Ekonomický profil kanadské provincie Ontario

25. 1. 2017 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Kapitoly článku

motiv článku - Ekonomický profil kanadské provincie Ontario Kanadská provincie Ontario má největší ekonomiku ze všech provincií. Podíl na hrubém domácím produktu Kanady dosahuje 37,2 %. Je také nejdůležitějším průmyslovým centrem Kanady, mezi klíčové sektory patří automobilový, potravinářský a chemický průmysl. Ontario je největší exportér ze všech kanadských provincií. Na celkovém exportu Kanady podílí 40 %.

Všeobecné informace a politické uspořádání

 • Rozloha: 1 076 395 km2 – 4. největší kanadská provincie (10,78 % rozlohy Kanady), zhruba 14x větší než ČR
 • Počet obyvatel (1Q/2015): 13,79 mil. obyvatel – nejlidnatější provincie (38,5 % obyvatel Kanady)
 • Hlavní město: Toronto (2,8 mil. obyvatel, metropolitní oblast 6,1 mil. obyvatel)
 • Další velká města: Ottawa (900 tis.), Mississauga (714 tis.), Brampton (524 tis.), Hamilton (520 tis.), London (367 tis.)

Ontario má jednokomorový parlament (Legislative Assembly) a 107 poslanců. Jsou voleni většinovým systémem jednou za 4 roky. Lídr vítězné strany po volbách sestavuje vládu na žádost provinční guvernérky (Lieutenant Governor), kterou je Elizabeth Dowdeswell (od 23. 9. 2014). Guvernér je jmenován generálním guvernérem Kanady na návrh kanadského premiéra a se souhlasem britské královny. Poslední volby v provincii se konaly dne 12. 6. 2014.

Současné složení parlamentu
Politická strana Počet poslanců
Liberal Party 59
Progressive Conservative 28
New Democratic Party 20
Celkem poslanců 107

Premiérkou Ontaria je Kathleen Wynne (od 11. 2. 2013).

Současní ekonomičtí ministři:

 • Ministr financí: Charles Sousa
 • Ministr ekonomického rozvoje: Brad Duguid
 • Ministr mezinárodního obchodu: Michael Chan
 • Ministr dopravy: Steven Del Duca
 • Ministr energetiky: Glen Thibeault
 • Ministr zemědělství a záležitostí venkova: Jeff Leal
 • Ministr výzkumu a inovací: Reza Moridi
 • Ministr infrastruktury: Bob Chiarelli

Výzkum a vývoj

Provinční vláda v Ontariu vydává nominálně nejvíce peněz na výzkum a vývoj (R&D) ze všech kanadských provincií.

Programy:

 • Ontario Research Fund (ORF) – vládní fond pro financování výzkumu na veřejných univerzitách, vysokých školách, výzkumných nemocnicích a neziskových výzkumných institucích v Ontariu. ORF je spravován Ministerstvem výzkumu a inovací (Ministry of Research and Innovation) a financuje výzkum prostřednictvím několika programů (např. Research Infrastructure, Research Excellence).
 • Ontario Network of Entrepreneurs (ONE) – síť spolupracujících organizací napříč provincií financovaná Ministerstvem výzkumu a inovací. ONE pomáhá podnikatelům, firmám a výzkumníkům komercionalizovat jejich výsledky výzkumu. 
 • Ontario Centres of Excellence (OCE) – nezávislá nezisková organizace založená provinční vládou v roce 1987. Zaměřuje se na komercializaci výzkumu veřejných vysokých škol. OCE administruje 2 základní programy.

První je zaměřen na podporu spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem. OCE mají v provincii rozmístěno pět kanceláří (Toronto, Mississauga, Waterloo, London, Ottawa) a 30 projektových manažerů, kteří jsou obeznámeni s probíhajícím výzkumem v určité oblasti (oborově i geograficky) a úzce spolupracují s průmyslovým sektorem. Díky těmto znalostem pomáhají navazovat kontakty mezi konkrétním výzkumným pracovištěm a konkrétní firmou.

Druhým programem je podpora firemních inkubátorů a start-upů přímo v univerzitních kampusech. Zaměření projektů není sektorově nijak omezeno, v současnosti však dominují projekty v následujících sektorech:

 • energetika a životní prostředí,
 • pokročilé strojírenství,
 • pokročilé zdravotnické technologie,
 • ICT,
 • digitální média.

Klíčové výzkumné sektory a špičkové veřejné výzkumné instituce v Ontariu

Lékařský výzkum

Zaměření: výzkum rakoviny, neurovědy (poranění míchy, Alzheimer, Parkinson, epilepsie), mozek, genomika, proteomika, kardiovaskulární nemoci, rehabilitace (umělá inteligence, mobilita), regenerativní medicína, kmenové buňky, lékařská robotika.

Instituce:

Nanotechnologie

Zaměření: přístroje pro elektronický a fotonický průmysl, pokročilé materiály.

Instituce:

Kvantová mechanika:

Instituce:

Jaderná energetika:

Digitální média

Energetika a životní prostředí

Zaměření: úprava odpadní vody; výroba biopaliv ze zemědělského a lesního odpadu zplynováním, kvašením, pyrolýzou; technologie a procesy pro výrobu paliv a chemikálií z alternativních zdrojů

Instituce:

Automobilový průmysl

Potraviny

Ekonomický vývoj a hospodaření vlády

Základní makroekonomické ukazatele v posledních letech
  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reálný růst HDP (%) 3,2 2,2 1,4 1,2 2,7 2,5
HDP – nominálně (mld. CAD) 629,5 658,6 679,6 695,7 - 747,1
Míra nezaměstnanosti (%) 8,7 7,8 7,8 7,5 7,3 6,8
Míra inflace (%) 2,5 3,1 1,4 1,0 2,4 1,2

Ontario vytváří více než 37 % HDP Kanady a má největší ekonomiku ze všech kanadských provincií a teritorií. Služby vytváří 77,6 % HDP a produkce zboží 22,4 % HDP, z toho výrobní sektor 12,2 %. (Pozn. V roce 2003 vytvářel výrobní sektor 21 % HDP). Reálný růst HDP v roce 2015 dosáhl 2,5 % po růstu 2,0 % v roce 2013 (ekonomika provincie za prvních 6 měsíců t. r. vzrostla o 2,2 %). 

Vývoj hospodaření provinční vlády v posledních letech
Fiskální rok (1. 4. – 31. 3.) 2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015
Bilance rozpočtu (mld. CAD) -19,3 -14,0 -13,0 -9,2 -10,5 -10,3
Bilance rozpočtu k HDP (%) -3,2 -2,2 -2,0 -1,4 -1,6 -1,4

Rozpočet na fiskální rok 2016–2017 předpovídá deficit 4,3 mld. CAD, příjmy 129,6 mld. CAD a výdaje 133,9 mld. CAD. Vláda počítá s růstem HDP ve výši 0,8% v roce 2016. Cílem vlády je dosáhnout vyrovnaného hospodaření během 2 let ve fiskálním roce 2017–2018.

Vývoj dluhu provinční vlády v posledních letech
Stav k datu 31. 3. 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Čistý vládní dluh (mld. CAD) 193,6 214,5 235,6 252,1 269,2 284,5
Čistý vládní dluh/HDP (%) 32,5 34,1 36,0 37,4 38,9 39,4

Ontario má nejvyšší nominální zadlužení ze všech kanadských provincií.

Zahraniční obchod

Ontario je největší exportér ze všech kanadských provincií. Na celkovém exportu Kanady podílí 40 %.

Hlavní exportní položky v roce 2015:

 • osobní auta a autodíly (34,9 %)
 • vzácné kovy a kameny (10,3 %)
 • mechanická zařízení (9,8 %)
 • stroje (3,8 %)
 • plasty (3,7 %)

Největším exportním trhem jsou USA s podílem téměř 80 % na celkovém exportu. Následují Velká Británie (6,4 %), Hongkong, Mexiko, Čína, Norsko, Japonsko, Německo a Švýcarsko. Na celkovém importu Kanady se Ontario podílí 56 %.

Hlavní importní položky:

 • osobní auta a autodíly (21,2 %)
 • nákladní auta a autodíly
 • léky
 • mobilní telefony
 • přenosné stroje na zpracování dat (tablety, notebooky)
 • stroje

Největším importním trhem jsou USA s podílem 56 % na celkovém dovozu. Následují Čína (12,1 %), Mexiko (7,6 %), Japonsko, Německo, Jižní Korea, Švýcarsko, Itálie, Velká Británie, Tchaj-wan.

Co se týče ČR, v roce 2015 ontarijské firmy z ČR dovezly zboží ve výši 290 mil. CAD (celkový import do Ontaria představoval 324,9 mld. CAD). Mezi hlavní komodity českého vývozu do provincie patří pneumatiky, součásti motorových vozidel, zařízení pro vrtulníky a letadla, motory, pivo, polykarbonáty a hračky.

V rámci diverzifikace obchodních vztahů existují vzájemné příležitosti ve všech těchto odvětvích, které vychází z Mapy oborových příležitostí.

Zahraniční obchod

Obchodní výměna Ontaria v posledních 5 letech 
Rok 2006 2007 2008 2009 2010
Export(mld. CAD) 227,2 226,5 215,9 174,7 194,2
Import(mld. CAD) 227,6 231,6 236,9 204,3 225,3
Bilance(mld. CAD) -0,4 -5,1 -21,0 -29,6 -31,1

Export zboží a služeb v roce 2010 dosáhl hodnoty 194,2 mld. CAD a meziročně vzrostl o 11,1 % po poklesu o 19,1 % v roce 2009. Import v roce 2010 dosáhl hodnoty 225,3 mld. CAD a meziročně vzrostl o 10,2 % po poklesu o 13,8 % v roce 2009. Obchodní bilance Ontaria byla záporná ve výši 31,1 mld. CAD. Deficit obchodní bilance se v posledních letech postupně zvyšuje.

Vysoké meziroční tempo růstu vývozu i dovozu v roce 2010 bylo způsobeno oživením globální ekonomiky po velké ekonomické recesi v letech 2008–2009. Ontario se podílí 42 % na celkovém kanadském exportu zboží a 58 % na celkovém importu zboží.

Mezi hlavní exportní trhy Ontaria patří:

 • USA (78, 8% celkového exportu)
 • Velká Británie (7,6 %)
 • Norsko (1,5 %)
 • Mexiko (1,2 %)
 • Čína (1,0 %).

Ontario vyváží především auta a náhradní díly (31,9 % celkového exportu), drahé kovy a kameny (11,1 %), mechanická zařízení (9,5 %), elektrické stroje (4,8 %) a výrobky z plastů (3,6 %).

Mezi hlavní dovozní trhy patří:

 • USA (57,6 % celkového dovozu)
 • Čína (10,7 %)
 • Mexiko (7,4 %)
 • Japonsko (3,9 %)
 • Německo (1,9 %)

Ontario dováží především auta a náhradní díly (20,2 % celkového dovozu), mechanická zařízení (14,7 %), elektrické stroje (12,2 %), vzácné kovy a kameny (4,4 %) a farmaceutické výrobky (3,9 %).

Hlavní průmyslové sektory

Ontario je nejdůležitějším průmyslovým centrem Kanady.

Klíčové sektory

Automobilový průmysl

Sektor zaměstnává 104 tis. lidí a podílí se téměř 57 % na celkovém exportu. Výroba aut a autodílů vytváří 20 % provinčního HDP. V provincii působí 5 automobilek (GM, Ford, Chrysler, Toyota, Honda) a provozují 11 montážních závodů.

V Ontariu působí více než 300 výrobců autodílů. Nejvýznamnější firmou je Magna International; následují Linamar, Dana, Denso, Johnson Controls, Lear, Nemak. V provincii (město London) se vyrábějí také vojenské automobily (lehká obrněná vozidla), a to firma General Dynamics Land Systems Canada.

Potravinářství

Sektor zaměstnává 97 tis. lidí a roční tržby dosahují 36 mld. CAD, přičemž 1/3 připadá na export. Ontario je 3. největší producent potravin v Severní Americe.

Mezi nejvýznamnější firmy patří Maple Leaf Foods, Gay Lea Foods, Cargill, Kraft, General Mills, Nestlé, Mars, Ferrero Canada, Agropur, Campbell Soup, Dr. Oetker, Labatt Breweries, Molson Coors Breweries, Moosehead Breweries, Coca-Cola, PepsiCo, Cadburry Schwepps. Mezi největší maloobchodní potravinové řetězce patří Loblaws, Metro, Walmart, Costco Wholesale a Sobey’s.

Chemický průmysl

Sektor zaměstnává 27 tis. lidí a roční tržby dosahují 16,8 mld. CAD, přičemž 70 % připadá na export. Chemický průmysl je významným dodavatelem pro automobilový průmysl, stavebnictví, spotřební elektroniku, dřevařské produkty, obalový materiál, atd. Chemický průmysl je soustředěn ve třech oblastech: Sarnia (např. firmy Dupont, Shell, Imperial Oil, Air Products, Terra), metropolitní oblast Toronto (Bayer, BASF, Unilever, Dupont) a východní Ontario mezi městy Beleville a Brockville (Procter & Gamble, BASF, 3M, Dupont).

Sarnia je největším kanadským centrem chemické výroby a výzkumných a vývojových firem. Chemické firmy v oblasti velkého Toronta vyrábějí maziva, barvy, lepidla, lékařské plyny či prací prášky. Firmy ve východním Ontariu vyrábějí například komponenty pro vlněné bundy, bezpečnostní pásy, airbagy.

Petrochemický průmysl

V Ontariu jsou 4 rafinérie s celkovou zpracovatelskou kapacitou 393 tis. barelů ropy denně. Zhruba 94 % ropy pro rafinérie pochází z domácích zdrojů (především ze západní Kanady). Zbytek tvoří dovoz ropy z Norska, Velké Británie, Nigérie, Alžírska a Mexika.

Rafinérie se nacházejí ve městech Sarnia (3) a Nanticoke na jihu provincie. Největší petrochemickou firmou je Imperial Oil, která provozuje 2 rafinerie s denní zpracovatelskou kapacitou 121 tis. barelů ropy (Sarnia) a 112 tis. barelů ropy (Nanticoke). Dalšími petrochemickými firmami jsou Suncor Energy (85 tis. barelů ropy – Sarnia) a Shell Canada (75 tis. barelů ropy – Sarnia).

Těžba a zpracování nerostných surovin

Sektor tvoří více než 500 firem, zaměstnává 26 tis. lidí a roční tržby dosahují 11 mld. CAD. Více než 80 % produkce se exportuje. Ontario má bohatá naleziště niklu (Sudbury), zlata, stříbra, platiny a diamantů.

Ontario je ve světovém měřítku:

 • největší zpracovatel uranu
 • 3. největší producent platiny
 • 4. největší producent niklu

Ontario je v kanadském měřítku největší producent zlata, platiny a niklu). Významná je také produkce mědi v okolí měst Sudbury a Timmins (25 % kanadské produkce), zinku (Timmins), paladia (Thunder Bay, Sudbury), amethystu (Thunder Bay). Jižní Ontario je zdrojem soli, sádrovce, vápence, pískovce a štěrku.

Mezi největší těžařské firmy v Ontariu patří Vale Canada, Glencore Xstrata, Barrick Gold, Goldcorp, Agrium. Provinční vláda chce s podporou federální vlády financovat výstavbu silnice do oblasti Ring of Fire, kde se nacházejí bohatá ložiska nerostných surovin (nikl, chromitan). Ring of Fire se nachází zhruba 500 km severně od města Thunder Bay.

Jaderný průmysl

Ve městě Blind River na břehu jezera Lake Huron se nachází největší rafinérie uranu na světě a zároveň jediná v Kanadě. Jsou zde rafinovány koncentráty uranové rudy z Kanady i ze zahraničí a vyrábí se z nich oxid uranový. Ten je následně zpracováván ve městě Port Hope v zařízení na konverzi oxidu uranového na oxid uraničitý a uranový fluorid. Toto je jediné zařízení v Kanadě.

Uranový fluorid se exportuje do USA a dalších zemí k výrobě obohaceného uranu jako paliva pro lehkovodní jaderné reaktory. Oxid uraničitý se zasílá do závodů v Port Hope, Torontě a Petersborough, které zpracovávají tento přírodní uranový prášek a vyrábí z něj jaderné palivo (fuel bundles) pro kanadské jaderné reaktory CANDU. Mezi nejvýznamnější firmy jaderného průmyslu patří Candu Energy (reaktory CANDU), Cameco a GE Hitachi Nuclear Energy Canada.

Letecký průmysl

Sektor zaměstnává 22 tis. lidí a roční tržby dosahují 5,3 mld. CAD. V Ontariu působí zhruba 200 leteckých firem. Mezi nejvýznamnější patří Bombardier Amphibious Aircraft, Honeywell, Lockheed Martin, GE-Aviation, Magellan Aerospace, Messier-Dowty, Goodrich Landing Gear, Celestica.

Informační a komunikační technologie (ICT)

Sektor zaměstnává 260 tis. lidí a roční příjmy dosahují 30,5 mld. CAD. Mezi hlavní centra patří Toronto, Waterloo-Kitchener a Ottawa.

K největším firmám v jednotlivých oborech patří:

 • software a informační systémy: OpenText, Corel, Cyberplex, Platform Computing
 • bezdrátové technologie a telekomunikace: BlackBerry, Rogers Communications
 • mikroelektronika: Celestica, Dalsa, Aastra Technologies
 • digitální média: Ubisoft Entertainment, Artech Studios, Digital Extremes, Magmic Games
 • zelené IT: Zerofootprint, Fifth Light Technology

Farmaceutický průmysl

Sektor tvoří 596 firem a 27 tis. zaměstnanců. Roční příjmy dosahují 24,1 mld. CAD a výdaje na R&D 1,4 mld. CAD. V Ontariu byl například objeven inzulín (1922), kmenové buňky (1963) a provedena první úspěšná transplantace plíce (1983).

Mezi významné firmy patří Apotex (generika), Sanofi Pasteur, Hoffmann-La Roche, GlaxoSmithKline, Teva Canada.

Lékařské technologie

V Ontariu je soustředěno 51 % kanadského průmyslu lékařských technologií. Sektor tvoří více než 2200 firem a 24 tis. zaměstnanců. Roční příjmy sektoru převyšují 10,5 mld. CAD. Ontarijské firmy nabízejí lékařské produkty a služby v následujících oborech: diagnostika, informační technologie pro zdravotnictví, zobrazování a lékařské ošetření, chirurgie.

Mezi nejvýznamnější firmy patří Abbott Point of Care, Agfa Healthcare, Baxter, GE Healthcare Medtronic, 3M, Ionics Mass Spectrometry, Mitomics, Nordion, Best Theratronics.

Zemědělství

Zemědělství vytváří 1,7 % HDP a zaměstnává 75 tis. lidí. Roční příjmy ze zemědělské činnosti činí 11,9 mld. CAD, což je 1/4 příjmů kanadského zemědělství. Zemědělská produkce je rovnoměrně rozdělena mezi farmy zaměřené na živočišnou a rostlinnou výrobu.

Ontarijské zemědělství je exportně orientované. Zemědělská půda v Ontariu tvoří 8 % kanadské zemědělské plochy. Významným trendem v uplynulé dekádě je snižování počtu farem a zvětšování jejich velikosti, 20 % největších farem v provincii realizuje 80 % příjmů celého zemědělského sektoru.

V Ontariu je nyní zhruba 52 tis. farem (25 % všech kanadských farem) a průměrná velikost farmy dosahuje 94 hektarů. Průměrný věk farmářů je 54 let a počet mladých farmářů neustále klesá.

Ontario je v kanadském měřítku:

 • největší producent (kukuřice, zelenina, sójové boby, tabák, ovce, vejce, drůbež)
 • 2. největší producent (vinná réva, vepřové maso)

Hlavními zemědělskými oblastmi jsou:

 • Niagarský poloostrov (vinná réva, ovoce, zelenina)
 • severní pobřeží jezera Erie (tabák)
 • jihozápad (kukuřice)
 • severní pobřeží jezera Ontario u města Cobourg (jablka)

Ontarijští producenti mléka, vajec a drůbeže (kuřata, krůty) jsou součástí kanadského systému Supply Management. Jedná se o systém státem kontrolované produkce uvedených komodit, jehož cílem je vytvoření rovnováhy mezi produkcí (tj. nabídkou) a kanadskou poptávkou. Systém je založen na 3 pilířích: plánování produkce (tj. výrobní kvóty), dohodnuté výkupní ceny a kontrola dovozu (tj. minimální bezcelní množstevní kvóty a následná vysoká dovozní cla). Kanada je v zahraničí silně kritizovaná za vysoce ochranářský systém pro producenty mléčných výrobků a drůbeže.

Energetika

Provincie Ontario je v kanadském měřítku:

 • 2. největší producent elektřiny (po provincii Québec, 25 % kanadské produkce)
 • největší producent elektřiny z jaderné energie (96 % kanadské produkce)
 • největší producentelektřiny z větrné energie (38 % kanadské produkce)

Výroba elektřiny v Ontariu v roce 2015 dosáhla 153,7 TWh. Na celkové kanadské produkci se Ontario podílelo 24,5 %. Podíl jednotlivých energetických zdrojů na výrobě elektřiny: 58,1 % (jaderná energie), 20,3 % (vodní energie), 19,9 % (zemní plyn), 0,1 % (solární energie) 1,6 % (větrná energie).

Jaderné elektrárny

V provincii Ontario se nacházejí 3 ze 4 kanadských jaderných elektráren (Bruce, Pickering a Darlington) s 18 jadernými reaktory CANDU s celkovým výkonem 13 000 MW. Největší jadernou elektrárnou je Bruce Power s výkonem 6 300 MW a 8 reaktory. Bruce Power vyrábí 25 % elektřiny v provincii. JE Pickering má 6 reaktorů s výkonem 3 100 MW a JE Darlington 4 reaktory s výkonem 3 512 MW. 

Největším producentem elektřiny v Ontariu a zároveň jedním z největších v Severní Americe je vládní firma Ontario Power Generation – OPG (sídlo v Torontu). OPG vyrábí více než 50 % elektřiny v provincii. Vlastní a provozuje 2 jaderné elektrárny (Darlington a Pickering), 65 vodních elektráren a několik větrných elektráren. Výrobní kapacita OPG dosahuje téměř 20 tis. MW. Zhruba 95 % výroby elektřiny zajišťují jaderné a vodní elektrárny. OPG také vlastní třetí jadernou elektrárnu v Ontariu (Bruce), ale provoz zajišťuje privátní firma Bruce Power.

Vládní firma Hydro One vlastní a provozuje 97 % elektrické přenosové sítě v Ontariu – tj. 29 tis. km vysokonapěťové sítě a 123 tis. km nízkonapěťové sítě. Provinční vláda zveřejnila v prosinci 2013 dlouhodobý energetický plán. Ceny elektřiny pro domácnosti by měly vzrůst během 5 let o 42 %, pro podniky o 33 %.

Vláda nebude stavět nové jaderné elektrárny, ale zaplatí generální opravu 10 jaderných reaktorů v JE Darlington a JE Bruce s počátkem v roce 2016. Tato varianta bude levnější. Jaderná elektřina by se měla podílet 42 % na dodávkách elektřiny v provincii v roce 2025 (nyní 59 %), podíl plynových elektráren se nepatrně sníží.

Produkce elektřiny z větrných elektráren by se měla ztrojnásobit na 10 % do roku 2032 a podíl vodních elektráren by měl činit zhruba 16 % na celkové produkci elektřiny v Ontariu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek