Kanada: Zahraniční obchod a investice

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Ottawě (Kanada)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz zboží

479,3

528,6

525,4

521,3

549,8

Dovoz zboží

486,5

523,7

547,7

547,3

573,5

Saldo zboží

-7,2

+4,9

-23,1

-26,1

-23,7

Vývoz služeb

92,5

95,2

 94,6

107,2

112,8

Dovoz služeb

115,5

117,9

 123,3

129,3

137,9

Saldo služeb

-23,0

-22,7

 -28,7

-22,1

-25,1

Zdroj: Statistics Canada, Global Affairs Canada (údaje v mld. CAD)

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Top 10 vývozních trhů Kanady v roce 2017

Země

Vývoz (mld. CAD)

Podíl na vývozu (%)

USA

414,8

75,9

Čína

23,6

4,3

Velká Británie

17,7

3,2

Japonsko

11,8

2,2

Mexiko

7,8

1,4

Jižní Korea

5,3

1,0

Indie

4,3

0,8

Německo 

4,1

0,8

Belgie

3,5

0,6

Francie 

3,4

0,6

Zdroj: Statistics Canada 

Top 10 dovozních trhů Kanady v roce 2017

Země

Dovoz (mld. CAD)

Podíl na dovozu (%)

USA

288,1

51,3

Čína

70,9

12,6

Mexiko

35,5

6,3

Německo

18,0

3,2

Japonsko

17,6

3,1

Velká Británie

8,9

1,6

Jižní Korea

8,7

1,5

Itálie

8,1

1,5

Francie

6,2

1,1

Taiwan

5,4

1,0

 Zdroj: Statistics Canada

Top 5 obchodních partnerů Kanady v roce 2017

Země

Objem obchodu (mld. CAD)

USA

702,9

Čína

94,5

Mexiko

43,3

Velká Británie

26,6

Japonsko

29,3

Zdroj: Statistics Canada
Mezinárodní obchod je pro kanadskou ekonomiku velice důležitý. Vývoz představuje více než 45 % HDP. Kanada je jednou z mála rozvinutých zemí, které jsou čistým exportérem energetických zdrojů. Prioritním partnerem Kanady jsou USA, kam směřuje více než 75 % kanadského vývozu (do zemí NAFTA téměř 80 % celkového vývozu).
Za poslední desetiletí se významně zvýšil sektor služeb, který dnes představuje téměř 75 % kanadského HDP. Saldo obchodní bilance v oblasti služeb je však deficitní (naopak u zboží Kanada vykazuje pozitivní bilanci).

Postavení k EU

Vzájemný obchod Kanady a EU se zbožím v roce 2017 dosáhl hodnoty 107,9 mld. CAD a meziročně se zvýšil o 14,6 % (94,1 mld. CAD v roce 2016). Kanadský vývoz do EU dosáhl hodnoty 41,6 mld. CAD a meziročně se snížil 0,48 % (41,8 mld. CAD v roce 2016), kanadský dovoz z EU se meziročně zvýšil o 9,0 % na 66,3 mld. CAD v roce 2017. Deficit Kanady se meziročně zvýšil, v roce 2017 činil 24,7 mld. CAD (10,5 mld. CAD v roce 2016). Na celkovém kanadském exportu se EU v loňském roce podílela 7,6 % a na celkovém kanadském importu 11,8 %.

Největší vývozní trhy Kanady v EU v roce 2017:

 • Velká Británie (17,7 mld. CAD)
 • Německo (4,1 mld. CAD)
 • Belgie (3,5 mld. CAD)
 • Francie (3,4 mld. CAD)
 • Nizozemsko (3,1 mld. CAD)
 • 18ČR (193,7 mil. CAD)

Největší dovozní trhy Kanady v EU v roce 2017:

 • Německo (17,9 mld. CAD)
 • Velká Británie (8,9 mld. CAD)
 • Itálie (8,1 mld. CAD)
 • Francie (6,2 mld. CAD)
 • Nizozemsko (4,0 mld. CAD)
 • 15. ČR (625,0 mil. CAD)

Zdroj: Statistics Canada, Industry Canada

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní komodity Kanady v roce 2017

Komodita

Vývoz (mil. CAD)

 Podíl na vývozu (%)

Ropa a bitumen (HS 2709)

70,119

12,8

Motorová vozidla, osobní automobily (HS 8703)

60,326

11,0

Zlato (HS 7108)

17,145

3,1

Ropné a asfaltové produkty (HS 2710)

14,711

2,7

Průmyslové stroje a zařízení (HS 8708)

13,637

2,5

Zkapalněná ropa nebo zemní plyn (HS 2711)

13,211

2,4

Dřevo (HS 4407)

10,823

2,0

Hliník (HS 7601)

8,216

1,5

Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě (HS 8802)

7,892

1,4

Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny (HS 8411)

7,656

1,4

Zdroj: Statistics Canada, Inddustry Canada

Hlavní dovozní komodity Kanady v roce 2017

Komodita

Dovoz (mil. CAD)

Podíl na dovozu (%)

Motorová vozidla, osobní automobily (HS 8703)

37,149

6,6

Náhradní díly a části motorových vozidel (HS 8708)

26,635

4,8

Nákladní vozidla a jiná přepravní vozidla (HS 8704)

20,438

3,6

Surová ropa a bitumen, minerály (HS 2709)

16,568

3,0

Ropné a asfaltové produkty (HS 2710)

15,957

2,8

Telefonická zařízení a digitální aparáty (HS 8517)

13,214

2,4

Magnetické a optické stroje, přístroje a zařízení (HS 8471) 

11,106

2,0

Léky (HS (3004)

9,351

1,7

Zlato (HS 7108)

7,115

1,3

Zážehové a rotační motory (HS 8407)

6,375

1,1

 Zdroj: Statistics Canada, Inddustry Canada

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Kanadě existuje Asociace univerzitních vědeckých parků (The Association of University Research Parks Canada - AURP Canada), která celkem sdružuje 26 R&D parků. AURP Canada je národní nezisková organizace a byla založena v roce 2007. Zabývá se rozvojem partnerství s univerzitami, vládami (federální, provinční, obecní) a agenturami na podporu ekonomického rozvoje s cílem sdílet nápady a zdroje.

AURP Canada je členem AURP International, která sdružuje více než 200 univerzitních vědeckých a technologických parků v Severní Americe a zahraničí. AURP Canada sídlí v areálu University of Waterloo v provincii Ontario.

V Kanadě existuje marketingový program - The Foreign Trade Zones (FTZ - MP). Jeho cílem je lákat zahraniční přímé investice do země. Program podporuje kanadské regionální organizace a neziskové organizace při jejich podpoře lokálních výhod FTZ napříč Kanadou. Další informace k FTZ v Kanadě.

V dubnu roku 2016 federální vlada schválila vznik první FTA Zone v regionu Niagara v Ontariu (www.feddevontario.gc.ca). Oblast celkem 12 municipalit, které jsou v FTZ aktivní, je velmi strategicky položena u hranic s USA (největší obchodní partner Kanady), nabízí vyspělou dopravní infrastrukturu a působí zde řada důležitých průmyslových sektorů. FTZ firmám nabízí nižší daně a celní sazby, podporuje růst obchodu (export i import), možnosti investic a odstraňuje některé bariéry obchodu. Další FTA Zone byla otevřena v Québec City v roce 2017.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (PZI) v posledních 4 letech (mld. CAD)
 

2014

2015

2016

2017

Kanadské PZI

845,2

1043,8

1083,7

1121,1

PZI v Kanadě

744,6

782,9

808,7

824,0

Saldo

+100,6

+260,9

+275,0

+297,1

Zdroj: Statistics Canada

Teritoriální struktura kanadských PZI - stav k 31. 12. 2017

Země

Hodnota (mld. CAD)

Severní Amerika (USA)

685,9

Evropa

288,4

Asie a Oceánie

83,6

Latinská Amerika (včetně Střední Ameriky)

55,9

Afrika

7,2

Teritoriální struktura PZI v Kanadě - stav k 31. 12. 2017

Země

Hodnota (mld. CAD)

Severní Amerika (USA)

431,2

Evropa

288,8

Asie a Oceánie

82,6

Latinská Amerika (včetně Střední Ameriky)

19,2 
Afrika

2,2

Odvětvová struktura kanadských PZI - stav k 31. 12. 2017

Odvětví

Hodnota (mld. CAD)

Finance a pojištění

395,7

Těžební sektor

175,7

Řízení firem

140,9

Výrobní sektor

85,4

Komerční nemovitosti

63,8

Doprava a skladování

71,1

Vědecké a technické služby

31,4

Velkoobchod

25,5

Odvětvová struktura PZI v Kanadě - stav k 31. 12. 2017

Odvětví

Hodnota (mld. CAD)

Výrobní sektor

176,2

Řízení firem

170,9

Těžební sektor

162,2

Finance a pojištění

136,9

Velkoobchod

74,7

Maloobchod

35,8

Vědecké a technické služby 

17,4

Doprava a skladování

10,4

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraniční investice v Kanadě upravuje zákon Investment Canada Act z roku 1985. Kromě toho Kanada uzavřela zhruba 37 bilaterálních dohod o podpoře a ochraně investic (Foreign Investment Promotion and Protection Agreements - FIPA) a 14 dohod o volném obchodu (FTA), které obsahují nějaké ustanovení na podporu a ochranu investic. Neexistují zde měnová omezení, ani omezení při repatriaci zisku nebo kapitálu zahraničních investorů. Řada průmyslových odvětví je řízena federální či provinční legislativou, nicméně žádné z nich není zcela uzavřeno pro privátní investice.  

Investment Canada Act (ICA) poskytuje hlavní zákonný rámec pro posouzení zahraniční investice v Kanadě. Posouzení investic má 2 hlavní účely:

 • Vyhodnotit, zda zahraniční investice bude pro Kanadu výhodná
 • Vyhodnotit, zda dojde k ohrožení národní bezpečnosti země    

Podle ICA jsou schvalovány Ministerstvem průmyslu (Industry Canada) následující investice:

 • Získání přímé kontroly nad kanadskou firmou privátním investorem z členské země WTO s hodnotou akvizice vyšší než 800 mil. CAD 
 • Získání kontroly nad kanadskou firmou vlastněnou privátním investorem z členské země WTO privátním investorem z nečlenské země WTO s hodnotou akvizice vyšší než 800 mil. CAD
 • Získání přímé kontroly nad kanadskou firmou státním investorem z členské země WTO s hodnotou akvizice vyšší než 379 mil. CAD 
 • Získání kontroly nad kanadskou firmou vlastněnou investorem z členské země WTO státním investorem z nečlenské země WTO s hodnotou akvizice vyšší než 379 mil. CAD
 • Získání kontroly nad kanadskou firmou v oblasti kultury nekanadským investorem s hodnotou akvizice vyšší než 5 mil. CAD  
 • Nepřímé investice do některých sektorů (např. finanční služby, doprava, těžba uranu, kultura) investory z nečlenských zemí WTO s hodnotou vyšší než 50 mil. CAD

Ministr průmyslu má podle ICA právo odmítnout zahraniční investici, pokud nepřináší čistou výhodu (net benefit) pro Kanadu. Vyhodnocení plánované zahraniční investice musí být učiněno ve lhůtě do 45 dnů od podání žádosti.

Omezení zahraničních investic na federální úrovni - sektory:

 • Ropné písky - akvizice kanadské firmy zahraniční státní firmou musí přinést čistou výhodu (net benefit) Kanadě a zároveň taková investice je schválena ve výjimečných případech.
 • Těžba uranu - zahraniční vlastnictví v uranových dolech může dosáhnout maximálně 49 %.   
 • Rybolov - pouze Kanaďané nebo Kanaďany kontrolované firmy mohou získat licenci k rybolovu.
 • Letecká doprava - zahraniční vlastnictví v kanadské letecké společnosti je omezeno na 25 %.
 • Banky a pojišťovny - vlastnický podíl u velkých bank je omezen na 25 %.
 • Telekomunikace - zahraniční vlastnictví v kanadské telekomunikační firmě je omezeno na 20 %.
 • Televizní a rozhlasové vysílání - zahraniční vlastnictví je omezeno na 20 %.
 • Vydávání a distribuce knih - zahraniční vlastnictví v nové kanadské firmě je omezeno na 49 %. Přímá akvizice existující kanadské firmy je povolena za určitých podmínek.
 • Vydávání periodik - zahraniční vlastnictví kanadských vydavatelství není povoleno.
 • Distribuce filmů - zahraniční vlastnictví kanadského distributora není povoleno.

Omezení zahraničních investic na provinční úrovni - sektory:

 • Zemědělství
 • Prodej alkoholu
 • Těžba surovin
 • Zpracování ropy a zemního plynu
 • Optometrie, lékárnictví
 • Obchod s cennými papíry

Daňové i nedaňové pobídky ve formě grantů, půjček a záruk jsou k dispozici zahraničním investorům za stejných podmínek jako investorům domácím. Pobídky nejsou zaměřeny výhradně na přilákání zájmu zahraničních investorů, země podporuje veškeré investice do oblastí prvotního zájmu: věda a výzkum, podpora regionálních ekonomik, oblasti s vysokou nezaměstnaností a pomalejším ekonomickým růstem (Atlantické provincie) a do vybraných odvětví.

Kanada má specializovanou vládní agenturu pro podporu PZI. V rámci Ministerstva zahraničních věcí, obchodu a rozvoje (Global Affairs Canada) existuje oddělení Invest in Canada. Prostřednictvím zastupitelských úřadů Kanady ve světě provádí aktivní politiku při získávání PZI do Kanady.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: