Katar: Vztahy země s EU

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu (Kuvajt)

EU má se státy GCC od roku 1988 podepsánu smlouvu o spolupráci (Cooperation Agreement). Od roku 1990 probíhá jednání o vytvoření zóny volného obchodu mezi EU a GCC, jednání dosud nebyla zakončena vzhledem k malé ochotě GCC otevřít svůj trh.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EU příslušná pro Katar se nachází v Rijádu v Saúdské Arábii (Delegation of the EU to Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar and Saudi Arabia).

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Zahraniční obchod EU s Katarem za posledních 5 let (v mld. EUR)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

5,4

4,9

6,0

6,2

8,4

10,5

Dovoz

7,9

13,6

10,3

9,2

7,5

7,4

Saldo

-2,5

-8,6

-4,3

-3,0

+0,9

+3,1

 Zdroj: Eurostat

Státy GCC se podílejí 4,2 % na celkové obchodní výměně EU. V opačném pohledu EU představuje nejvýznamnějšího obchodního partnera GCC s 11% podílem na celkovém obchodu. Obrat obchodní výměny EU-GCC dosáhl v roce 2016 112 mld. EUR. EU má se státy GCC kladné obchodní saldo od roku 2011, které v roce 2016 dosáhlo 67,6 mld. EUR.

Mezi hlavní položky exportu EU patří potraviny, spotřební zboží, stroje a strojní zařízení, osobní automobily a chemikálie. Importy zahrnují převážně zemní plyn, ropu a ropné produkty a chemikálie.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Informace o aktuálních EU projektech a programech pro státy GCC lze nalézt na internetových stránkách Delegace EU v Rijádu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: