Kulatý stůl na téma těžební sektor v Chile a v ČR

4. 6. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Těžební sektor v Chile představuje řadu příležitostí pro české firmy a výzkumné instituce. Jedná se o vysoce konkurenční a poměrně vzdálený trh, na kterém může být obtížné získat prvotní kontakty. Díky výjimečným chilským hostům, zástupcům organizace Fundación Chile, propojující chilský těžební sektor se zahraničními partnery, se tato překážka stala opět lépe překonatelná.

Během akce Kulatý stůl na téma těžební sektor v Chile a v ČR pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest se české subjekty mohly na vlastní oči přesvědčit, že pro jejich technologie na chilském trhu existuje místo.

Těžební sektor představuje jeden z klíčových pilířů ekonomik Latinské Ameriky. Především země Tichomořské aliance, jejíž je Česká republika pozorovatelem od roku 2016, jsou dlouhodobými hegemony regionu v oblasti těžby. Chile jako člen tohoto uskupení není výjimkou. Naopak, představuje jednoho z hlavních lídrů těžebního průmyslu nejen v regionu, ale i na globální úrovni. Chile je největším globálním producentem mědi, přičemž chilská produkce mědi tvoří 30 % produkce světové. Vysokým podílem Chile přispívá i k celosvětové těžbě molybdenu, rhenia, lithia, stříbra a zlata.

S ohledem na příležitosti spolupráce pro české firmy a instituce s chilskými těžebními subjekty se 1. 6. 2018 uskutečnil Kulatý stůl na téma těžební sektor v Chile a v ČR pořádaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Po oficiálním zahájení a prezentaci českého důlního průmyslu a česko-chilských obchodních vztahů panem náměstkem Vladimírem Bärtlem, hlavní hosté kulatého stolu, pan Agustín Sepúlveda a pan Enrique Molina, z chilské organizace Fundación Chile představili základní charakteristiky chilského těžebního sektoru se zaměřením na aktuální technologické i environmentální výzvy.

Organizace Fundación Chile se soustřeďuje na propojení chilské poptávky důlních firem s nabídkou potenciálních zahraničních partnerů. Z toho důvodu nechybělo ani následné představení jednotlivých účastníků z českého těžebního průmyslu včetně firem a institucí. Jejich aktivity a technologická řešení chilské hosty velmi zaujaly, stejně jako prezentace o české geologii a těžbě ředitele Odboru surovinové politiky MPO, pana Pavla Kaviny.

Účast chilských hostů na kulatém stole byla součástí jejich týdenní návštěvy ČR, během které se jim naskytly příležitosti navštívit české firmy, ocenit vysokou úroveň a kvalitu českých důlních technologií a poznat hlubokou historii českých dolů a zkušenost s jejich rekultivací. České subjekty z řad firem i výzkumných institucí tak získaly výjimečnou možnost propojení s chilským těžebním sektorem, jehož vybraným výzvám Česká republika může nabídnout efektivní technologická řešení.

Fotografie poskytnuty MPO ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek