Kontrolní hlášení k DPH: Proč má být účinnou zbraní na podvody?

24. 8. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Kontrolní hlášení k DPH: Proč má být účinnou zbraní na podvody? Daň z přidané hodnoty je pro státní kasu nejdůležitějším odvodem. Výnosy z ní dosahují téměř 300 miliard ročně, což je více než ze všech daní z příjmu dohromady. Na podvodech a únicích souvisejících s DPH také stát nejvíce tratí. Nejúčinnější zbraní proti podvodníkům má být nově zavedené kontrolní hlášení.

Ti, kdo platí DPH, budou od 1. 1. 2016 kontrolní hlášení podávat elektronicky, a to pravidelně v určených termínech. Jedná se vlastně o výkazy o všech přijatých i vydaných fakturách. Nenahrazují klasická přiznání, jsou pouze jejich doplňkem.

Všechny informace o tom, co je kontrolní hlášení, kdy jej budete správci daní odevzdávat a jaké hrozí plátcům DPH postihy v případě, že na něj zapomenou, si přečtěte v článku Kontrolní hlášení k DPH: Nepříjemná novinka s tvrdými sankcemi.

Proč se Babišův rezort rozhodl sáhnout k tomuto nástroji, který je využíván v mnoha dalších zemích a které sám ministr financí označil za jednu ze svých priorit?

„Kontrolní hlášení tím, že je podáváno elektronicky a obsahuje detailní údaje, umožňuje správci daně reagovat na daňový podvod v reálném čase. Díky tomu jej lze považovat za jeden z nejefektivnějších nástrojů v boji s daňovými podvody na DPH. Ze zemí, které takový nástroj mají, jako je například Slovensko, přicházejí pozitivní ohlasy na jeho účinnost v boji s velkými daňovými úniky, především v oblasti tzv. kolotočových podvodů-karuselů,“  uvedla mluvčí Generálního finančního ředitelství ČR (GFŘ) Linda Paterová.

Prý až deset miliard navíc

Boj s daňovými úniky nelze vyhrát, podvody je možné pouze omezit. A jeden nástroj nikdy nestačí. Zástupci finanční správy odhadují, že zavedení kontrolního hlášení může státu přinést 5 až 10 miliard korun ročně.

A v čem je hlavní problém? V České republice (ale nejen zde, toto samozřejmě platí obecně) existuje velké množství drobných plátců, kteří jsou registrováni k DPH, ve skutečnosti ale nejsou aktivní a jsou zneužíváni jako tzv. bílí koně. 

Řetězce společností si přeprodávají zboží, DPH nezaplatí, ale žádají po státu vrácení daně, která nebyla nikdy odvedena,“ upřesňuje ministr financí Andrej Babiš pro ČTK.

Karuselový podvod provádějí většinou skupiny-řetězy účelově založených firem. Firma, tzv. bílý kůň, doveze zboží ze zahraničí bez přiznání daně z přidané hodnoty. Zboží poté prodá další firmě v řetězci a DPH neuhradí – zkrachuje, skrývá se a podobně. Se zbožím se poté ´obchoduje´ (ve skutečnosti může zůstávat ve skladech a mezi jednotlivými subjekty putují jen faktury) mezi dalšími společnostmi v řetězci. Firma, která je na konci karuselu, prodá zboží opět do zahraničí a stát požádá o vrácení daně z přidané hodnoty.

Pokud musí každý jednotlivý plátce podávat kontrolní hlášení, riziko karuselu významně klesá. Nástroj umožní správci daně získat informace o vybraných transakcích a spolu s dalšími údaji identifikovat riziková spojení lidí či firem, odčerpávající neoprávněně finanční prostředky.

Úniky v řádu desítek miliard

„Daňové úniky na DPH se v České republice odhadují v desítkách miliard ročně. Významným fenoménem jsou často probírané řetězové či karuselové podvody, ale stejně tak dochází k systematickému krácení DPH formou nepřiznávání uskutečněných plnění či naopak provádění ‚simulovaných‘ odpočtů na základě dokladů znějících na fiktivní plnění v menších částkách. Tyto praktiky v celkovém dopadu představují zásadní krácení příjmů státního rozpočtu na úkor poctivých daňových poplatníků,“ zdůvodnilo novinku Ministerstvo financí ČR.

„Daňové podvody v Česku narostly během dvou let o 15 miliard korun na 90 miliard. Tolik můžeme vydolovat na DPH bez zvyšování daní jen když je budeme vybírat. Proto tohle opatření. Proto bude dobrá elektronická evidence tržeb a párování elektronických faktur s DPH,“ řekl nedávno serveru Penize.cz poradce ministra financí a analytik Raiffeisenbank Aleš Michl.


Útok na fiktivní faktury

Kontrolní hlášení má rovněž zabránit podvodům s fiktivními fakturami. Fiktivními doklady dnes firmy mimo jiné snižují svůj daňový základ a z něj vypočtená daň je poté logicky nižší.

Jakým způsobem by mělo hlášení tyto podvody odhalovat? „Jedním ze způsobů zpracování kontrolních hlášení bude párování dat uváděných dodavatelem s daty, které uvede odběratel. Pak bude snadné zjistit, zda odběratel deklarované plnění skutečně přijal, nebo jestli se jedná o fiktivní fakturu,“ prozrazuje Linda Paterová.

„Správce daně ověří uskutečnění daného plnění u dodavatele, a pokud jej ten dodatečně nepotvrdí, neuzná odběrateli nárok na odpočet daně z této fiktivní faktury,“ dodává.

Komplikace pro poctivé plátce?

Podnikatelé se často ptají, zda nemůže nově zavedené kontrolní hlášení komplikovat činnost i poctivým plátcům, kteří své povinnosti vůči státu plní na sto procent. Podle GFŘ se do kontrolního hlášení uvádějí údaje z evidence pro daňové účely, kterou si plátci povinně vedou už v současné době.

„V této souvislosti tedy nevzniká žádná nová významně zatěžující povinnost. Plátci budou pouze muset elektronicky zasílat zmíněná vybraná data z vystavených a přijatých faktur ve sledovaném období,“ upřesňuje mluvčí GFŘ.

S tím ve svém komentáři mírně polemizuje odborník na nepřímé daně společnosti PwC Česká republika Martin Diviš.

„Teprve nyní (v červenci 2015) se dozvídáme, co vše bude nutné finanční správě reportovat a v jaké struktuře. U velkých firem to znamená, že teprve nyní mohou začít upravovat své interní systémy tak, aby dokázaly automatizovaně vygenerovat a elektronicky podávat tato hlášení. Jde o poměrně složité změny, které jim mohou trvat i několik měsíců,“ upozorňuje.

Práci budou mít tedy vývojáři podnikových systémů. „Některé údaje, které bude kontrolní hlášení vyžadovat, totiž firmy v současné době vůbec neschraňují a zjednodušeně řečeno, ve svém účetním systému na ně nemají políčko. Jeho vytvoření a provázání se zbytkem firmy tak bude nějaký čas trvat,“ doplňuje ještě Diviš.

Podle jeho slov ukazují zkušenosti ze Slovenska, že si velké firmy musely na přípravu najmout nového zaměstnance, který určitou dobu nedělal nic jiného. „Malé firmy čipodniky s lokálním softwarem budou mít situaci jednodušší,“ připouští analytik.

Jak na to?

Forma kontrolního hlášení je pevně stanovena strukturou XML dokumentu a bude vyžadováno její striktní dodržení. Podrobnější informace ohledně vyobrazení formuláře kontrolního hlášení vč. popisu jednotlivých oblastí a údajů vyplňovaných v kontrolním hlášení najdete  na internetových stránkách Finanční správy ČR. Plátcům DPH současně doporučujeme sledovat aktuality, které budou průběžně doplňovány.
Zdroj: Generální finanční ředitelství ČR

 

Finanční správa připouští, že na počátku mohou být s novým nástrojem problémy, pramenící z nedostatku zkušeností firem. „Vynakládáme velké úsilí ohledně informovanosti a připravenosti plátců na podávání kontrolních hlášení již od května roku 2015, avšak i přesto lze předpokládat vznik určité chybovosti při podávání prvních kontrolních hlášení. Díky komunikaci mezi FS a poplatníky by se měl vznik podobných chyb omezit na minimum,“ říká Linda Paterová.

Rozdíly u reverse charge?

Zástupce firem a podnikatele může rovněž zajímat, zda jsou při podávání kontrolních hlášení nějaké rozdíly mezi těmi, kdo platí DPH klasickým způsobem a těmi, kteří využívají systém přenesení daňové povinnosti (reverse charge).

„Rozdílnost při uplatňování daňových režimů u tuzemských transakcí je v souvislosti s kontrolním hlášením zcela nepodstatná, neboť do kontrolního hlášení se uvádí jak plnění uskutečněná v režimu přenesení daňové povinnosti, tak plnění podléhající běžnému režimu,“ prozrazuje mluvčí GFŘ.

„Zásadním rozdílem je pouze skutečnost, že v případě přijetí plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti není podmínkou současné uplatnění nároku na odpočet daně z daného plnění, ale v kontrolním hlášení se vykáže vždy,“ doplňuje.

Plnění v běžném režimu se povinně vykazují jen tehdy, pokud chtějí firmy uplatnit nárok na odpočet z daně. Ti, kdo využívají reverse charge, už navíc nebudou muset podávat tzv. „Výpis z evidence pro daňové účely“, protože i tuto povinnost obsáhne kontrolní hlášení.

Kdo vše musí kontrolní hlášení podávat, si opět přečtěte v textu Kontrolní hlášení k DPH: Nepříjemná novinka s tvrdými sankcemi na BusinessInfo.cz

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek