Kuvajt: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu (Kuvajt)

Hospodářské vztahy ČR a Kuvajtu nejsou zatíženy žádnými problémy. ČR vnímá Kuvajt jako významný stát Rady pro spolupráci v Zálivu (GCC), jako stát s ekonomickým potenciálem, ale také jako perspektivního obchodního partnera.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Kuvajtem spočívá v podstatě ve vývozu ČR, jelikož vývoz Kuvajtu do ČR je zanedbatelný. Tato skutečnost pozitivně ovlivňuje obchodní a platební bilanci ČR.

Poněkud nesplněnou skutečností pro české podniky zůstaly představy o automatickém poskytnutí státních zakázek na obnově válkou postiženého Kuvajtu jako „odměny" za českou účast ve válce důsledkem podceňování nezbytnosti dalších českých obchodních i politických aktivit. Přístup mnoha českých subjektů nekoresponduje s vysoce konkurenčním prostředím (nabídky českých subjektů jsou často dražší než nabídky renomovaných výrobců z jiných zemí). U investičních celků byla největší dosavadní překážkou ve srovnání s konkurencí menší podpora státu, zejména v oblasti garancí a financování vývozu, ale také nabízená cena a především menší aktivita českých vývozců.

Vývoz a dovoz ČR (v mil. USD)

 

2010

20112012

 2013

20142015

 2016

2017

Vývoz

39,3

51,0 50,9

 47,3

 50,5

62,3

 77,9

92,3

Dovoz

4,2

2,4 1,39 1,57 0,75 0,445

 0,67

0,82

Zdroj: MPO

ČR je jednou z mála zemí SVE, které se podařilo udržet poválečný objem vývozu na dlouhodobé předválečné úrovni. Vývoz ČR do Kuvajtu dosáhl již v roce 1997 přibližně objemu vývozu dřívější celé federace před jejím rozpadem v r. 1992. Český vývoz měl stoupající tendenci až do r. 2009, kdy došlo k poklesu v důsledku globální ekonomické krize. K nárůstu obchodní výměny dochází opět od roku 2011. V korunovém vyjádření by vývoj vzájemného obchodu mezi lety 2011 - 2015 byl ještě mnohem dynamičtější vzhledem k posílení dolaru v tomto období. Zatímco v roce 2011  1 USD odpovídal 17 CZK, v roce 2015 byl kurz 1 USD = 24,5 CZK. Vzájemnou obchodní statistiku též do určité míry zkreslují reexporty, které dle odhadu kuvajtské Hospodářské komory číní až 15 % vzájemného obchodu, a které nejsou započítané do údajů uvedených v tabulce výše.

V r. 2001 se uskutečnila státní návštěva prezidenta ČR v Kuvajtu, jejíž součástí byla i obchodní mise podnikatelských kruhů. V r. 2004 proběhla návštěva 25ti členné delegace Hospodářské komory ČR. V r. 2005 se uskutečnila oficiální návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR v Kuvajtu, na níž navázala návštěva CzechTourismu společně se zástupci hotelů, lázeňských zařízení, cestovních agentur a regionální samosprávy ČR. Podobná návštěva CzechTourismu se realizovala v r. 2009 a 2012. V r. 2010 navštívil Kuvajt prezident ČR doprovázen 17ti člennou  podnikatelskou misí organizovanou Svazem průmyslu a dopravy. V květnu 2014 ČR navštívil kuvajtský ministr průmyslu spolu s podnikatelskou delegací. Na podzim 2015 se uskutečnila návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR společně s delegací Poslanecké sněmovny a podnikatelskou delegací 25 firem. Na jaře 2016 proběhla návštěva Kuvajtu předsedou poslanecké sněmovny společně s podnikatelskou delegací.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní položky

Osobní automobily, pneumatiky, chladicí a mrazicí pulty, klimatizační zařízení, elektrické rozvaděče a rozvodné skříně, stavební stroje a materiály, lustry a ostatní svítilny,  skleněné zboží, sportovní potřeby, potraviny, nábytek, železné a ocelové trubky, potrubí pro ropovody, ocelový drát, nádrže, čerpadla a kompresory, léky a léčiva, textilní výrobky, živá zvířata.

Hlavní dovozní položky

Organické chemikálie, polymery etylénu, telekomunikační zařízení, železné a ocelové výrobky, kohouty, ventily, armatury a výrobky osvětlovací techniky.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Poskytování služeb je zatím limitováno na lázeňskou a zdravotnickou péči, za kterou přijíždí zejména v letních měsících značné počty kuvajtských občanů (v roce 2017 to bylo kolem 5000 návštěvníků).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ ročně obdrží několik desítek dotazů a žádostí především o vyhledání potenciálních obchodních partnerů, ověření podmínek tendrů, či poskytnutí přehledu o legislativních podmínkách podnikání v teritoriu.

V teritoriu nejsou evidovány žádné joint-ventures nebo projekty výrobní či ekonomické spolupráce mezi českými a kuvajtskými firmami. Spolupráce probíhá na úrovni dovozu českých výrobků a jejich distribuce kuvajtskými obchodními partnery.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Kulturní dohoda z 30.6. 1971, platná od 17.1. 1972 (vyhl. 49/1972 Sb.)
  • Dohoda o letecké dopravě z 3.7. 1997, platná od 21.4. 2005 (vyhl. 62/2005 Sb.m.s.)
  • Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd z 18.12. 1979, platná od 11.3. 1980 (vyhl. 78/1980 Sb.)
  • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci z 1.10. 1984, platná od 1.1.1993
  • Dohoda o vzájemném poskytnutí práv k pozemkům a budovám pro diplomatické mise v Praze a v Kuvajtu ze 17.10. 1988, platná od 17.10. 1988
  • Dohoda o podpoře a ochraně investic z 8.1. 1996, platná od 21.1. 1997 (vyhl. 12/1997 Sb.)
  • Dohoda o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku z 5.6. 2001, platná od 3.3. 2004 (vyhl. 48/2004 Sb.m.s.)
  • Dohoda o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót, 29.4. 1995
  • Protokol o změně Dohody o letecké dopravě (Praha 13.10. 2010)
  • Protokol o změnách Dohody o podpoře a ochraně investic (Kuvajt 31.10. 2010)

Obchodní dohoda mezi ČR a Kuvajtem z r. 1984 byla vypovězena v březnu r. 2003 na základě vstupu ČR do EU.

Smlouvy o obraně státu podepsal Kuvajt po osvobození od irácké okupace v letech 1992–94 s USA, Velkou Británií, Francií a Ruskem. Tyto smlouvy nepřímo fakticky upřednostňují uvedené země i v hospodářských vztazích s Kuvajtem.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Kuvajt je finančně soběstačný díky příjmům z vývozu ropy a nebyla mu poskytnuta v minulých letech žádná rozvojová pomoc. Kuvajt poskytuje rozvojovou pomoc (1,31% HDP) zejména jiným arabským zemím prostřednictvím Kuvajtského fondu pro arabský ekonomický rozvoj - KFAED. Tato organizace rozhoduje o půjčkách za výhodných platebních podmínek jiným zemím na konkrétní projekty infrastruktury (stavby, silnice, železnice atd.).

V uplynulých letech Kuvajt hostil tři humanitární donorské konference k Sýrii a sám přispěl celkovou částkou přes 1 mld. USD. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: