Kompostování: návrat konceptu nulového odpadu

6. 11. 2018 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Inovativní technologie, která se vrací k tomu, co bylo? Zní to možná jako paradox, a přesto je to realita. Eco-cycle je moderní termín, který se ovšem inspiruje nejen běžným přírodním cyklem, ale i tím, co bylo ještě před sto lety zcela běžné v každé obci, v každé domácnosti. Bezodpadové hospodářství není totiž nic nového.

Odpady představují stále se zvětšující globální problém současnosti. Nejčastěji se v této souvislosti zmiňují odpady zatěžující okolní prostředí, zejména plasty a nejrůznější chemikálie. Značným problémem moderního spotřebního světa se stávají ovšem i odpady organické. A nejde jen o jejich likvidaci. Vždyť jedním z faktorů, i u nás tolik diskutovaném, který má svůj podíl na problému mizející vody, je snižující se podíl organických složek půdy. Není divu, kompost byl kdysi na každém dvorku, leč satelitní městečka a paneláková sídliště dvorky obvykle nemají.

Půda organický odpad potřebuje v určité formě zpět, to vědí nejen pedobiologové, ale třeba i vinaři, kteří vylisované zbytky hroznů vracejí vinicím odpradávna a bez údivu. Stejně se chovají i tradiční zemědělci. Je to přece přirozený cyklus. Jen jsme na něj zapomněli. Naštěstí se rozvzpomínáme, a tak dnes mnohé obce budují obecní kompostárny a rozdávají občanům sběrné nádoby na bioodpad, některé dokonce chtějí organický odpad zpracovávat, prodávat a přilepšit tak svým rozpočtům.

Kompostárny ve velkém jsou ovšem možností jen pro někoho. Odpovědnost je ale na nás všech. A tady přicházejí ke slovu ony již zmíněné inovativní technologie. Totiž kompostéry. Zařízení vhodná do menších i větších provozů, do obcí i do domácností, do firem, škol a školek, do gastronomických podniků či hotelů… jsou zkrátka využitelná všude tam, kde vzniká organický odpad. Tedy doslova a do písmene všude. Dnes totiž tento odpad končí z drtivé většiny v odpadu směsném a my se tak nevědomky zbavujeme toho, co půda, která náš živí, bytostně potřebuje.

Asie zachraňuje Evropu

Kompostéry obecně pracují s podobným cyklem, který probíhá v přirozené kompostárně, jen je sofistikovaně řízený. Technologických řešení, využívaných v kompostérech, je několik druhů, ty nejúčinnější a nejpokročilejší pracují s automaticky řízenými teplotními cykly a využívají působení extrémně odolných mikroorganismů, které nevyžadují prakticky žádnou péči, samy se rozmnožují a jejich životnost je tak v podstatě neomezená.

Tajemstvím vysoké účinnosti a spolehlivosti jsou právě polyextremofilní organismy – mají schopnost nejefektivněji působit v prostředí vysokých teplot, zároveň však v prostředí vyznačujícím se vysokými hodnotami kyselosti a salinity. V těchto podmínkách se rychle množí, a proto není nutné jejich přítomnost zajišťovat dalším přidáváním. Při nedostatku potravy, vzduchu a při nízkých teplotách vytvářejí endospory a snadno tak přečkají nepříznivé podmínky.

Většina polyextremofilních organismů kombinací těchto vlastností nedisponuje, tyto vpravdě zázračné byly objeveny ve druhé polovině minulého století v Japonsku. Díky nim dokážou špičkové kompostéry během jediného dne zredukovat bioodpad o 90 %. Přístroje navíc pracují v takových veterinárních a hygienických režimech, které odpovídají legislativě EU, takže mohou bezpečně zpracovávat i maso včetně kostí. Koncept nulového odpadu se vrací…

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Valerie Saara

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek