Kypr: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Nikósii (Kypr)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Meziroční index obratu obchodu mezi ČR a Kyprem v posledních letech zaznamenával velmi dynamický vývoj: 2012 (199,9 %), 2013 (86,3 %), 2014 (74,7 %), 2015 (98,2 %), 2016 (111,5%) a 2017 (85,6%). Rozhodující vliv na pohyb indexu má deklarovaný český vývoz.

Pozn. ZÚ: Je však nutné uvést, že hodnoty vývozů a dovozů jsou zkresleny zejména reexporty prováděnými dceřiným on/off-shore společnostmi sídlícími v Kyperské republice a tudíž není snadné stanovit přesnou hodnotu exportu z ČR, který má konečného uživatele na Kypru. Ani kombinované statistiky nejsou zcela vypovídající. V roce 2017 bylo na Kypru registrováno více než 2000 firem původem z ČR. Jejich počet každoročně stoupá v řádu několika desítek firem.

Kypr stabilně zaujímá 60. – 70. místo mezi českými obchodními partnery ve světě, a to z pohledu celkového objemu obchodu i českého exportu. Za rok 2017 figuroval Kypr na 69. místě v obratu s obchodními partnery ČR a na 62. místě mezi exportními teritorii.

Obchodní výměna ČR - Kypr (statistiky ČR; v tis. EUR)

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

124 688 

84 027 

85 071 

99 159

82 901

Dovoz

35 260 

42 313 

39 032 

39 238

31 594

Obrat

159 948 

126 340 

124 103 

138 397

114 495

Saldo

89 428 

43 881 

46 039 

59 921

51 307

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 Vývoz z ČR v roce 2017 (české statistiky, zdroj ČSÚ)

 • Přístroje el. záznamu a reprodukce zvuku / TV obrazu (HS2: 85)
 • Motorová vozidla, traktory, kola a jiná vozidla (HS2: 87)
 • Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické (HS2: 84)
 • Textilie impregnované, natřené, povlečené apod. (HS2: 59)
 • Zbytky odpad v potravinářském průmyslu krmivo (HS2: 23)
 • Přípravky potravinové různé (HS2: 21)
 • Nápoje, lihové tekutiny, ocet (HS2: 22)
 • Kaučuk a výrobky z něj (HS2: 40)
 • Plasty a výrobky z nich (HS2: 39)
 • Výrobky keramické (HS2:69)

Dovoz do ČR v roce 2017 (české statistiky, zdroj ČSÚ)

 • Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické (HS2: 84)
 • Farmaceutické výrobky (HS2: 30)
 • Přístroje el. záznamu a reprodukce zvuku / TV obrazu (HS2: 85)
 • Výrobky chemické organické (HS2: 29)
 • Hračky hry potřeby sportovní (HS2: 95)
 • Výtažky, taniny, barvy, pigmenty, laky, tmely (HS2: 32)
 • Papír, karton, lepenka a výrobky (HS2: 48)
 • Plasty a výrobky z plastu (HS2: 39)
 • Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené (HS2: 62)
 • Silice rezinoidy přípravky kosmetické toaletní apod. (HS2: 33)

Poznámka: České i kyperské statistiky zahraničního obchodu se zásadně rozcházejí jak do objemu obchodovaného zboží, tak i konkrétních zbožových položek. Ke zkreslení údajů dochází v souvislosti s realizovanými reexporty. U dovozů je pak více než výmluvné, že většina výrobků dovozně deklarovaných z Kypru se na ostrově vůbec nevyrábí.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Dle dostupných informací je na Kypru registrováno více než 2000 firem z ČR, které využívají kyperského daňového systému k daňové optimalizaci a dále služeb zdejších firem v oblasti korporátního servisu. V drtivé většině případů se však nejedná o ekonomické (obchodní a finanční) aktivity přímo spojené s kyperským trhem, z toho důvodu je zmapování objemu reálné (skutečné) vzájemné výměny služeb téměř nemožné.

Reálná výměna služeb probíhá především prostřednictvím cestovních kanceláří, zabývajících se výjezdovou turistikou z ČR na Kypr. Ročně Kyperskou republiku, resp. vládou kontrolované území navštíví 10-15 tisíc návštěvníků z ČR. Počet českých turistů směřujících na území severního Kypru velmi kolísá, v roce 2017 ho navštívilo necelých 8 tisíc osob.

Přesnější údaje o počtu kyperských turistů v ČR není možné delší dobu ověřit. Dle údajů kyperských letišť se jedná o několik tisíc Kypřanů ročně. V současnosti provozují přímé lety mezi Prahou a Larnakou v hlavní turistické sezoně společnosti Travel Service (ve spolupráci s ČSA) a po roce 2017 obnovené aerolinky Cyprus Airways.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Na kyperském trhu se nenachází příliš mnoho přímých investic českých firem. Několik firem z ČR má na ostrově své zdejší obchodní partnery, kteří na základě dlouhodobé spolupráce dovážejí výrobky a zboží z ČR (dopravní prostředky, pivo, lékařské vybavení apod.). Z veřejných zdrojů je však patrné, že řada finančních skupin s českou účastí a českých firem se  na Kypru etablovala, většinou z důvodu daňové optimalizace a využívání místních korporátních služeb. V roce 2017 bylo na Kypru registrováno přes 2000 firem původem z ČR. Jejich počet každoročně stoupá v řádu několika desítek podnikatelských subjektů.

V rámci hospodářského zotavení po kyperské finanční krizi v roce 2013 došlo v posledních letech k oživení vzájemného obchodu a realizaci zajímavých akvizic mezi ČR a Kyprem. V roce 2017 např. založil český APS Holding společnou firmu s Hellenic Bank, která bude spravovat portfolio nesplácených úvěrů tohoto třetího největšího finančního ústavu na Kypru. Směrem do ČR zase realizoval významnou investici přední vydavatel on-line her Wargaming, který otevřel v Praze novou provozní kancelář. Ta se stane s více než 100 zaměstnanci hlavním pracovištěm firmy pro zajištění kvality a analýzu obchodních dat všech operací firmy po světě.

Česko-kyperská obchodní komora
Václavské náměstí 831/21
113 60 Praha 1
Česká republika
Tel.: (+420) 602 226 158
E-mail: info@ckok.cz

Cyprus-Czech Republic Business Association
Contact Person: Mr Panayiotis Panayi
E-mail: panayiotis@ccci.org.cy, cyprusczech@ccci.org.cy
Web: www.cyprusczech.org

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR s Kyprem úspěšně uzavřela sukcesní jednání v roce 1999. Po vstupu obou zemí do EU zůstala formálně v platnosti řada bilaterálních smluv, jejichž ustanovení byla nahrazena pozdější úpravou obsaženou v acquis communautaire. Platné jsou následující smluvní dokumenty:

 • Dohoda o hospodářské spolupráci ze dne 8. 4. 1986
 • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku ze dne 15. 4. 1980; platná od 30. 12. 1980
 • Dohoda o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží ze dne 20. 5. 2002, platná od 22. 6. 2005
 • Dohoda o letecké dopravě ze dne 13. 11. 1967; platná od 30. 9. 1968
 • Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne 15. 6. 2001, platná od 25. 9. 2002
 • Dohoda o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu z 28.4.2009, platná 26. 11. 2009
 • Smlouva o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací ze dne 9.6.2011, platná od 1. 9. 2012
 • Dohoda o spolupráci v oblasti obrany ze dne 19. 11. 2012.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR rozvojovou pomoc Kypru neposkytuje. V současné době neexistují ani společné rozvojové projekty ve třetích zemích.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: