Kazachstán: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

10. 1. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Astaně (Kazachstán)

Kazachstán pokračuje v programech industrializace země, což generuje poptávku po moderním zařízení a technologiích v celé řadě sektorů. Možnosti pro české výrobce existují v sektorech dopravy, strojírenství, zdravotnictví, ve vojenské oblasti, ve finančním sektoru, u spotřebního zboží (sklo, nábytek apod.) a v dalších sektorech.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Aktuální sektorové příležitosti pro Kazachstán

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Kazachstánská ekonomika již překonala dopady devalvace tenge o cca 50 %, která proběhla v průběhu roku 2015 a na začátku roku 2016.  Ta v minulých letech znesnadnila celé řadě exportujících společností z ČR pozici na kazachstánském trhu. V současnosti existuje celá řada perspektivních oblastí pro obchodní a hospodářskou spolupráci s Kazachstánem. Mezi perspektivní položky pro český export lze zařadit:

 • Perspektivní pro český export je oblast strojírenství, a to v návaznosti na pokračující modernizaci zpracovatelského průmyslu KZ a obnovování strojírenské základny. Perspektivní jsou pro další export dodávky obráběcích center, soustruhů, fréz apod.
 • V oblasti zemědělství existuje celá řada možností pro český export a zejména pro investice. Konkrétní exportní možnosti jsou u dodávek zemědělských strojů, dodávek zařízení pro pekárny, export hovězího dobytka, zařízení pro zpracování technických plodin, vybudování závodu na zpracování ovoce a zeleniny apod.
 • V oblasti zdravotnictví existuje velký potenciál k růstu bilaterální spolupráce a růstu českého exportu v souvislosti s modernizací KZ zdravotnictví. Česká strana může poskytnout rozsáhlé „know-how“ v této oblasti. Možnosti se soustřeďují do budování nemocnic, zdravotnických zařízení, dodávky zdravotnického materiálu a léků, poskytování zdravotnických a rehabilitačních služeb v ČR pro KZ zákazníky. Potenciál je i u realizace výzkumných projektů s komerčním efektem. Vzhledem k omezeným prostředkům státu na rozvoj zdravotnictví v příštích letech se bude více prosazovat  využití mechanismu Public - Private Partnership (PPP).
 • Ve vojenské oblasti existuje exportní potenciál např. u opravy letecké techniky, dodávek vojenského materiálu apod. Potenciál ke zvýšení dodávek je též u sportovních a loveckých zbraní a střeliva.
 • V sektoru spotřebního zboží existují možnosti ve vybranných kategoriích (kuchyně, nábytek, sklářské výrobky). Nezanedbatelný je též potenciál k exportu služeb ve finančním sektoru na KZ trh.

 V říjnu 2015 byl v Kazachstánu schválen nový zákon o partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), který vstoupil v platnost v únoru 2016. Nový zákon významně rozšiřuje možnosti využití PPP. Nově zavádí koncept státem vlastněných společností vystupujících jako partner v PPP projektech, princip několika účastníků na obou stranách projektu PPP, tři druhy tendru PPP (tj. otevřený tender, přímé negociace a zjednodušená procedura), předmětem projektu PPP může být jak nemovitost, tak práce a služby. Agenda PPP je v rámci státní správy v kompetenci Ministerstva pro národní ekonomiku. Do přijetí nové zákona se PPP projekty v Kazachstánu realizovaly pouze ve formě koncese.

K modernizaci energetického systému v Kazachstánu jsou potřeba investice na úrovni cca 50 mld. USD do roku 2030. Výkupní tarify jsou nyní následující: vítr - 22,68 tenge (cca 380 tenge je 1 euro), fotovoltaika - 34,60 tenge, vodní energie – 16,7 tenge, biomasa – 32 tenge. Fixní tarify jsou stanoveny na období 15 let s tím, že každoročně podléhají indexaci a každé 3 roky jsou revidovány. Devalvace tenge nicméně vedla ke snížení reálných příjmů z provozu větrných a solárních elektráren.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V roce 2018 proběhly, či se předpokládají následující akce v Kazachstánu:

 • Dne 14. března 2018 se v Astaně uskutečnil seminář k možnostem výrobní kooperace, organizovaný jakožto projekt ekonomické diplomacie MZV ČR společně s MPO ČR. Misi českých podnikatelů do Astany organizovala Komora SNS. Paralelně se uskutečnilo 1. zasedání Pracovní skupiny pro průmysl v rámci česko-kazachstánské Mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci (MPO ČR a Ministerstvo investic a rozvoje Kazachstánu).
 • Ve dnech 14.-16. března 2018 zorganizovalo ZÚ Astana katalogovou prezentaci na mezinárodní  zemědělské výstavě AgriTek/FarmTek v Astaně (za účasti zemědělského experta MZe ČR).
 • Ve dnech 14.-19. května 2018 se uskutečnila cesta zástupců Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR do Kazachstánu.
 • Ve dnech 23.-26. května 2018 se ČR zúčastní veletrhu obranného průmyslu KADEX 2018. Akce je organizovaná jakožto projekt ekonomické diplomacie MZV ČR společně s MO ČR.
 • Ve dnech 11.-15. června 2018 se uskuteční podnikatelská mise CzechTrade v oblasti elektrárenské techniky.

V průběhu roku 2018 ZÚ Astana plánuje několik akcí na oslavu 100 let založení Československa.

ZÚ Astana dále uskuteční v roce 2018 několik pracovních cest do regionů s cílem rozvoje hospodářské spolupráce ČR s vybranými regiony Kazachstánu.

Kalendář investičních fór, výstav a veletrhů v Kazachstánu

Datum

Místo

Název akce

Zaměření

4.-6.9.

Almaty

Aqua-Therm Almaty 2018

WorldBuild Almaty / KazBuild

Výstava – vodohospodářství, stavebnictví

13.-15.9.

Astana

Central Machine World

Central Secure world

Central Asia Electricity World

Výstava – strojírenství, bezpečnost, elektrotechnika

18.-20.9.

Almaty

Trans Kazachstán

Výstava – doprava, logistika

26.-28.9.

Astana

Astana Leisure 2018

Výstava – cestovní ruch

září

Kostanaj

Kostanay Invest 2018

Investiční fórum

23.-25.10.

Almaty

Powerexpo Almaty 2018

ReEnergy Kazakhstan

Výstava - energetika

III. čtvrtletí

Atyrau

ATYRAU INVEST – 2018

Investiční fórum

31.10.-2.11.

Almaty

AgroWorld Kazakhstan 2018

WorldFood Kazakhstan 2018

Výstava – zemědělství, potravinářství

31.10.-2.11.

Astana

Astana Zdorovie 2018

Výstava - zdravotnictví

listopad

Taraz

Ancient Taraz

Výstava – cestovní ruch

 1. čtvrtletí

Aktobe

Aktobe Invest-2018

Investiční fórum

 1. čtvrtletí

Astana

TransEurasie-2018

Konference - doprava

II.pololetí (list.?)

Kyzylorda

Baikonyr Invest

Investiční fórum

II.pololetí

Šimkent

Mezinárodní investiční fórum

Investiční fórum

II.pololetí

Usť-Kamenogorsk

AltaiInvest 2018

Investiční fórum

II.pololetí

Šimkent

Ontustik Tourism – 2018

Výstava – cestovní ruch

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: