Kambodža: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Phnompenhu (Kambodža)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu

 • Česky: Kambodžské království
 • Anglicky: The Kingdom of Cambodia
 • Khmérsky: Preahreacheanachakr Kampuchea

Hlava státu (král): Norodom Sihamoni

Složení vlády

Předseda vlády

Hun Sen

Ministři

 

Místopředseda vlády a ministr odpovědný za Radu ministrů

Bin Chhin

Místopředseda vlády a ministr vnitra

Sar Kheng

Místopředseda vlády a ministr národní obrany

Tea Banh

Ministr zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce

Prak Sokhonn

Ministr hospodářství a financí             

Aun Pornmoniroth

Ministr zemědělství, lesnictví a rybolovu        

Veng Sakhon

Ministr pro rozvoj venkova     

Ouk Rabun

Ministr obchodu

Pan Sorasok

Ministr těžebního průmyslu a energetiky

Suy Sem

Ministr plánování        

Chhay Than

Ministr školství, mládeže a sportu

Hang Chuon Naron

Ministr sociálních věcí, veteránů a rehabilitace mládeže

Vong Sauth

Ministr územního rozvoje, urbanizace a stavebnictví

Chea Sophara

Ministr životního prostředí

Say Sam Al

Ministr vodních zdrojů a meteorologie

Lim Kean Hor

Ministr informací

Khieu Kanharith

Ministr spravedlnosti 

Ang Vong Vathana

Místopředsedkyně vlády a ministryně vztahů mezi Národním shromážděním a Senátem

Men Sam An (žena)

Ministr pošty a telekomunikací

Tram Iv Tek

Ministr zdravotnictví

Mam Bunheng

Ministr veřejných prací a dopravy

Sun Chanthol

Ministryně kultury

Phoeung Sackona (žena)

Ministr cestovního ruchu

Thong Khon

Ministr kultu a náboženství   

Him Chhem

Ministryně pro záležitosti žen

Ing Kanthaphavi (žena)

Ministr práce a odborného vzdělání

Ith Sam Heng

Ministr veřejných funkcí

Pich Bun Thin

Státní tajemník civilního letectví

Mao Havannall

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel (2016): 16 204 486
 • Hustota: 86 obyv./km2
 • Přírůstek obyvatelstva (odhad 20175): 1,52 %
 • Městská populace (odhad 2017): 21,2 %

Demografické složení obyvatelstva podle věku (odhad 2016)

 • 0-14 let: 31,01 %
 • 15-24 let: 18,36 %
 • 25-54 let: 40,86 %
 • 55-64 let: 5,69 %
 • 65 let a více: 4,25 %

Národnostní složení (odhad 2015)

Z etnického hlediska je Kambodža národnostně jednolitý stát.

 • Khmerové: 90 %
 • Vietnamci: 5 %
 • Číňané: 1 %
 • Ostatní: 4 %

Náboženská skladba (odhad 2016)

 • Buddhisté: 96,9 %
 • Muslimové: 1,9 %
 • Křesťané: 0,4 %
 • Ostatní: 0,8 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2013

2014

2015

2016

2017 (odhad) 

Růst reálného HDP

7,4 %

7,1 %

7 %

7 %

6,9 % 

Nominální HDP v mil. USD

15 229

16 796

18 078

19 843

21 983 

HDP per capita

1 042

1 138

1 215

1 300

1 422 

Inflace (roční průměr, v %)

3 %

3,9 %

 1,2 %

2,8 %

3,7 % 

Nezaměstnanost (v %)*

 ‹0,5 %

‹0,5 %

‹0,5 %

‹0,5 % 

‹0,5 % 

Zdroj: Ministerstvo hospodářství a financí Kambodže
* Podle ILO je tento údaj naprosto nespolehlivý, protože velká část obyvatel pracuje v šedé ekonomice

Očekávaný ekonomický vývoj

Růst HDP dosáhl v roce 2017 6,9 %, což je podobné tempo jako v přecházejících letech, kdy kambodžská ekonomika rostla v rozmezí 7-7,5 %, a to i díky významné rozvojové asistenci, kterou země v posledních dvou dekádách přijímá od západních zemí. Žádná významnější změna v růstu HDP se neočekává ani v roce 2018. Ekonomika by měla růst o 6,9 %. Nejistota ohledně budoucího směřování země v souvislosti s volbami do Národního shromáždění plánovanými na červenec 2018 se zatím do odhadů vývoje ekonomiky nepromítá.

HDP na osobu může v roce 2018 dosáhnout 1 560 USD. Hlavním tahounem růstu bude průmysl, který vzroste o 8,6 % především v netextilních odvětvích (výroba elektronických součástek). Oproti předcházejícímu období se předpokládá pomalejší tempo textilního a stavebního průmyslu. Růst sektoru služeb o cca 7,6 % mají podpořit hlavně telekomunikace, doprava a spotřeba domácností v souvislosti se zvýšením minimální mzdy a také platy státních zaměstnanců. Zemědělství by podle odhadů mohlo vzrůst o 2 %, tedy o něco více než tomu bylo v předcházejících letech. Predikce počítá s příznivějšími klimatickými podmínkami; pozitivní roli by mohl sehrát i předešlý větší zájem o investice soukromého sektoru do jeho modernizace. Samotná rozpočtová kapitola Ministerstva zemědělství se ale meziročně sníží o 3 %, kapitálové výdaje mají poklesnout o 17 %.

V hodnocení Doing Business Světové banky na rok 2018 se Kambodža umístila na 135. místě ze 190. hodnocených zemí. Oproti předcházejícímu roku si mírně pohoršila (131. místo). Hodnocení země snižuje především komplikovaný proces zahájení podnikání, vydání stavebních povolení, vymahatelnost smluvních závazků či dostupnost elektrické energie. Příznivě je Kambodža hodnocena v případě snadného obdržení úvěrů pro soukromý sektor.  Za posledních 10 let země svou celkovou pozici mírně zlepšila, poté co byla v roce 2009 klasifikována jako 145. Nepříznivě je nadále Kambodža hodnocena z pohledu korupce. Na žebříčku Transparency International zaujímá 156. pozici ze 175. Globální index konkurenceschopnosti pro období 2017-2018 řadí Kambodžu na 94. pozici ze 137. Zde si země od roku 2014 udržuje stabilní pozici.

Oproti roku 2017 rozpočet počítá s 12% zvýšením příjmů (na 18,75 % HDP) a 16% zvýšením výdajů (na 24,6 % HDP). Celkový rozpočtový deficit se mírně zvýší na 5,84 % HDP. Nárůst deficitu bude dán i většími vládními výdaji a také náklady spojenými s červencovými volbami. Podle dřívějšího vládního prohlášení by minimální mzda státních zaměstnanců, vojáků a policistů měla letos vzrůst na 250 USD. Předpokládá se, že porostou i další sociální výdaje (o 22 %), z toho polovina by měla jít na oblast vzdělání a investice v sektoru školství. O 17 % vzroste rozpočet na agendy obrany a bezpečnosti[1]. S výjimkou Ministerstva zemědělství si polepší všechna klíčová ministerstva, nejvíce pak rezorty sociálních věcí, školství, zdravotnictví a obrany.

Největším věřitelem zahraničního dluhu je Čína, která podle oficiálních zdrojů drží téměř polovinu z 6,2 mld. USD dluhu (47,5 %). Podle mezinárodních kritérií je zatím Kambodža vystavena nízkému dluhovému riziku, a to i vzhledem k predikci příznivého vývoje ekonomiky. Nedostatečná celková transformace ekonomiky a nízká připravenost země reagovat na změny v globální ekonomice, se kterou je Kambodža velmi úzce propojena svou vývozní závislostí, na druhé straně zesilují riziko dodržovat dluhové závazky země. V letošním roce Kambodža plánuje podepsat 26 úvěrových projektů (4 se Světovou bankou, 10 s ADB, 4 s Čínou a po 2 s Japonskem, Francií, Koreou a Indií).

Střednědobý pohled na rizika je pozitivní. Optimismus vyplývá z rostoucího přílivu přímých zahraničních investic[2] a opatrné exportní diverzifikaci směrem k dalším  průmyslovým odvětvím. Naproti tomu veřejné investice nerostou tolik, kolik by odpovídalo stavu ekonomiky, která již několik let prochází konjunkturou s perspektivou jejího udržení. Z pohledu domácností je riskantní kvalita úvěrů a jejich závislost na realitním sektoru. Mohlo by to budoucna znamenat neschopnost splácet závazky v odvětví, kde nabídka začíná převažovat nad poptávkou. Dominantní textilní sektor kromě toho čelí hrozbě ztráty konkurenceschopnosti kvůli dalšímu zvýšení minimálních mezd (170 USD v roce 2018 ze 153 USD v předcházejícím roce). Jeho odbyt se navíc příliš koncentruje na trhy v EU a USA – země, které nejcitlivěji reagují na aktuální politické změny v Kambodži. Brzdou všech ekonomických aktivit je nadále nedostatečná veřejná infrastruktura a vysoká cena za elektřinu, přestože národní regulátor plánuje na letošní rok její nepatrné snížení v hlavním městě a některých dalších provinciích (v průměru o 0,01 USD).

Poslední den roku 2015 Kambodža spolu s ostatními členy ASEAN vstoupila do Ekonomického společenství ASEAN (ASEAN Economic Community - AEC). Přestože vládní představitelé spatřují v integraci trhu spíše pozitiva, mezi malými a středními podnikateli převažují oprávněné obavy z otevřeného trhu kvůli omezeným kapacitám, nízké produkci, nedostatku financí a absenci technologií. Vzhledem k tomu, že vznik AEC je spíše formálním krokem, bezprostřední dopad na kambodžský zahraniční obchod nelze očekávat. 

[1] Celkové výdaje v této oblasti dosáhnou 1 mld. USD. Kambodža sem řadí kapitoly ministerstev národní obrany (0,54 mld. USD - 2,2 % HDP), vnitra (0,42 mld. USD - 1,7 % HDP a spravedlnosti (37 mil. USD – 0,17 % HDP).

[2] Podle Rady pro rozvoj Kambodže (CDC) přitáhla země v roce 2017 zahraniční investice ve výši 6,3 mld. USD. Meziročně to představuje 57% nárůst. Největším zahraničním investorem zůstává Čína. V letech 2013-2017 v zemi investovala 5,3 mld. USD.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017 (odhad)

Domácí příjmy v % k HDP

17

18

17,9

18,1

Celkové běžné příjmy v % k HDP

16,8

17,8

17,7

18,1

Celkové výdaje % k HDP

21,6

20,9

22,8

23,1

Běžné výdaje % k HDP

12,7

13

14,7

14,8

-mzdové

5,8

6,5

7,4

7,8

-nemzdové

6,9

6,5

7,3

7

Kapitálové výdaje % k HDP

8,8

7,8

8

8,4

Přebytek běžného účtu % k HDP

4,1

4,8

3

3,4

Celkový deficit % k HDP

-4,5 

-2,9 

-4,9 

-4,8 

Zdroj: Ministerstvo hospodářství a financí Kambodže

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2013

2014

2015

 2016

2017

Bilance běžného účtu (v mld. KHR)

-1 983

-1 640

-1 693

-1 776

-1 904

Bilance běžného účtu (v % HDP) -13 -9,8 -9,3 -8,8  -8,6

Směnný kurz KHR/USD (konec roku)

3 995

4 063

4 050

3 991

4 030
Příjmy (v % HDP) 18,5 19,8 18,8 19,8  19,5

Výdaje (v % HDP)

20,7

21

20,4

22,7

 

 23,2

Zahraniční
zadluženost (v mil. USD)  

5 269

5 610

6 457

7 267

 

8 216

Zahraniční
zadluženost (v % HDP)  
31,6

31,8

30,8

31,9

 

32,8

 Národní banka Kambodže

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Banky

Kambodžský bankovní sektor zažívá v posledním období výrazný růst díky rozšiřování nabízených bankovních služeb, expanzi bank do provincií a pokrokem v zotavování se ze špatných úvěrů. Dle výroční zprávy Kambodžské národní banky (National Bank of Cambodia - NBC) za rok 2016 působilo v zemi 37 komerčních, 15 specializovaných bank, 63 institucí zabývajících se mikro-platbami a 170 venkovských úvěrových operátorů. Celková aktiva komerčních bank mikrofinančních institucí se v roce 2016 zvýšila o 17 % a dosáhla 27,7 mld. USD. Počet vkladatelů vzrostl o 13 % a dlužníků o 5 %.

Čistý zisk kambodžského bankovního sektoru výrazně roste od roku 2009, kdy se vzpamatoval z globální finanční krize. Celková bankovní aktiva vzrostla třikrát a průměrný roční růst čistého zisku dosahuje 35,6 %. Hlavním tahounem tohoto růstu je především trh s realitami a hypotéky. Tento růst není dlouhodobě udržitelný a v nadcházejících letech lze očekávat jeho snížení pod 20 %. Analytici již delší dobu upozorňují, že by měl být zpřísněn regulatorní rámec pro poskytování hypoték, aby se bankovní sektor mohl připravit na případnou realitní bublinu. Mezi další tahouny řadí NBC i makroekonomickou a politickou stabilitu země v posledních letech.

Dominantní postavení si udržuje Acleda Bank, největší kambodžská banka dle objemu aktiv, jejíž podíl na trhu dosahuje cca 1/5. Bohatá síť poboček Acleda Bank poskytuje nejen bankovní služby, ale v odlehlých oblastech Kambodže je pro mnohé zahraniční cestující neznalé khmérštiny díky označení a adrese v angličtině jediným orientačním bodem. Dalšími třemi největšími bankami byly Canadia Bank, Cambodian Public Bank (Campu) a ANZ Royal Bank. Všechny tři vykázaly v roce 2015 zisk.

V posledních letech rovněž výrazně rosta obliba mikrofinančních institucí, které se převážně specializují na drobné půjčky malým podnikatelům a domácnostem, což souvisí se stále nižším rozvojem bankovního sektoru v zemi a také menší dostupností bankovních služeb oproti vyspělým zemím.

Přestože důvěra v bankovní systém Kambodže vzrostla, její hospodářství je nadále výrazně dolarizované. Národní měna, khmerský riel (KHR), nezískala příliš veřejné podpory a většina Kambodžanů v každodenním životě i v podnikání používá americký dolar. Vysoká dolarizace je často označována za jednu ze slabostí kambodžského hospodářství, protože může být vážnou překážkou v případě, že bude stát potřebovat uplatnit měnovou politiku. K důvodům, které navzdory stabilizovanému hospodářství během více než 15 let brání většímu uplatnění domácí měny, patří nedůvěra lidí v riel pramenící z období vlády Rudých Khmerů a nevýhodné úrokové sazby půjček v místní měně.  

Aktualizovaný seznam všech komerčních bank a dalších institucí nabízejících finanční služby lze nalézt na webu Kambodžské národní banky.

Pojišťovny

Ve Strategii rozvoje finančního sektoru 2011-20 kambodžská vláda označila pojišťovnictví za pilíř kambodžské hospodářské stability, a pojišťovny jsou proto vnímány jako významné finanční instituce.

Přestože se pojišťovnictví stále nachází v raném stadiu rozvoje, od přijetí Zákona o pojišťovnictví v roce 2000 dosáhl průměrný roční růst sektoru cca 17 %. V současnosti je na kambodžském trhu 14 pojišťovacích společností a 1 zajišťovna, 7 z nich poskytuje všeobecné pojištění a 6 životní pojištění. Vzhledem k nedostatečnému povědomí velké části kambodžského obyvatelstva o přínosech nabízených pojišťovacích produktů se mnohé zahraniční pojišťovny (Prudential, Manulife) nyní soustředí na vzdělávací a informační kampaně pro širokou veřejnost. Zvláště v oblasti životního pojištění je Kambodža se svou mladou populací a rostoucím HDP slibným trhem. V současnosti je dle odhadů 1 mil. pojistitelného obyvatelstva a tento počet by mohl vzrůst během následujících 5 let o dalších 0,5 mil. Potenciál skýtá také havarijní pojištění vozidel, které je v Kambodži zatím povinné pouze pro služební vozidla.

Další užitečné informace a seznam institucí nabízejících pojišťovací služby lze nalézt na webu Sdružení pojišťoven Kambodže (Insurance Association of Cambodia).

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Kambodža má ve srovnání se sousedními zeměmi mírnější daňový režim. Dříve existovaly tři režimy daňového zákona: reálný, zjednodušený a odhadovaný. Nicméně kvůli neefektivnosti a nepraktičnosti takovéhoto rozdělení zákon z roku 2016 zrušil odhadovaný a zjednodušený režim. Zůstal pouze reálný režim.

Firmy podléhají následujícím daním:

A) Roční daně

Na konci každého roku daňový poplatník uhradí buď daň ze zisku, nebo minimální daň podle toho, která je vyšší.

1) Daň ze zisku

Standardní daň ze zisku je ve výši 20 %. Zvláštní sazba je určena pro těžební průmysl a pojišťovnictví. Vztahuje se na celosvětový zisk rezidentního daňového poplatníka.

Typ firmy

Sazba

Právnické osoby (všeobecné podnikání)

20 %

Podíl na zpracování ropy nebo zemního plynu a těžba nerostných surovin

30 %

Pojišťovny

5 % hrubého pojistného

Odečitatelné náklady

Všeobecně platí, že veškeré náklady na provoz firmy jsou odečitatelné náklady, s výjimkou „nákladů spojených s abnormálním řízením, nákladů poskytujících zisk třetí straně, nákladů na osobní potřeby a extravagantních výdajů“.

Neodečitatelné náklady:

 • náklady spojené se zábavou a rekreací;
 • osobní a životní náklady;
 • penále a pokuty;
 • dary, granty a dotace;
 • zálohy na daň ze zisku, minimální daň a daň ze zisku;
 • srážková daň a daň z příjmu hrazená firmou; 
 • přímé či nepřímé ztráty z prodeje nebo směny majetku mezi spřízněnými stranami;
 • náklady nesouvisející s provozem firmy.

Snížení daně

Snížení daně je založeno na následující metodice:

 

Způsob výpočtu

Sazba

Nehmotný majetek

 

 

Mající specifickou životnost

Rovnoměrný

10 %

Bez specifické životnosti

Rovnoměrný

10 %

Hmotný majetek

 

 

Skupina 1: Budovy a stavby včetně základů

Rovnoměrný

5 %

Skupina 2: Výpočetní technika, softwarová a datová zařízení

Klesající zůstatek

50 %

Skupina 3: Dopravní prostředky, kancelářský nábytek a zařízení

Klesající zůstatek

25 %

Skupina 4: Všechen ostatní hmotný majetek

Klesající zůstatek

20 %

2) Minimální daň

Minimální daň je stanovena na 1 % z ročního obratu včetně všech daní kromě DPH. Měsíční záloha na daň ze zisku obvykle pokryje minimální daň, proto v případě platby minimální daně místo daně ze zisku obvykle není nutné hradit žádné doplatky.

B) Měsíční daně

1) Záloha na daň ze zisku

 • Záloha na daň ze zisku je stanovena na 1 % z měsíčního obratu včetně všech daní kromě DPH.  

2) Srážková daň

Každý rezidentní daňový poplatník podnikající v Kambodži má povinnost uhradit srážkovou daň z plateb rezidentním i nerezidentním poplatníkům daně. Tato daň je poukazována Daňovému úřadu (General Department of Taxation). Následující platby podléhají srážkové dani:

Druh platby

Sazba

Platby rezidentů rezidentům:

Poskytnutí služeb (kromě plateb daňovým poplatníkům, které jsou založeny platnou fakturou s DPH)

15 %

Úroky (kromě bank a spořitelen)

15 %

Autorský honorář

15 %

Pronájem

10 %

Platby úroků z termínovaných vkladů od místních bank obyvatelům

6 %

Platby úroků ze spořících vkladů od místních bank obyvatelům

4 %

Platby rezidentů nerezidentům:

Úroky

14 %

Autorský honorář, pronájem a další příjem související s užitím majetku

14 %

Správní a technické poplatky

14 %

Dividendy

14 %

Srážková daň se nevztahuje na platby související s prodejem zboží.

3) Daň z příjmu

Mzdy rezidentních daňových poplatníků a mzdové příjmy ze zahraničí podléhají progresivní sazbě od 0 % do 20 %, zatímco nerezidentní daňoví poplatníci podléhají sazbě 20 % z příjmu v Kambodži. Za rezidentního daňového poplatníka se považuje osoba, která má místo pobytu v Kambodži nebo se zdržuje na území Kambodže nejméně 182 dní během 12 měsíců.

Měsíční mzdové srážky se od 1. ledna 2017 stanoví takto:

Měsíční mzda

Riely (KHR)

USD (přibližně)

Sazba

0 – 1 000 000

0 – 250

0 %

1 000 000 – 1 500 000

250 – 375

5 %

1 500 001 – 8 500 000

375 – 2 125

10 %

8 500 001 – 12 500 000

2 125 – 3 125

15 %

nad 12 500 001

nad 3 125

20 %

Kurz: 1 USD = 4 000 KHR

Mimoplatové zaměstnanecké výhody (např. služební vozidlo, zvýhodněné půjčky, ubytování atd.) jsou daněny ve výši 20 %.

4) Daň z přidané hodnoty (DPH)

Byla zavedena v roce 1999 a má jednotnou sazbu pro zboží a služby ve výši 10 %. Od DPH je osvobozeno zboží na vývoz a následující služby a zboží:

 • veřejné poštovní služby;
 • služby nemocnic a klinik a zboží určené k poskytování lékařských a zubařských služeb;
 • dopravní služby poskytované státním veřejným dopravním systémem;
 • pojišťovací služby;
 • primární finanční služby;
 • dovoz zboží pro osobní spotřebu, které je osvobozeno od dovozních cel;
 • nevýdělečné činnosti pro veřejné blaho, které byly uznány Ministerstvem hospodářství a financí.

Kambodžský systém DPH odpovídá obecně užívanému systému DPH, kdy plátce DPH odvede daň pouze z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy, tedy z toho, o kolik se cena zboží u něho zvýší.

DPH uhrazené v rámci následujících výdajů nemůže být zahrnuto jako DPH na vstupu:

 • výdaje za zábavu;
 • výroba a dovoz určitých ropných produktů;
 • prodej a dovoz osobních motorových vozidel;
 • volání z mobilních telefonů.

C) Další zvláštní daně

1) Patentová daň

Firmy jsou povinny hradit patentovou daň při své první registraci a následně každý rok ve výši 1 140 000 KHR (přibližně 285 USD). Daň je hrazena v místě, kde firmy vykonávají svoji činnost.

2) Zvláštní daň na určité zboží a služby

Zvláštní daň je uvalena na některé místní a dovážené výrobky a služby. Sazba se pohybuje v rozmezí 3 % až 45 % a týká se nealkoholických nápojů, alkoholických výrobků, cigaret, piva a dalších služeb, jako je zábavní průmysl, domácí a mezinárodní letenky a telefonní služby.

3) Ubytovací daň

Ubytovací daň se vztahuje na ubytovací služby hotelů.  Je vypočítávána ve výši 2 % z platby za ubytování včetně všech poplatků a daní, kromě ubytovací daně a DPH.

4) Daň z veřejného osvětlení

Je stanovena na 3 % z prodejní ceny alkoholických nápojů a cigaret, jak v Kambodži vyrobených či dovezených, na každém stupni spotřebního řetězce. Daňový základ zahrnuje veškeré daně, kromě daně samotné a DPH.

5) Daň z převodu a kolkovné

Povinnost uhradit daň z převodu se vztahuje na převod movitého majetku, dopravních prostředků a podílů. Kolkovné se vztahuje na smlouvy na dodávku zboží a služeb pro státní instituce a určité právní dokumenty týkající se založení, sloučení a zrušení společnosti. Sazby jsou následující:

Druh činnosti

Sazba

Převod vlastnictví nebo práva vlastnit nemovitý majetek a kapitálový vklad majetku do společnosti

4 % z hodnoty nemovitosti

Převod vlastnictví nebo práva vlastnit dopravní prostředek

4 % z hodnoty dopr. prostředku

Převod části nebo celého podílu společnosti

0,1 % z hodnoty převáděného podílu

Registrace smlouvy na dodávku zboží a služeb vládě

0,1 % z hodnoty smlouvy

Registrace právních dokumentů, jako je potvrzení o zápisu do obchodního rejstříku, potvrzení o fúzi, potvrzení o likvidaci společnosti

1 000 000 KHR (přibližně 250 USD)

6) Daň z nemovitosti

Sazba daně z nemovitosti je stanovena na 0,1 % z hodnoty nemovitosti přesahující hodnotu
1 mld. KHR (přibližně 25 000 USD). Hodnotu nemovitosti určuje Výbor pro ohodnocení nemovitostí. Musí být vyplněno daňové prohlášení a daň uhrazena vždy k 30. září. 

7) Daň z nevyužívané půdy

Týká se půdy, na které nedochází k výstavbě či je výstavba zastavena a byla jako taková označena Výborem pro ohodnocení nevyužívané půdy. Sazba daně je stanovena na 2% z tržní ceny. Musí být vyplněno daňové prohlášení a daň uhrazena vždy k 30. září. 

8) Dodatková daň z výplaty dividend

Týká se rozdělení zisku, který nebyl zdaněn plnou sazbou ve výši 20%. Zisk firem, které mají výjimku z úhrady daně ze zisku, nepodléhají dani z výplaty dividend do doby, než jsou zadržené výnosy vyplaceny, případně během nebo po skončení daňových prázdnin.

Zdroj: DFDL 

Další informace o daňovém systému v Kambodži – BNG Legal.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: