Kuvajt: Vztahy země s EU

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu (Kuvajt)

Kuvajt své vztahy s EU rozvíjí zejména prostřednictvím sekretariátu EU-GCC, který je součástí Rady pro spolupráci zemí v Zálivu (GCC).  EU má se státy GCC od roku 1988 podepsánu smlouvu o spolupráci (Cooperation Agreement). Od roku 1990 probíhá jednání o vytvoření zóny volného obchodu mezi EU a GCC, jednání dosud nebyla zakončena vzhledem k malé ochotě GCC otevřít svůj trh.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EU příslušná pro Kuvajt se nachází v Rijádu v Saúdské Arábii (Delegation of the EU to Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar and Saudi Arabia). Ve druhé polovině roku 2019 má přímo v Kuvajtu otevřít svoji kancelář nová delegace EU s příslušností pro Kuvajt a Katar.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Zahraniční obchod EU s Kuvajtem za posledních 5 let - v mld EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

export EU do Kuvajtu

5,06

6,00

5,42

5,66

5,64

import EU z Kuvajtu

5,45

4,19

3,28

4,17

3,28

Saldo

-0,39

1,81

2,14

1,49

2,36

Obchodní vztahy Kuvajtu s EU je zapotřebí vnímat v rámci širšího vztahu EU a seskupení členských států Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu (Gulf Cooperation Council - GCC). GCC sdružuje 6 států: Kuvajt, Saudskou Arábii, Bahrajn, Spojené Arabské emiráty, Katar a Omán. Obchodní výměna EU s GCC činí dlouhodobě kolem 4 % z celkového obchodního obratu EU se světem. Obchodní výměna EU-GCC dosáhla v roce 2018 145 mld EUR, což bylo 3,7 % celkové výměny EU se světem. Z toho export byl 91 mld. EUR (4,7 % celkového exportu EU) a import 54 mld. EUR (2,7 % celkového importu). EU byla v roce 2018 nejvýznamnějším obchodním partnerem GCC s 15% podílem na celkovém obchodu. EU má se státy GCC kladné obchodní saldo, které v roce 2018 dosáhlo 38 mld. EUR. Mezi hlavní položky exportu EU patří potraviny, spotřební zboží, stroje a strojní zařízení, osobní automobily a chemikálie. Importy zahrnují převážně ropu a ropné produkty a chemikálie. 

Oficiální spolupráce mezi GCC a EU se rozvíjí od roku 1988, kdy byl vytvořen základní institucionální rámec pro spolupráci s cílem zlepšit vzájemné hospodářské vztahy a podpořit obchod a investice. Užší institucionalizovaná spolupráce mezi EU a GCC měla přispět mimo jiné k zabezpečení dodávek ropy do Evropy a posílení hospodářského rozvoje a diverzifikace ekonomik GCC. Jedním z hlavních cílů bylo uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a GCC (EU-GCC FTA). Jednání o této dohodě o volném obchodu byla zahájena již v roce 1990, nicméně po opakovaných průtazích byla v roce 2008 jednání ze strany GCC zablokována, jelikož převládlo přesvědčení, že GCC již udělala příliš mnoho ústupků, aniž by to bylo ze strany EU adekvátním způsobem reflektováno. Více než třicetiletá spolupráce EU-GCC však i přes ztroskotání jednání o FTA přinesla pozitivní výsledky. Trhy států GCC se postupně stále více otevíraly výrobkům a investicím z EU, důsledkem čehož se v GCC uchytila celá řada menších i větších evropských značek a společností.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Informace o aktuálních EU projektech a programech pro státy GCC lze nalézt na internetových stránkách Delegace EU v Rijádu:  http://eeas.europa.eu/delegations/gulf_countries.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: