Katar: Zahraniční obchod a investice

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu (Kuvajt)

Katar je mimořádně závislý na zahraniční obchodní výměně. Exportu dominuje zemní plyn, surová ropa, ropné deriváty a produkty petrochemického sektoru. Import zahrnuje zboží a služby, které s výjimkou energetických produktů pokrývají všechny ostatní potřeby země.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Vývoj zahraničního obchodu (v mld. USD)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 2016

2017

Vývoz

42 056

56 642

48 348

74 865

114 369

132 985 

136 937 

131 600

Dovoz

21 126

25 239

 22 471

 20 955

 26 949

30 787 

31 475 

38 230

Saldo

20 930

 31 403

 25 877

 53 910

 87 420

102 198 

105 462 

93 370

Zdroj: QNB, Doing Business with Qatar

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největším příjemcem zboží, exportovaného z Kataru je již tradičně Japonsko, dalšími státy jsou Jižní Korea, Singapur, Indie, Thajsko, Belgie, Španělsko.

Vedoucí místo mezi exportéry do Kataru drží Japonsko před USA, Německem, Itálií, Čínou, Jižní Koreou, Velkou Británií a Tureckem. Blokáda a embargo na Katar z června 2017, která doposud trvá, vyřadila KSA a SAE ze seznamu dodavatelů, a nahradila je novými, např. Ománem či Iránem.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Ve vývozu jsou nejvýznamnější ropné produkty, tvořící cca 90 % vývozu.

K nejdůležitějším položkám neropného vývozu patří: polyetylen, močovina, čpavek, organické a anorganické chemikálie, izolované vodiče, kabely, kovový šrot, a dále pneumatiky, mobilní jeřáby, krevety, parfumerie, nábytek, kovové konstrukce.

Komoditní struktura dovozu je mnohem rozmanitější. Dlouhodobě nejvýznamnější položkou dovozu jsou stroje (osobní automobily, dále letadla, náhradní díly), základní kovy, potraviny, chemikálie a stavební materiály (cement, stavební ocel) a optické přístroje. V kategorii strojů jsou zařízení ropných polí, zařízení pro rafinérie, zařízení elektráren, zařízení vodního hospodářství. Dále spotřební elektronika, drůbež, elektrorozvodní zařízení, rýže, chladicí zařízení, obuv atd.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Katarskému vědeckému a technickému parku byl udělen status zóny volného obchodu.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice směřují především do ropných a plynárenských projektů. V této oblasti se angažují především americké společnosti jako Occidental Petroleum dále British Gas, Gulfstream Resources, Chevron Corporation. Průzkum nových nalezišť provádí Chevron společně s maďarskou společností Magyar Olag es Gazipari. Konsorcium tří japonských společností United Petroleum Development, Cosmo Oil a Nissho Iwai podepsalo dohodu na 25 let spolupráce na těžařském projektu.

Největší investice směřují v poslední době do projektů na zkapalňování plynu. Jedná se o dva hlavní projekty Qatar Liquified Natural Gas Company (Qatargas) a Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company (RasGas). Na těchto investicích se podílejí společnosti Mobil, Total, japonské společnosti Itochu, Nissho Iwai, Mitsui a Marubeni.

Nejperspektivnější investice jsou do rozvoje těžby ropy a zkapalňování plynu. Tyto hlavní investiční projekty vytvářejí další prostor i pro dodávky neinvestičního charakteru a jsou potenciálně zajímavé pro české podniky. Jedná se především o stavebnictví, dopravu či rozvody elektrické energie.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

V rámci snahy přilákat zahraniční kapitál, poskytuje Katar dobré podmínky pro příliv zahraničních investic (levný plyn, elektřina, nájemné pozemků, bezcelní dovozy zařízení, bezcelní vývozy, odpuštění daně ze zisku a platů, stabilní kurz měny, nízká inflace, liberální přistěhovalecká politika, nezdanění příjmů cizinců, kvalitní infrastruktura atd.).

Na základě emírova dekretu z října 2000 mohou cizinci vlastnit až do 100% hotely, nemocnice, školy, elektrárny. Zákonem č. 1 z r. 2010 o zahraničních investicích byla tato možnost rozšířena i na kulturní, sportovní a odpočinková zařízení, distribuční služby, konzultační firmy v oblasti obchodu a informačních technologií.

Zahraniční investor může investovat do všech hospodářských oblastí za předpokladu, že má katarského partnera, který vlastní alespoň 51 %. Na základě výjimky ministra obchodu je možné zvýšit procento účasti zahraničního investora až do výše 100 % v sektorech zemědělství, průmyslu, zdravotnictví, vzdělávání, turistiky a těžby přírodních zdrojů. Naopak cizinci nesmí investovat v bankovnictví, pojišťovnictví, realitách (s výjimkami) a obchodních organizacích.

V r. 1997 byla rovněž otevřena v Kataru burza - Doha Stock Exchange.

Qatar Investment Promotion Department je vládní orgán operující pod dohledem Ministerstva podnikání a obchodu a zabývá se podporou růstu FDI v Kataru. Poskytuje investorům potřebné informace a propojuje je s dalšími relevantními subjekty. Kontakt.

Rizikem investování v Kataru může být občasná nesolidnost či pokus o podvod ze strany některých místních podnikatelů. Viz Varování v kapitole 6.7.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: