Kanada: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Ottawě (Kanada)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna ČR - Kanada za posledních 5 let (mld. Kč)
 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz z ČR

5,48

5,34

6,42

6,1

7,12

Dovoz do ČR

3,86

3,67

4,03

4,9

6,14

Obrat

9,14

9,01

10,45

11,01

13,26

Bilance

+1,62

+1,67

+2,39

+1,2

+0,98

Zdroj: Český statistický úřad

Kanada patří k tradičním obchodním partnerům ČR. V roce 2017 byla 44. největší obchodní partner a 52. největší vývozní trh pro ČR.     

Vzájemná obchodní výměna ČR - Kanada za posledních 5 let (mil. USD)
 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz z ČR

280,3

257,3

260,7

250,0

306,6

Dovoz do ČR

197,2

176,7

163,8

200,9

263,8

Obrat

477,5

434,0

424,5

450,9

570,4

Bilance

+82,1

+80,6

+96,9

+49,1

+42,8

Zdroj: Český statistický úřad

Vzájemná obchodní výměna ČR - Kanada za posledních 5 let (mil. CAD)
 

2013

2014

2015

2016

2017

Kanadský dovoz z ČR

447,2

583,9

 583,3

542,2

625,7

Kanadský vývoz do ČR

133,8

129,3

 192,0

173,5

193,7

Obrat

581,0

628,3

 775,3

715,8

819,4

Bilance

+313,4

+369,7

 +391,3

+368,7

+431,9

Zdroj: Statistics Canada

Pozn: Rozdíly mezi českou a kanadskou statistikou jsou způsobeny především metodou vykazování vývozu podle první země určení, zatímco u dovozu podle země původu (zkreslení na obou stranách z důvodu velkého množství reexportů u takto geograficky vzdálených obchodních partnerů).

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu do Kanady v roce 2017

Komodita

vývoz (mil. CAD)

Kolejnice ze železa a oceli (HS 7302)

39,5

Syntetická guma (HS 4002)

32,5

Součásti motorových vozidel (HS 8708)

21,8

Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky, magn. nebo optické snímače (HS 8471)

20,9

Nové pneumatiky z pryže (HS 4011) 

18,8

Odstředivky, stroje a přístroje k filtrování nebo čištění kapalin a plynů (HS 8421)

14,0

Spínače a další součásti el. obvodů (HS 8536)

13,0

Nábytek (HS 9403)

12,6

Výrobky a potřeby pro tělesné cvičení, gymnastiku, atletiku nebo jiné sporty (HS 9506)

10,8

Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje (HS 9018)

10,7

Zdroj: Statistics Canada

Hlavní položky českého dovozu z Kanady v roce 2017

Komodita

Hodnota (mil. CAD)

Vrtulníky (HS 8802)

60,8

Výrobky z kůže (HS 4202)

18,9

Výživa pro psy a kočky (HS 2309)

7,5

Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny (HS 8411)

4,0

Hřídele, převody a jejich součásti (8483)

3,9

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 (HS 8708)

3,9

Stroje pro odlévání gumy a plastu (HS 8477)

3,3

Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky, magn. nebo optické snímače (HS 8471)

2,8

Tříkolky, koloběžky, šlapací auta a podobná vozidla nebo vozítka jako hračky (HS 9503)

2,8

Voda, vč. minerálních vod a sodovek a jiné nealkoholické nápoje (HS 2202)

2,6

Zdroj: Statistics Canada

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Obchod se službami mezi ČR a Kanadou v roce 2017 (mil. Kč)

Služba

Kredit

Debet

Saldo

Cestovní ruch

1343,0

1027,7 +315,3

Doprava

1102,3

321,3 +780,9

Soukromé cesty

1111,2

843,9 +267,3

Ostatní podnikatelské služby

535,5

447,3 +88,1

Technické služby související s obchodem

331,8

205,8 +125,9

Pracovní cesty

231,8

183,8 +48,1

Telekomunikační služby

115,4

254,0 -138,6

Odborné a poradenské služby v oblasti řízení

199,1

188,0 +11,1

Výzkum a vývoj

4,6

53,5 -48,8

Opravy a údržba

13,4

94,6 -81,2

Poplatky za využívání duševního vlastnictví

2,7

67,6 -64,9

Zdroj: Česká národní banka

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

 V Kanadě je investiční aktivita českých firem minimální. Je to způsobeno především následujícími důvody:

 • Nedostatečná kapitálová síla českých firem
 • Geografická vzdálenost
 • Vyšší cenová úroveň v Kanadě
 • Vstup na trh USA, odkud pobočky některých českých firem řídí činnost i v Kanadě.

Podle dostupných informací ZÚ Ottawa v Kanadě působí  mj. pobočka české inženýrské firmy Control System International, a. s. Praha (www.controlsystem.ca). Další českou investici představuje společnost Precision Record Pressing, Inc. (www.precisionpressing.com), společný joint-venture české společnosti GZ Media, a. s. Loděnice a kanadského partnera Isotope Music, Inc. (www.isotopemusic.com). Společnost, která sídlí ve městě Burlingtion v provincii Ontario, je zaměřená na výrobu gramofonových vinylových desek. Kromě toho byla v Kanadě zřízena pobočka české společnosti KitGen, pod názvem KitGen Canada Inc., sídlící ve městě Markham v provincii Ontario (www.kitgen.ca) a joint venture Brens North America, se sídlem v Torontu, Ontariu (www.brens-na.com), který se zaměřuje na smart materiály v oblasti infrastruktury a dopravy.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V oblasti ekonomické spolupráce jsou v platnosti následující smluvní dokumenty (datum vstupu v platnost):

 • Dohoda mezi ČR a Kanadou o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie (22. 2. 1995)
 • Smlouva mezi ČR a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (28. 5. 2002)
 • Dohoda mezi ČR a Kanadou o podpoře a ochraně investic (22. 1. 2012)
 • V rámci EU využívá ČR výhody Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA), která je nyní ve svém přeběžném provádění/platnosti (21. 9. 2017).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Poskytování zahraniční rozvojové pomoci je důležitou součástí kanadské zahraniční politiky. Zákon Official Development Assistance Accountability Act z roku 2008 upravuje poskytování rozvojové pomoci federálními institucemi. Zákon vyžaduje, aby pomoc přispívala ke snižování chudoby, zlepšení vyhlídek chudých lidí a brala v úvahu respekt k mezinárodním standardům lidských práv. Agendu rozvojové pomoci zajišťuje Ministerstvo zahraničních věcí, obchodu a rozvoje (Global Affairs Canada). Snahou je lépe zajistit podporu kanadských zájmů v zahraničí. 

Kanada rozšířila počet prioritních zemí pro bilaterální rozvojovou pomoc z 25 na 41:

 • Afrika - Benin, Burkina Faso, Etiopie, Ghana, Kongo, Mali, Mozambik, Senegal, Jižní Súdán, Tanzánie, Keňa, Maroko, Nigerie, Jižní Afrika, Egypt
 • Asie - Afghánistán, Bangladéš, Barma, Indonésie, Mongolsko, Filipíny, Vietnam, Růstový regionální program pro Kanadsko-asijský obchod a investice, Srí Lanka
 • Blízký Východ - Jordánsko, Západní břeh a Gaza, Irák, Libanon, Pákistán, Sýrie
 • Latinská Amerika - Haiti, Honduras, Karibiský regionální program, Kolumbie, Peru, Meziamerický regionální program, Bolívie, Kuba
 • Střední Amerika - Guatemala, Nikaragua
 • Východní Evropa - Ukrajina

Mezi prioritní témata zahraniční pomoci patří:

 • Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen a dívek
 • Lidská důstojnost, pokrývající humanitární činnost, zdraví, výživu a vzdělávání
 • Zemědělství, ekologické technologie a obnovitelná energie
 • Opatření v oblasti životního prostředí a klimatu
 • Demokracie a lidská práva
 • Mír a bezpečnost

Ve fiskálním roce 2016-17 (poslední dostupné údaje) poskytla Kanada ze všech vládních úrovní (federální, provinční-teritoriální a municipální) zahraniční rozvojovou pomoc (bilaterální a multilaterální) v hodnotě 5,606 mld. CAD. Největší poskytovatelé zahraniční pomoci:

 • Global Affairs Canada: 4,176mld. CAD (74 %)
 • Department of Finance: 492,8 mil. CAD (9 %)
 • International Development Research Centre: 146,4 mil. CAD (3 %)
 • Royal Canadian Mounted Police: 26,4 mil. CAD (0,6 %)
 • Environment and Climate Change Canada: 16,6 mil CAD (0,3 %)

Zahraniční pomoc byla ve fiskálním roce 2016-17 teritoriálně rozdělena následovně:

 • Afrika - 38 %
 • Asie - 23 %
 • Latinská Amerika - 12 %
 • Blízký Východ - 11 %
 • východní Evropa - 2 % 

10 největších příjemců kanadské zahraniční pomoci:

 • Sýrie - 99 mil. CAD 
 • Jordánsko- 65mil. CAD
 • Irak- 61mil. CAD
 • Libanon- 61 mil. CAD
 • Jížní Súdán- 50 mil. CAD
 • Jemen - 32 mil. CAD
 • Etiopie - 30 mil. CAD
 • Somálsko - 26 mil. CAD
 • Kongo - 26 mil. CAD
 • Západní břeh a Gaza - 23 mil. CAD

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: