Korejská republika: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

13. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Soulu (Korejská republika)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Ekonomická a obchodní spolupráce našich zemí je založena na principu oboustranné výhodnosti a neustále se prohlubuje. Vzájemné vztahy sice nemají dlouhou tradici, nicméně již nyní patří Korejská republika mezi 3 nejvýznamnější mimoevropské obchodní partnery naší země. Ve vzájemných obchodních vztazích neexistují žádné nevyřešené problémy. Obchodní bilance je z pohledu ČR dlouhodobě pasivní. Vysoký objem dovozů z Korejské republiky je využíván k výrobě v exportně orientovaných továrnách, do kterých v naší zemi investovali korejští investoři. S postupným zvyšováním produkce v těchto továrnách roste též dovoz materiálu a komponentů pro jejich výrobu. Z pohledu celého českého exportu je důležité, že velká část korejských dovozů je ve formě finální české produkce dále exportována do třetích zemí. Vysoký objem výměny zboží proto považujeme za užitečný pro obě strany. Předpokládáme, že obrat vzájemné obchodní výměny mezi ČR a Korejskou republikou i náš deficit se bude vzhledem k novým investičním aktivitám korejských společností v naší zemi zvyšovat. Příkladem je probíhající investice do výstavby továrního komplexu na výrobu pneumatik společnosti Nexen Tire u Žatce, která bezesporu zvýší korejský export materiálu na výstavbu továrny a strojního vybavení výrobních provozů. Prostor pro rozvoj vzájemné spolupráce existuje nejen ve sféře výrobní kooperace, ale především v oblasti obchodní a investiční. Česká republika si váží zájmu korejských investorů, jejichž investice v naší zemi dosáhly hodnoty téměř 3 mld. USD. V zájmu podpory této spolupráce jsme otevřeli v roce 2015 zastoupení agentury CzechInvest v Soulu. Očekáváme, že dojde k dalšímu rozvoji bilaterální obchodní a ekonomické spolupráce. Kromě standardní obchodní spolupráce a kooperace existují velké možnosti synergie českých podniků s korejskými partnery v oblasti spolupráce na třetích trzích. Korejská republika spolupracuje na velkých projektech v Asii např. na výstavbě elektráren v Číně, kde existují reálné možnosti zapojení českých společností do těchto projektů. Korejské společnosti (jako např. Doosan Heavy Industries) projevují zájem o spolupráci s významnými českými subdodavateli při výstavbě elektráren a dalších velkých investičních projektů. 

Obchodní výměna ČR – Korejská republika (tis. USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

2013

579 455

30.

104,3

3 002 988

12.

96,9

3 582 443

17.

98,0

-2 423 533

2014

603 754

29.

104,2

3 110 446

13.

103,6

3 714 200

18.

103,7

-2 506 692

2015

507 086

34.

84,0

3 376 299

10.

108,5

3 883 385

16.

104,6

-2 869 213

2016

441 132

37.

86,9 

3 498 171

10.

104,1

3 939 303

16.

101,8

-3 057 039

2017

455 987

37.

103,4 

4 263 283 

10.

121,9 

4 719 270 

15.

119,8

- 3 807 296 

Zdroj: MPO ČR

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR do Korejské republiky v roce 2017

Z hlediska komoditní struktury patřily v loňském roce k nejvýznamnějším vývozním artiklům z ČR do Korejské republiky výrobky s vyšší přidanou hodnotou - elektrická zařízení, elektrické spotřebiče, stroje a zařízení pro průmysl, vědecké přístroje, dopravní prostředky a jejich komponenty apod. Podrobnější členění českého vývozu do Korejské republiky je uvedeno v následující tabulce:

Nomenklatura   SITC2

tis. Kč

Podíl v %

tis. USD

Kód

Název

77

Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n.

2 080 919

19,55

88 997

74

Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n.

1 230 504

11,56

52 626

87

Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n.

1 032 686

9,70

44 166

78

Silniční vozidla

582 049

5,47

24 893

58

Plastické hmoty v neprvotních formách

554 705

5,21

23 724

69

Kovové výrobky, j.n.

511 630

4,81

21 881

62

Výrobky z pryže, j.n.

479 789

4,51

20 520

72

Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu

436 145

4,10

18 653

71

Stroje a zařízení k výrobě energie

372 445

3,50

15 929

73

Kovozpracující stroje

266 052

2,50

11 378

Dovoz z Korejské republiky do ČR v roce 2017

V českém dovozu z Korejské republiky převládaly rovněž výrobky s vyšší přidanou hodnotou - dopravní prostředky a jejich komponenty, elektrické přístroje a spotřebiče, kancelářské stroje, zařízení pro záznam a reprodukci zvuku, stroje pro průmysl apod. Podrobnější členění českého dovozu z Korejské republiky je uvedeno v následující tabulce:

Nomenklatura   SITC2

tis. Kč

Podíl v %

tis. USD

Kód

Název

78

Silniční vozidla

27 165 891

27,39

1 161 829 

77

Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n.

13 987 417

14,11

598 213 

75

Kancelářské stroje a zařízení k aut. zpracování dat

11 532 209

11,63

493 209 

76

Zařízení pro telekomunikace a pro záznam zvuku

6 361 277

6,41

272 059 

71

Stroje a zařízení k výrobě energie 

5 942 574

5,99

254 152 

74

Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n.

5 847 870

5,90

250 101 

69

Kovové výrobky, j.n.

4 294 433

4,33

183 664 

67

Železo a ocel

4 007 159

4,04

171 378 

57

Plasty v prvotní formě

3 377 734

3,41

144 459 

87

Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n.

3 033 288

3,06

129 727 

Zdroj: MPO ČR

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vývoz služeb do Korejské republiky v roce 2017 zaznamenal pokles o 17,6 %. Dovoz služeb z Korejské republiky se v loňském roce snížil o 25,7 %.  Vývoj vývozu a dovozu v oblasti služeb za posledních pět let je uveden v následující tabulce:

Vývoz a dovoz služeb mezi ČR a Korejskou republikou v letech 2013-2017 (mil. CZK)

rok 

vývoz

dovoz

2013

849,7

4532,9

2014

944.8

5082,0

2015

1557,8

8907,7

2016

3498,8

 9716,0

2017

2883,7

7221,3

Vývoz služeb z ČR do Korejské republiky v roce 2017

Mezi nejvýznamnější položky v oblasti exportu služeb v loňském roce patřily služby v oblasti cestovního ruchu, jejichž podíl na celkovém vývozu služeb činil 76,0 %. Dále následovaly dopravní služby s podílem 10,5 % a podnikatelské služby s podílem 10,3.  

Dovoz služeb z Korejské republiky do ČR v roce 2017

Mezi nejvýznamnější položky českého dovozu v oblasti služeb v loňském roce patřily podnikatelské služby jejichž podíl činil 48,0 %. Dále následovaly služby v oblasti dopravy s podílem 40,4 % a služby z oblasti duševního vlastnictví s podílem 10,9 %.

Zdroj: ČNB ČR

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Zatím jediným přímým českým investorem v Korejské republice je akciová společnost Gold of Prague, jejíž vedení před časem rozhodlo o investici do výstavby minipivovaru v jihokorejském městě Busan, a následně též i do výstavby středně velkého pivovaru v korejské investiční zóně FOODPOLIS. Pro účely snadnější komunikace s korejskými úřady a samotné výstavby minipivovaru byla založena korejská společnost Praha Craft Brewery Ltd., která minipivovar provozuje. Srdcem pivovaru je česká technologie dodaná akciovou společností Pacovské strojírny. Akciová společnost Gold of Prague investovala do stavebních úprav, pivovarnických technologií, vybavení interiérů a restaurací celkem cca 20 mil. Kč. Český investor hodlá využít zkušenosti z této první menší investice v Korejské republice při realizaci výstavby středně velkého pivovaru v korejské průmyslové zóně FOODPOLIS. Zahájení výstavby tohoto pivovaru českého typu je plánováno na 4. čtvrtletí 2018. Dle informace vedení společnosti Gold of Prague je předpoklad, že celková investice dosáhne částky 15 mil. USD. Převážná část výroby piva plzeňského typu bude určena pro korejský trh, nicméně vzhledem ke strategickému umístění investiční zóny v blízkosti přístavu Busan na jihu Korejské republiky, je v plánu i export části produkce do Číny a dalších asijských zemí.

Korejské investice v České republice

Korejské investice vytváří v České republice solidní průmyslovou základnu v automobilovém průmyslu (finální výroba i navazující subdodavatelská odvětví), strojírenství, zpracovatelském průmyslu a službách (letecká doprava, turistika). Z hlediska investiční spolupráce jsou perspektivní i další obory, jako např. doprava a dopravní infrastruktura, R&D, inovace a energetika.

Korejská republika je podílem 8 % na celkovém objemu naším čtvrtým největším investorem v historii od vzniku České republiky za Německem (23 %), Japonskem (13 %) a USA (9 %). Investice do nošovické továrny Hyundai je doposud historicky největší investicí jedné společnosti u nás (1,4 mld. USD). Další velmi významnou investicí pro Českou republiku (631 mil. USD), je převzetí a začlenění společnosti Škoda Power do skupiny Doosan. Společnost Doosan Heavy Industries působící v oboru těžkého strojírenství, energetiky a vodního hospodářství, uskutečnila akvizici Škoda Power. Významné postavení jihokorejských investorů v ČR bylo posíleno též investicí do továrny společnosti GS Caltex nedaleko Karviné, která se zabývá výrobu plastů.

V ČR působí rovněž několik desítek společností s korejským kapitálem. Jedná se především o výrobní a obchodní společnosti a rovněž o firmy, které podnikají v oblasti služeb. Pro korejské společnosti je příznačné, že využívají moderní technologie, které představují světovou špičku. Řada firem, které v ČR investovaly, jako např. Hyundai Motor Manufacturing, LG Electronic, Sungwoo Hitech, Doosan Skoda Power, patří k nejvýznamnějším českým vývozcům. Očekáváme, že i nejnovější investice společnosti Nexen Tire do výstavby továrny na výrobu pneumatik v ČR po jejím dokončení významně podpoří český export. Výstavba továrny společnosti Nexen Tire byla zahájena v roce 2016 a předpokládá se, že stavební práce budou dokončeny na přelomu let 2018/2019. Celková investice dosáhne hodnoty téměř 1 mld. USD.

Zdroj: CzechInvest, MZV ČR, MPO ČR

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné smluvní dokumenty

 • Dohoda mezi Vládou ČSFR a Vládou Korejské republiky o leteckých službách, Soul, 26. 10. 1990, č. 5/2004 Sb. m. s.
 • Smlouva mezi ČSFR a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, Soul, 27. 4. 1992, č. 124/1995 Sb.
  Pozn.: Dne 12. ledna 2018 byla v Soulu podepsána Smlouvu mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. V obou státech bude následovat standardní legislativní proces, vedoucí ke vstupu Smlouvy v platnost a účinnost.
 • Dohoda mezi Vládou ČSFR a Vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, Soul, 27. 4. 1992, č. 125/1995 Sb.
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky, Soul, 6. 10. 1994, č. 230/1994 Sb.
 • Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o zrušení vízové povinnosti, Soul, 6. 10. 1994, č. 163/1995 Sb.
 • Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót, Praha, 1. 3. 1995
 • Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o vědeckotechnické spolupráci, Praha, 4. 3. 1995
 • Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie, Soul, 16. 3. 2001, č. 83/2001 Sb. m. s.
 • Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o změně Dohody mezi Vládou ČSFR a Vládou Korejské republiky o leteckých službách, podepsané dne 26. října 1990 sjednaná výměnou nót, Praha, 14. 2. 2005, č. 107/2005 Sb. m. s.
 • Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, Praha, 14. 12. 2007, č. 80/2008 Sb. m. s.
 • Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, Soul, 1. 7. 2008, č. 81/2008 Sb. m. s.
 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky, Praha, 21. 4. 2009, č. 63/2009 Sb. m. s.
 • Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky na léta 2009 – 2011, Soul, 30. 12. 2009, č. 16/2010 Sb. m. s.
 • Dohoda o pracovní dovolené mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené, 19. 12. 2011, č. 55/2012 Sb. m. s.

Zdroj: MZV ČR, MPO ČR, Velvyslanectví ČR v Soulu

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Korejská republika se stala počátkem roku 2011 v pořadí 24. členem DAC (Development Assistance Committee) při OECD. Poprvé v historii této organizace se dřívější příjemce rozvojové pomoci stal jejím členem a současně dárcem.
Korejská republika jako vyspělá země a člen OECD pomáhá rozvojovým zemím (Official Development Aid). Tato pomoc probíhá v bilaterální i multilaterální formě. Multilaterální pomoc je realizována příspěvky do mezinárodních organizací a fondů, jako je ADB (Asian Development Bank), AFDB (African Development Bank), EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) nebo organizace OSN.
Bilaterální pomoc se dělí na:

 • granty, spojené s dodávkou zařízení
 • technologická pomoc, rozvojové studie, školení a vysílání korejských expertů
 • měkké úvěry a úvěry EDCF (Economic Development Cooperation Fund)

Realizací bilaterálních rozvojových programů (granty, technologická pomoc, školení apod.) je pověřena Korea International Cooperation Agency (KOICA), založená v r. 1991, která je podřízena Ministerstvu zahraničních věcí Korejské republiky. Bilaterální úvěrovou pomoc zajišťuje Eximbanka, která je v této oblasti podřízena Ministerstvu financí a ekonomiky KR.
Korejská vláda si vytyčila za cíl vylepšit svoji "image" dárce a dosáhnout úrovně odpovídající postavení Korejské republiky v mezinárodním měřítku. Tohoto cíle hodlá dosáhnout nejen navýšením celkového objemu vynaložených finančních prostředků na ODA, ale především jejich účelnějším vynaložením. V roce 2017 věnovala Korejská republika na zahraniční rozvojovou pomoc celkem 2,5 mld. USD (0,16 % HND) a je na 14. místě v žebříčku nejvýznamnějších světových dárců. Vláda Korejské republiky hodlá prostředky vynaložené na zahraniční rozvojovou spolupráci postupně navyšovat tak, aby v roce 2020 dosáhly 0,20 % HND.

Zdroj: MZV Korejské republiky

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: