Kanada: Vztahy země s EU

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Ottawě (Kanada)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Canada
Mr. Karsten Mecklenburg, Counsellor (obchodní rada)
150 Metcalfe Street, Suite 1900
Ottawa, Ontario, Canada K2P 1P1 
Tel: +1-613-238-6464
Fax: +1-613-238-5191
E-mail: Delegation-Canada@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní výměna se zbožím mezi Kanadou a EU v roce 2017 dosáhla hodnoty 107,9 mld. CAD a meziročně se zvýšila o 14,6 % (94,1 mld. CAD v roce 2016). Kanadský vývoz do EU dosáhl hodnoty 41,6 mld. CAD a meziročně se snížil o 0,48 % (41,8 mld. CAD v roce 2016). Kanadský dovoz z EU dosáhl hodnoty 66,3 mld. CAD a meziročně se zvýšil o 9,0 %.

Na kanadské straně deficit činil 24,7 mld. CAD a meziročně se tedy zvýšil (10,5 mld. CAD v roce 2016). Na celkovém kanadském exportu se EU podílela 7,6 % a na celkovém kanadském importu 11,8 %.

Obchodní vztahy Kanady a EU do budoucna významně podpoří Dohoda o ekonomické a obchodní spolupráci (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA), která byla po složitých závěrečných jednáních podepsána dne 30.10.2016 na summitu EU-Kanada v Bruselu. Jednání o CETA trvala více než 5 let a jejich zahájení bylo oznámeno na summitu EU-Kanada v květnu 2009 v Praze. ČR ratifikovala dohodu CETA dne 13. 9. 2017.

Dohoda CETA je nejrozsáhlejší dohodou podobného druhu v kanadské historii. CETA svým významem překonává severoamerickou obchodní dohodu NAFTA, která je v platnosti od roku 1994. V první den platnosti CETA došlo k odstranění téměř 98 % existujících celních položek, zatímco v případě NAFTA to bylo 29 % celních položek.

Kanada je první ze zemí G7, s níž EU uzavřela dohodu o volném obchodu. Kanada je 4. největší zahraniční investor v EU a EU je naopak 2. největší zahraniční investor v Kanadě. Kanadští exportéři budou mít preferenčí přístup na trh více než 500 mil. spotřebitelů EU. CETA vešla v předběžnou platnost dne 21.9.2017. Po úplné implementaci dohody se očekává zvýšení obchodu se zbožím a službami mezi Kanadou a EU o 23 % (tj. o 37 mld. CAD nebo 26 mld. EUR). 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Kanadská vláda neposkytuje žádnou rozvojovou pomoc EU.

Kanada v roce 2015 poskytla Mezinárodnímu visegrádskému fondu příspěvek ve výši 110 tis USD, který je určený na podporu 3. Jihokavkazského bezpečnostního fóra a na podporu reformy bezpečnostního sektoru na Ukrajině.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: