Keňa upravuje od 1. října 2018 podmínky pro export zboží do země

20. 9. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Keňa upravuje od 1. října 2018 podmínky pro export zboží do země Keňská inspekce kvality (Kenya Bureau of Standards - KEBS) upravuje s platností od 1. 10. 2018 povinnosti exportéra ve vztahu k Certifikátu o shodě (Certificate of Conformity – CoC), který je nezbytnou podmínkou pro propuštění zboží na keňský trh.

Podle nového nařízení (Legal Notice No.127) tak musí  všechny dovozy s výjimkou několika položek, které jsou taxativně vyjmenovány v novém nařízení, být před jejich odesláním do Keni podrobeny inspekci s ohledem na jejich shodu s keňskými standardy. Shoda musí být potvrzena Certifikátem o shodě (CoC).

Od požadavku uvedeného v článku jsou osvobozeny zejména tyto položky:

  •  (i) Polotovary učené k dalšímu zpracování
  • (ii) Náhradní díly pro vlastní potřebu ze strany výrobců.
  • (iii) strojního zařízení vyrobené na objednávku, které není určeno pro další prodej.
  • (iv) nová vozidla opatřená záručním listem

Exportní zásilky, která nebudou opatřeny CoC nebudou vpuštěny do země s výjimkou položek uvedených výše. Certifikát o shodě je rovněž povinným dokladem v rámci celního řízení a musí být předložen při celním odbavení jak u keňského finančního úřadu, tak u KEBS. K provádění inspekce a vystavení CoC před odesláním zboží jsou určeny mezinárodní inspekční agentury, které musí mít k provádění inspekce pověření od KEBS.

Nové legislativní nařízení nahrazuje legislativní úpravu z prosince roku 2015. Důležitým rozdílem mezi současnou úpravou a nařízení z roku 2015 je, že původní nařízení přímo určovalo následující mezinárodní inspekční agentury k provádění inspekce: Bureau Veritas (BV), China Certification and Inspection Group, Intertek International a Société Générale de Surveillance (SGS). K inspekci zboží pocházejícího ze střední a východní Evropy byly určeny agentury SGS a BV.

Současné nařízení agentury přímo neurčuje. Exportéři by určitě uvítali, bude li seznam autorizovaných zkušeben rozšířen, čímž by se zkrátily v některých případech dlouhé lhůty, které představovaly překážku ve vzájemném obchodu mezi Keňou a zbytkem světa.

Podrobnější informace o keňských standardech lze získat prostřednictvím webové stránky KEBS, případně v plném znění nařízení.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nairobi (Keňa). Autor: M. Minčev, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek