Kazachstán: Vztahy země s EU

11. 7. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Nur-Sultanu (Kazachstán)

Vedle tradiční vazby na Rusko a sílícího vlivu Číny se Kazachstán snaží o vícevektorou politiku, zejména o dobré vztahy s EU a USA.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie pro Kazachstán se nachází v Nur-Sultanu na adrese 62 Kosmonavtov street, Chubary District, Nur-Sultan, 010000, Kazakhstan, tel.: +7(7171) 971 040,
e-mail: delegation-kazakhstan@eeas.europa.eu
Stránky delegace: http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/index_en.htm

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU zůstává největším investorem a obchodním partnerem Kazachstánu s 49,8 % podílem na zahraničním obchodu Kazachstánu. Kazachstánský export do EU je tvořen zejména ropou a plynem (cca 86,2 % KZ exportu do EU). Export ze zemí EU do Kazachstánu je tvořen zejména stroji, dopravním zařízením, chemickými výrobky, spotřebním zbožím apod.

Tabulka obchodní výměny s EU (v mil. EUR)

  EU import EU export Saldo
2014 23,9 6,8 -17,1
2015 22,4 6,3 -16,1
2016 16,9 5,2 -11,7
2017 24,2 5,7 -18,5
2018 31 6,7 -24,3

Zdroj: Delegace EU

Obchodní a ekonomické vztahy mezi EU a Kazachstánem se rozvíjejí na základě Dohody o partnerství a spolupráci (The Partnership and Cooperation Agreement - PCA) z roku 1999. PCA by měla nahradit posílená PCA (The EU-Kazakhstan Enhanced Partnership and Cooperation Agreement), ke které probíhá ratifikační proces. Posílená PCA by měla vytvořit rámec pro rozvoj těsnějších politických a ekonomických vztahů mezi Kazachstánem a EU.

Další významný rámec pro spolupráci s EU je vytvářen regionální EU strategií pro střední Asii, která v první fázi předpokládala investování cca 719 mil. euro na realizaci regionálních programů a projektů. V Kazachstánu se spolupráce EK soustřeďuje na sociálně-ekonomický rozvoj a na podporu státní a administrativní reformy, přičemž regionální programy spolupráce se prioritně soustřeďují na následující oblasti: energetika, doprava, životní prostředí, vzdělání, bezpečnost a stabilita. Pro další období představuje základní dokument pro rozvoj spolupráce „Multi Annual Indicative Programme for Central Asia 2014 – 2020“. Kazachstán bude pokračovat v čerpání prostředků určených na EU program pro země Střední Asie na léta 2014 – 2020, na který je vyčleněno 245 mil. euro.

Spolupráce se též zaměřuje na rozvoj kontaktů a spolupráce mezi výzkumnými institucemi, univerzitami, soukromým sektorem a občanskou společností.

EU podporuje a účastní se celé řady aktivit dalších mezinárodních organizací jako je např. OECD.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU poskytuje zemím Střední Asie rozvojovou pomoc. Od roku 2014 přestal být Kazachstán přímým příjemcem bilaterální rozvojové pomoci EU, nicméně celá řada projektů stále probíhá. Jeden z dobíhajících projektů realizuje v oblasti chemické bezpečnosti česká nevládní organizace Arnika.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: