Komplikace s přeplatkem na dani

8. 6. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Když jsem si počítal svou daňovou povinnost, vyšlo mi, že na dani budu mít letos přeplatek. Zajímalo by mne, jak a kdy tyto peníze dostanu. Tomáš S., Trutnov

Jestliže vám při výpočtu daně z příjmů vyšel přeplatek, samozřejmě máte na tyto peníze nárok. Musíte si ale dát pozor na skutečnost, že ze strany finančního úřadu vám přeplatek nikdy nebude vyplacen automaticky. Musíte si o jeho vyplacení zažádat, ideálně zároveň s podáváním daňového přiznání, které má na své zadní straně pro tento účel vyčleněnou kolonku.

Pokud jste zapomněl v řádném daňovém přiznání uplatnit některou ze skutečností, na jejichž základě vám přeplatek vznikl, můžete tak spolu s žádostí o jeho vyplacení učinit v přiznání opravném či dodatečném, a to do tří let od termínu pro podání řádného daňového přiznání. Stejně tak můžete kdykoli o vyplacení zažádat příslušný finanční úřad prostřednictvím běžné žádosti.

Podmínkou pro vyplacení přeplatku je, že jeho výše dosahuje alespoň 100 korun a finanční úřad u vás neeviduje nedoplatek na jiných daních – potom by přeplatek byl primárně použit právě na jejich úhradu. Přeplatek vyplatí finanční úřad do třiceti dnů od obdržení žádosti, avšak tato lhůta začne běžet až od prvního dubna, kdy teprve přeplatek formálně vzniká.

Pozor tedy na to, pokud podáváte daňové přiznání už zkraje roku, finanční úřad žádost podanou dříve než šedesát dní před vznikem přeplatku zamítne. Pokud se finanční úřad opozdí s vyplacením přeplatku, dochází ze zákona k jeho zhodnocení úrokem z prodlení ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů.

Peníze na účtu finančního úřadu samozřejmě mohou zůstat, například pro případ, že následující rok byste na dani měl naopak doplácet. Jestliže však o vrácení přeplatku nepožádáte do šesti let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, o nárok na přeplatek přijdete a ten pak zanikne a stane se příjmem státního rozpočtu.

Stejně jako o přeplatek na dani pak musíte žádat i o případné přeplatky na pojistném na povinné sociální a zdravotní pojištění, zde však nežádáte o jejich vyplacení finanční úřad, ale svou zdravotní pojišťovnu, respektive příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. U přeplatků na pojistném můžete také požádat, aby byly užity k úhradě dalších záloh.

Co se formy výplaty přeplatků týče, můžete si u přeplatků jak na dani, tak na pojistném zvolit výplatu na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Převzato z časopisu Profit
Autor článku: Jiří Matzner
, zakladatel advokátní kanceláře Matzner et al

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek