Kapverdy: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

23. 7. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Kapverdská republika (República de Cabo Verde)

Prezidentem Kapverdské republiky je Jorge Carlos Fonseca, který byl v roce 2016 zvolen již na druhé pětileté volební období.

Složení vlády k 1. 6. 2018:

 • José Ulisses de Pina Correia e Silva – předseda vlády
 • Olavo Avelino Garcia Correia – místopředseda vlády a ministr financí, koordinace hospodářských politik a reforem
 • Luís Felipe Tavares – ministr zahraničních věcí a ministr obrany
 • José da Silva Gonçalves – ministr turistického ruchu a dopravy a ministr mořského hospodářství (ministerstvo mořského hospodářství sídlí v Sao Vicente)
 • Alexandre Monteiro- ministr průmyslu, obchodu a energetiky
 • Paulo Augusto Costa Rocha – ministr vnitra
 • Fernando Elísio Freire – ministr pro parlamentární záležitosti, ministr sportu, předseda Rady ministrů
 • Janine Lélis – ministryně spravedlnosti a práce
 • Maritza Rosabal Peña – ministryně vzdělání, ministryně rodiny a sociálního začleňování
 • Abraão Vicente – ministr kultury a tvůrčího odvětví
 • Arlindo do Rosário – ministr zdravotnictví a sociálního zabezpečení
 • Gilberto Silva – ministr zemědělství a životního prostředí
 • Eunice Silva – ministryně infrastruktury, územního plánování a stavebnictví

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Rozloha: 4 033 km2 (176. na světě)
Počet obyvatel: 535 936 (2018)
Pozn.: Obdobný počet Kapverďanů však žije v zahraničí – v USA, Portugalsku, Itálii, Francii a dalších zemích
Hustota obyvatel: 133/km2 (2016)

Věková struktura:      

 • 0 –14let – 29,6 %
 • 15 – 64let – 65,9 %
 • nad 65 let – 4,5 %               

Počet ekonomicky činných obyvatel: 255 762 (2016)
Roční přírůstek obyvatel: 1,19 % (2018)

Hlavní etnické skupiny :

 • míšenci 71 %
 • černoši 28 %
 • Evropané 1 %

Hlavní náboženské skupiny

 • katolíci 98 %
 • tradiční náboženství 2 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní makroekonomické ukazatele

 

2013

2014

2015

2016

2017

HDP/obyv. (USD)

2973

2988

3043 3086

3213

Vývoj HDP (%)

0,5

1,8

1,1

3,9

4,6

Inflace (%)

1,5

-0,2

0,1

- 1,4

0,8

Nezaměstnanost (%)

16,8

16,4

12,4

15

12,2

Zdroj: Světová banka

Ekonomický růst v posledních letech slábl, neboť kapverdské hospodářství bylo těžce zasaženo evropskou krizí . Nová vláda Hnutí za demokracii (MpD) se snažila po svém nástupu v první polovině roku 2016 čelit ekonomické stagnaci zlepšením podmínek pro podnikání, snížením cen energie, zlepšením dopravy, snížením daní pro malé podnikatele. Zaměřila se rovněž na zlepšení výběru daní a podporu zaměstnanosti. Po úspěšném roce 2016 došlo k dalšímu zvýšení ekonomického růstu v roce 2017 na 4,6 %. Tato pozitivní tendence by měla být zachována i v následujcích letech díky vyšším investicím v oblasti cestovního ruchu a zvyšujícímu se počtu turistů. Úspěchem je i významné snížení doposud velmi vysoké nezaměstnanosti. Její další snížení bude velkou výzvou do dalších let, společně s udržením přijatelných rozpočtových schodků poté, co poměr veřejného dluhu k HDP dosáhl 110 %.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet

 (v mld. CVE)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

  Celkové příjmy  

41,0  

46,3

44,6

44,6

44,6

40,93

  Celkové výdaje  

57,2

60,0 

57,9

57,2

57,2

43,36

 Rozpočtový deficit (v % HDP)

  -12,4

- 9,3

-7,6

-3,9

-3,8

- 3

Zdroj: Ministerstvo financí Kapverd

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 (mil. CVE)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Běžný účet

-21 053

-8 897,6

-14 041,9

-7 860,9

-6 114,1

-12 187

Zboží

-56 397,7

-52 532,5

-50 277,4

-47 838,6

-53 236

-63 186

Služby

19 474,6

25 206,7

21 888,1

20 602,8

23 625,5

27 780

Výnosy

-6 437,7

-5 366,8

-7 692

-5 869,5

-5 633,9

-6 525

Kapitálový účet

1 122

533

672

1 883

1 315,8

1 543

Finanční účet

22 444

15 997

15 932

9 185

-14 900,8

-6 004

Devizové rezervy

29 800

34 700

48 200

59 692

54 793

57 221

Veřejný dluh vůči HDP (%)

91,1

101,6

114,2

123

128,6

125,3

Zdroj: Banco de Cabo Verde

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou je Banco de Cabo Verde (BCV), která vznikla v roce 1975. Svou činnost úzce koordinuje s politikou vlády. Nejdůležitějšími komerčními bankami jsou Caixa Económica do Cabo Verde, Banco Comercial do Atlántico, Caixa Geral de Depositos a Banco Interatlántico.

Od roku 1998 je kurs domácí měny - kapverdské escudo (Escudo Caboverdeano - CVE) - pevně svázán s eurem a to v poměru 1 EUR = 110,265 CVE. V platebním styku jsou kromě domácí měny poměrně často přijímány i EUR a USD, dále debetní a kreditní karty společností VISA a MasterCard.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém je standardní, v některých oblastech (cestovní ruch, rybolov, bezcelní zóny) existuje řada daňových úlev a zvýhodnění. Základní sazba daně z příjmu právnických osob je 25 %, průměrná po odečtení nezdanitelných položek pak 18,1 %. Sazba daně z příjmu fyzických osob se pohybuje mezi 16,5 % a 27,5 %. Sazba DPH činí 15 %.

Aktuální a podrobné informace jsou k dispozici na webu Světové banky.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: