Kambodža se pouští do prvních těžebních aktivit, s průzkumem se chtějí zapojit i čeští odborníci

9. 10. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Kambodža se pouští do prvních těžebních aktivit, s průzkumem se chtějí zapojit i čeští odborníci Ve dnech 1.-5. října 2018 v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) navštívila Kambodžu skupina českých firem zaměřených na geologický průzkum a dobývací techniku. Zástupci GET, INCO Engineering, sdružení Těžební unie a ČALG zde pod vedením ředitele odboru surovinové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Pavla Kaviny jednali o spolupráci a způsobu, jak se zapojit do těžebních aktivit.

Ty tu v posledních letech nabývají na tempu. Nedostatečně zmapovaný surovinový potenciál a rozjíždějící se těžařské projekty lákají do Kambodže první zahraniční firmy. Šanci mají i subjekty z Česka, které v zemi mohou obstát s nabídkou geologicko-průzkumných služeb a dobývací techniky pro místní důlní společnosti.

Sektoru nerostných surovin se Kambodža začala věnovat teprve v posledních letech. Vývoj odvětví na dlouhá desetiletí zastavila občanská válka a její pozůstatky v podobě nevybuchlé munice. Většina těžebních aktivit se proto plněji začíná rozvíjet až nyní s tím, jak sílí domácí stavební průmysl, jehož oporou jsou materiály typu vápence pro výrobu cementu a štěrkopísky.

Kambodža kromě toho začíná přitahovat průzkumné společnosti na vzácné nerosty (zlato, drahé kameny a další kovy), které nejenže zatím nebyly vůbec dobývány, ale pro jejich využití nadále chybějí detailní podklady. Je to právě důkladné zmapování místního nerostně surovinového potenciálu, jenž je nezbytné pro tolik žádané a potřebné přímé zahraniční investice. Většinu potřebných surovin je navíc Kambodža nucena dovážet, přičemž část bych mohla využívat z vlastních zdrojů, např. uhlí.

S možnostmi, jak v dané situaci přispět s nabídkou geologických, průzkumných a dalších expertních prací a dodávek těžební techniky, se celý první říjnový týden seznamovaly české firmy GET, INCO Engineering, sdružení Těžební unie a ČALG. Během jednání a semináře se za účasti Ministerstva těžebního průmyslu a energetiky, Kambodžské obchodní komory a místních firem účastníci z Česka obeznámili s perspektivami domácího těžebního sektoru a nabídli své produkty.

Jednotlivá řešení českých firem přitom vycházejí ze zkušeností, které načerpaly v dalších zemích. Jako nejperspektivnější se jeví služby geologického mapování, průzkumu, environmentální posudky před schvalováním projektů a také dodávky těžební techniky pro připracované důlní projekty. Zajímavou možností, jak by se české subjekty mohly v Kambodži uchytit pomocí nástrojů rozvojové spolupráce, může být participace na přenosu know-how a geologického vzdělávání. Nabízejí se jim šance v programu B2B České rozvojové agentury, opřít se lze potenciálně také o program Aid for Trade Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

Na jednání a seminář navázaly exkurze do lokalit, kde již probíhají důlní aktivity (vápencový lom a cementárna thajské společnosti K-Cement v provincii Kampot), případně do míst těsně před zahájením těžby (zlatý důl indické firmy Mesco Gold v provincii Ratanakiri). V posledním případě jednání potvrdila, že již v nejbližších měsících se mohou české firmy zapojit do tendru na dodávku hlubinné dobývací techniky. Společnost Mesco Gold dokončuje v Ratanakiri průzkumné práce a samotnou těžbu plánuje spustit v příštím roce. Její projekt na dobývání zlata je pak jedním z prvních v zemi tykajících se hlubinné těžby, poté co se stávající aktivity výlučně opíraly o povrchové dobývání.   

Bližší pohled na právní rámec, potenciál a příležitosti nabízí sektorová analýza na webu MZV.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Phnompenhu (Kambodža). Autor: Štěpán Vojnár, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek