Kapverdy: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

23. 7. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Navázání bližšího vztahu s místním partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) je jednou z podmínek úspěšného obchodu. V případě zájmu doporučujeme kontaktovat honorární konzulát na Kapverdách.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

V roce 2008 se Kapverdská republika stala 153. členskou zemí WTO. V této souvislosti se zavázala do roku 2018 postupně snížit průměrnou celní sazbu na dovážené zboží na 15 %. Poslední dostupné údaje o průměrných aplikovaných celních sazbách jsou k dispozici na internetovém portálu WTO

Odpovědným orgánem v celní oblasti je úřad Alfândegas de Cabo Verde.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Základními kroky jsou:

 • získání potvrzení Obchodního rejstříku, že neexistuje společnost stejného jména;
 • notářem ověřený statut společnosti (společenská smlouva);
 • výpis z bankovního účtu nebo doklad o složení 10 % hodnoty základního jmění;
 • uveřejnění statutu společnosti ve Veřejném věstníku; daňová registrace na Ministerstvu financí;
 • získání dokladu o rozhodnutí a registračního čísla od Obchodního rejstříku.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Standardní podmínky podobné jako v Evropě.

Na Kapverdách jsou pořádány následující mezinárodní veletrhy:

 • FIC - Mezinárodní kapverdský veletrh (všeobecný, každý rok);
 • Expomar - Mezinárodní veletrh ekonomických aktivit spojených s mořem;

Podrobnosti lze nalézt na internetových stránkách Mezinárodního kapverdského výstaviště.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Kapverdská republika je členem WIPO od roku 1997. Přehled kapverdské legislativy související s ochranou duševního vlastnictví je k dispozici na adrese této mezinárodní organizace.

V roce 2010 vznikl Kapverdský institut pro ochranu duševního vlastnictví (Instituto de Propriedade Intelectual de Cabo Verde - IPICV).

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou standardně oznamovány v denním tisku. Některá výběrová řízení jsou také publikována na stránkách ministerstva financí.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou (soudem). Při řešení obchodních sporů je vždy žádoucí dát přednost mimosoudnímu jednání. V každém případě doporučujeme zakomponovat do kontraktu ustanovení, na základě kterého by případné arbitrážní řízení probíhalo mimo Kapverdy.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

 Jednacím jazykem při obchodních jednáních je portugalština. Oblečení je buďto tradiční nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). V rámci obchodního vyjednávání mají známosti a osobní kontakty důležité místo. Při vyřizování obchodních (ale i ostatních) záležitostí na úřadech je nutno počítat s relativně dlouhými čekacími dobami.

 • 1. leden  Nový rok
 • 13. leden  Den demokracie
 • 20. leden  Den národních hrdinů
 • proměnlivé datum (úterý) Karneval
 • proměnlivé datum (středa) Popeleční středa
 • proměnlivé datum  Velký pátek
 • 1. květen  Den práce
 • 19. květen  Svátek hl. m. Praia
 • 1. červen  Mezinárodní den dětí
 • 5. červenec  Den nezávislosti
 • 15. srpen  Den národní patronky
 • 1. listopad  Den všech svatých
 • 25. prosinec  Vánoce

Obvyklá pracovní a prodejní doba je 9:00 až 12:00 a 14:00 až 18:00 hodin (od 1. srpna do 15. září 8:00 až 15:00 hodin).

Otevírací doba bank je po celý rok 8:00 až 15:00 hodin.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

O vízum lze požádat na honorárním konzulátě Kapverdské republiky v Praze, kontakty viz www.cape-verde.cz, případně lze zakoupit na mezinárodních letištích po příletu. V rámci organizovaných zájezdů obvykle zajišťují víza cestovní kanceláře. Pro cestu na Kapverdy není povinné žádné očkování.  Na Kapverdy je možné cestovat nejlépe portugalskou společností TAP Air Portugal (www.flytap.com) přes Lisabon, případně společností Cabo Verde Airlines (www.flytacv.com) z Lisabonu, Amsterdamu, Paříže, Vídně, Mnichova, Říma, Milána, Benátek a Bergama). Vnitrostátně je provozována letecká i lodní doprava.

Kapverdy jsou ve srovnání s ostatními zeměmi západní Afriky hospodářsky i politicky vysoce nadprůměrné. Bezpečnostní situace je klidná. V poslední době dochází k mírnému nárůstu kriminality, při pobytu v hlavním městě je proto nutné zachovávat obezřetnost. Z hlediska cestovního ruchu je doporučována standardní opatrnost.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

K zaměstnání cizinců jsou nutné:

 • pracovní smlouva s kapverdským zaměstnavatelem, kterou schválí příslušný člen vlády zodpovědný za oblast práce;
 • pobytové vízum (doporučováno vízum umožňující vícenásobný vstup do země);
 • v případě dlouhodobého pracovního poměru je nutno požádat o trvalý pobyt prostřednictvím Služby cizinecké policie (SEF); povolení k trvalému pobytu je uděleno po 3 letech.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Základní podmínkou při cestě na Kapverdy je uzavření kvalitního zdravotního pojištění. Je nutno počítat s úhradou ošetření v hotovosti. V případě vážnějších zdravotních komplikací umožňujících převoz lze doporučit odlet do ČR.

Struktura sítě zdravotnických zařízení v Kapverdské republice odpovídá potřebám domácího obyvatelstva a je odrazem zvýšených investic v posledním období:

 • 2 hlavní nemocnice: Hospital Agostinho Neto v Praia (ostrov Santiago), Hospital Baptista de Sousa v Mindelo (São Vicente);
 • 3 regionální nemocnice: Hospital Santiago Norte (Santa Catarina), São Filipe (Fogo), Ribeira Grande (Santo Antão) a Espargo (Sal);
 • 30 zdravotních středisek: 3 v Praia, 2 v São Vicente a jedno v každém z dalších okresů (vyjma těch, kde jsou regionální nemocnice);
 • 5 středisek reprodukčního zdravotnictví;
 • 34 ošetřoven se zdravotnickým personálem;
 • 113 ošetřoven bez zdravotnického personálu.

Větší soukromé kliniky jsou ve městech Praia (Santiago), Mindelo (São Vicente) a na ostrově  Sal, nerovnoměrně jsou rozmístěny rovněž ordinace soukromých praktických lékařů a specialistů.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: