Kuba: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Zemědělský a potravinářský průmysl
Kuba dováží 80 % veškerých potravin a píce pro zvířata, což se stoupajícími cenami na světových trzích vyvíjí čím dál vyšší tlak na centrální plánování. V roce 2008 nastartované zavádění drobného soukromého hospodaření neefektivní zemědělskou výrobu neakcelerovalo a Kuba akutně potřebuje modernizovat výrobu, zpracování a skladování potravin. Zvyšování potravinové soběstačnosti je kubánskou vládou označováno za otázku národní bezpečnosti a investice do této oblasti, zejména modernizace výrobních procesů, jsou deklarovány za jedny z prioritních, celý proces je ale poměrně vleklý a naráží na dlouhodobé problémy s likviditou.
V zemědělské výrobě a přepravě jsou ve velkém měřítku stále využívána tažná zvířata, většina používaných traktorů jsou dosluhující zbytky sovětských a československých dodávek ze 70. let. Potřeba jejich modernizace, ať už prostřednictvím dodávek náhradních dílů a servisu nebo nákupem zcela nových strojů, rovněž vytváří nezanedbatelnou exportní příležitost.

Energetický průmysl
96 % výroby elektřiny je na Kubě realizováno spalováním fosilních paliv, především sirnaté ropy, a to v tepelných elektrárnách sovětské a československé provenience. Kuba se dlouhodobě potýká s chronickým energetickým deficitem (pokryto je zhruba 48 % energetické potřeby) a modernizace elektráren je pro zajištění rozvoje naprosto nezbytná. Perspektivní je pak i celá zastaralá a ztrátová rozvodná síť. Potřeba modernizace vzhledem k původu stávajících elektráren představuje velmi významnou příležitost pro český průmysl. Příležitost pro české firmy nadále představuje oprava elektrárny Felton (představující za běžných podmínek 22 % kubánské výrobní kapacity), jejíž blok byl významně poničen následkem nehody v říjnu 2016. Kontrakt na její rekonstrukci je stále v řešení z důvodu nedořešené otázky financování, Česká republika deklarovala připravenost svých podniků se na opravě podílet.
Zajímavou příležitostí se stávají rovněž obnovitelné zdroje energie. Kubánská vláda plánuje urychlit svůj původní úmysl generovat do roku 2030 24 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Identifikována byla potřeba 2 140 MW, přičemž je v plánu například 13 větrných parků či výroba elektřiny z biomasy v objemu 770 MW ročně.

Stavební průmysl

Potřeba modernizace je na Kubě velmi rozsáhlá a zdaleka nezahrnuje jen výše uvedené sektory. Zub času se neúprosně projevuje na prakticky veškeré kubánské architektuře a infrastruktuře, snahy o její opravy i novou výstavbu ale kromě tradičního nedostatku likvidity narážejí i na související nedostatek kvalitního materiálu.

Aktuální sektorové příležitosti pro Kubu

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Na Kubě se obvykle organizují obchodní veletrhy a výstavy, jak tradičních kubánských výrobků, tak nového vývozního sortimentu. Veletrhy se dělí na všeobecné nebo specializované a konají se ročně nebo dvouročně.

Název

Obor

Město

Datum konání

Prezentace českých firem v Hotelu Nacional (projekt na podporu ekonomické diplomacie ČR)

bez omezení

Havana

19.-20. 9. 2018

FERIA INTERNACIONAL DE LA HABANA (FIHAV 2018)

všeobecné zaměření

Havana

29. 10. - 2. 11. 2018

FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANÍA (FIART)

řemeslná výroba, výtvarné umění

Havana

prosinec 2018

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (FIL 2018)

knihy

Havana

únor 2019

FERIA INTERNACIONAL AGROPECUARIA (FIAGROP) zemědělství a potravinářství Havana březen 2019
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITCUBA) turistický ruch   květen 2018

Portál Kubánské obchodní komory poskytuje přehled veletrhů, výstav a kongresů v zemi: www.camaracuba.cu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: