Kanadský pohled na novou dohodu USMCA

2. 10. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Kanadský pohled na novou dohodu USMCA Kanada a USA se na poslední chvíli dohodly na nové třístranné obchodní dohodě USMCA (United States - Mexico - Canada Trade Agreement), která nahradí Severoamerickou dohodu o volném obchodu NAFTA. Kanada se tak se svými partnery dohodla na stěžejních bodech, které v posledních měsících bránily úspěšnému uzavření dohody.

V rámci USMCA Kanada částečně uvolnila přístup do svého vysoce chráněného mlékárenského sektoru (Supply Management System) a na oplátku bude zachován stávající systém řešení sporů, jehož ponechání v dohodě bylo jednou z kanadských podmínek.

Po více než rok trvajících jednání se Kanadě, USA a Mexiku dne 30. 9. 2018 podařilo najít schodu a Kanada částečně přistoupila na podmínky USA ohledně přístupu ke kanadskému chráněnému a velice regulovanému systému dodávek mléka a mlékárenských produktů. To byla jedna z hlavních sporných oblastí, které se Kanaďané po celou dobu dlouhých jednání nechtěli vzdát, mj. díky výrazným tlakům ze strany kanadských farmářů.

Výsledkem je, že Kanada umožní USA vyšší bezcelní přístup na kanadský mlékárenský trh, a to o více než 3,2 % (tuto výjimku již Kanada dříve udělila i dalším zemím v rámci vyjednávání TPP, která není v platnosti) a zároveň Kanada umožní USA vyšší bezcelní dovoz vajec a kuřat. Dohoda však stále zachovává kanadský systém řízených dodávek (Supply management system) jako takový, používající kombinací kvót a cel (až 300% dovozní clo), které zaručují návratnost kanadským farmářům, ale výrazně limitují zahraniční dovozce této komodity.

Za své vítězství považuje Kanada udržení kapitoly 19 v nové dohodě. Jednalo se o zásadní a sporný bod, týkající se řešení sporů. Kapitola 19 byla historicky výhodná pro Kanadu v případech uvalení tarifů ze strany USA (viz uvalení 20-ti procentní celní sazby na kanadský export měkkého dřeva v 1. pol. r. 2017). Udržením kapitoly 19 v USMCA bude všem členským zemím umožněno právo napadnout antidumpingová a vyrovnávací cla před panelem odborníků, sestávajících z členů obou zemí zapojených do sporu, nikoliv pouze před americkým soudem.

Za vítězství Kanada považuje stejně tak i udržení kapitoly o ochraně kanadského kulturního odvětví, které zamezuje zahraničním korporacím vlastnit např. kanadská média a noviny.

USA dále neuvalí cla, kterými v posledních měsících hrozily, na dovoz automobilů z Kanady. Kanadský export automobilů bude podle nové USMCA podléhat systému kvót. Kanada bude moci nově do USA vyvézt bezcelně 2,6 mil. osobních vozů, což je výrazně více než v současnosti (1.7 mil.).

Nová dohoda kanadským zákazníkům rovněž umožní v pětinásobné výši více bezcelně nakupovat zahraniční zboží on-line, a to z původních 20 CAD na 100 CAD.

S uzavřením USMCA se však Kanadě nepodařilo získat výjimku na americká cla na ocel a hliník, která byla na Kanadu (a další země) uvalena v létě 2018. Kanada tehdy reciprocitně uvalila na USA odvetné tarify, zahrnující širokou škálu produktů, díky nimž se do kanadského rozpočtu podařilo získat do této doby přes 300 mil CAD. Tato reciproční opatření vůči USA jsou také stále v platnosti.

Mezi sporné body patří i ustanovení o nutnosti předběžných konzultací s USA v případě jednání o dohodách o volném obchodu s třetími zeměmi, vůči kterému se vymezila Čína.

Kanadská média dosažení dohody označují jako „Win-Win-Win“ situaci. Pro Kanadu jsou USA stěžejním obchodním partnerem (více než 75 % zboží a služeb Kanada exportuje do USA). Kanaďané zatím komentují USMCA spíše jako svoje vítězství , lze však očekávat i nevstřícné reakce především ze strany kanadských asociací mlékárenských farmářů (Dairy Farmers of Canada), a to nejen z frankofonní provincie Québec.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada). Autor: Josef Dvořáček, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek