Komise představila akční plán na financování udržitelné a ekologické ekonomiky

22. 3. 2018 | Zdroj: Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

Evropská komise představila na dnešní konferenci na vysoké úrovni strategii na reformu systému financování cílů EU v oblasti klimatu a udržitelného rozvoje.

Mezi hlavní body akčního plánu patří vytvoření jednotného klasifikačního systému toho, co se považuje za udržitelné, identifikovat oblasti, kde udržitelné investice mohou mít největší přínos, vytvořit štítky pro „zelené“ finanční produkty, které umožní investorům lépe poznat, které projekty splňují kritéria udržitelnosti a vyjasnění povinnosti správců aktiv a institucionálních investorů. Kromě toho chce Komise začlenit prvek udržitelnosti do obezřetnostních požadavků bank a zvýšit transparentnost firemního vykazování nefinančních informací.
Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek