Keňa: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

14. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

 

Období

Vývoz USD(tis.)

Dovoz USD(tis.)

Bilance USD(tis.)

2013

24 626

4459

20 167

2014

28 208

5794

22 414

2015

20 616

6198

14 417

2016

22 548

7528

15 020

2017

39 473

6044

33 429

2018

30 594

5 696

24 898

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

 

Název zboží Vývoz

Stat. hodnota USD(tis.)

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

7 787

Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

3 376

Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

2 407

Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybaven

1 745

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd

1 355

Stroje pro čištění třídění ap semen zrní aj

1 336

Přístroje zařízení k vážení závaží pro váhy

1 206

Polymery ethyleny v primárních formách

1 062

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

967

Perly imitace perel drahokamů ap ze skla

490

 

 

Název zboží Dovoz

Stat. hodnota USD(tis.)

Květiny řezané na kytice ap čersvé sušené aj

2 044

Zelenina ostatní čerstvá chlazená

790

Datle fíky ananas avocato apod čerstvé sušené

695

Šťávy ovocné zeleninové nezkvašené i slazené

270

Luštěniny i vyluštěné čerstvé chlazené

221

Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky

207

Ovoce skořápkové ost čerstvé sušené loupané

122

Obleky saka kalhoty komplety ap pánské chlap

120

Přípravky potravinové jn

110

Rostliny živé ostatní řízky rouby podhoubí

94

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Objem vývozu služeb z ČR do Keni je velmi omezený.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České aktivity jsou v tomto ohledu doposud omezené.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V r. 1996 Keňa akceptovala sukcesi ČR do následujících smluv:

  • Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Keňské republiky (Nairobi, 9. 3. 1964)

Dohoda mezi ČSSR a Keňskou republikou o platnosti:

  • Smlouvy mezi ČSR a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o právní pomoci ve věcech občanských z 11. 11. 1924
  • Smlouvy mezi ČSR a Spojeným královstvím o vzájemném vydávání zločinců z 11. 11. 1924 a Protokolu ke Smlouvě z 4. 6. 1926
  • Dodatkové úmluvy o soudním civilním řízení mezi ČSR a Spojeným královstvím z 15. 2. 1935 (Nairobi 5. 1. 1970)
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Keňské republiky (Nairobi, 2. 10. 1986)
  • Dohoda o leteckých službách mezi vládou ČSSR a vládou Keňské republiky (Nairobi 3. 3. 1989)
  • Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Keňské republiky (Praha, 28. 4. 2010)

 

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

 

 

V kontextu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky nepatří Keni k prioritním zemím. V zemi tak nejsou realizovány žádné velké bilaterální projekty.

Česká republika poskytuje příležitostně financování v rámci programu malých lokálních projektů. Více informací o možnostech zapojení do malých lokálních projektů lze získat na: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/sektory_projekty/male_lokalni_projekty/index.html

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: