Keňa: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

7. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

 

 

Období

Vývoz USD(tis.)

Dovoz USD(tis.)

Bilance USD(tis.)

2013

24 626

4459

20 167

2014

28 208

5794

22 414

2015

20 616

6198

14 417

2016

22 548

7528

15 020

2017

39 473

6044

33 429

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

 

Název zboží Vývoz

USD(tis.)

Zbraně střelivo části součásti příslušenství

16 670

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

12 239

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

3 438

Plasty a výrobky z nich

1 491

Papír karton lepenka a výrobky

774

Sklo a výrobky skleněné

663

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

657

Výrobky různé

600

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

442

Hnojiva

327

 

 

Název zboží Dovoz

 USD(tis.)

Rostliny živé a výrobky květinářské

3 145

Ovoce ořechy jedle slupky citr plodů melounů

786

Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné

759

Káva čaj maté koření

415

Vlákna textilní rostlinná jiná příze papírové

214

Přípravky potravinové různé

197

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkov

185

Přípravky ze zeleniny ovoce ořechů

140

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

118

Ryby korýši měkkýši a ost vodní bezobratlovci

41

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Objem vývozu služeb z ČR do Keni je velmi omezený.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České aktivity jsou v tomto ohledu doposud omezené.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V r. 1996 Keňa akceptovala sukcesi ČR do následujících smluv:

  • Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Keňské republiky (Nairobi, 9. 3. 1964)

Dohoda mezi ČSSR a Keňskou republikou o platnosti:

  • Smlouvy mezi ČSR a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o právní pomoci ve věcech občanských z 11. 11. 1924
  • Smlouvy mezi ČSR a Spojeným královstvím o vzájemném vydávání zločinců z 11. 11. 1924 a Protokolu ke Smlouvě z 4. 6. 1926
  • Dodatkové úmluvy o soudním civilním řízení mezi ČSR a Spojeným královstvím z 15. 2. 1935 (Nairobi 5. 1. 1970)
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Keňské republiky (Nairobi, 2. 10. 1986)
  • Dohoda o leteckých službách mezi vládou ČSSR a vládou Keňské republiky (Nairobi 3. 3. 1989)
  • Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Keňské republiky (Praha, 28. 4. 2010)

 

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

 

 

V kontextu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky nepatří Keni k prioritním zemím. V zemi tak nejsou realizovány žádné velké bilaterální projekty.

Česká republika poskytuje příležitostně financování v rámci programu malých lokálních projektů. Více informací o možnostech zapojení do malých lokálních projektů lze získat na: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/sektory_projekty/male_lokalni_projekty/index.html

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: