům a zranitelným komunitám. Uvedená částka zahrnuje:

  • humanitární pomoc ve výši 306 milionů EUR
  • 380 milionů EUR na podporu finanční stability Jordánska
  • 38 milionů EUR na posílení bezpečnosti
  • 370 milionů EUR pro pomoc ve vzdělávání (včetně 141 milionů EUR z Regionálního svěřeneckého fondu EU na podporu odolnosti vůči krizi (Madad)

Kromě toho EU poskytuje Jordánsku dalších 100 milionů EUR ročně, většinou prostřednictvím rozpočtové podpory ve formě grantové pomoci Jordánsku.

Takto EU poskytla v roce 2017 Jordánsku prostředky k pokrytí svých závazků z Londýnské konference v únoru 2016, orientované na makro-finanční pomoc a úvěry pro sektory školství, vodního hospodářství, energetiky a zpracování odpadů.

Finanční alokace v rámci evropského nástroje sousedství pro období 2014-2020 byla stanovena mezi 587 mil. € a 693 mil. € v závislosti na pokroku dosaženém při demokratických a sociálně ekonomických reformách v Jordánsku. Podpora se zaměřuje na tři hlavní oblasti:

  • posílení právního státu k vyšší odpovědnosti a spravedlnosti při poskytování veřejných služeb;
  • zvýšení zaměstnanosti a rozvoje soukromého sektoru;
  • budování obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti.

Další podrobnosti k tématu lze nalézt na  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160316/eu_support_to_jordan_-_latest_update_en.pdf).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: