Kypr: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

16. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Nikósii (Kypr)

Kypr stabilně zaujímá 60. – 70. místo mezi českými obchodními partnery ve světě, a to z pohledu celkového objemu obchodu i českého exportu. Za rok 2018 figuroval Kypr na 60. místě v obratu s obchodními partnery ČR.

 

 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Meziroční index obratu obchodu mezi ČR a Kyprem v posledních letech zaznamenával poměrně dynamický vývoj: 2014 (74,7 %), 2015 (98,2 %), 2016 (111,5%), 2017 (82,7%) a 2018 (90,8%). Rozhodující vliv na pohyb indexu má deklarovaný český vývoz.

Je však nutné uvést, že hodnoty vývozů a dovozů jsou zkresleny zejména reexporty prováděnými dceřiným on/off-shore společnostmi sídlícími v Kyperské republice, a není proto snadné stanovit přesnou hodnotu exportu z ČR, který má konečného uživatele na Kypru. Ani kombinované statistiky nejsou zcela vypovídající. V roce 2018 bylo na Kypru registrováno přes 2000 firem původem z ČR. Jejich počet každoročně stoupá v řádu několika desítek firem.

 

Obchodní výměna ČR - Kypr (statistiky ČR; v tis. EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

84 027

85 071

99 159

82 901

64 544

Dovoz

42 313

39 032

39 238

31 594

39 404

Obrat

126 340

124 103

138 397

114 495

103 948

Saldo

41 714

46 039

59 921

51 307

25 140

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR v roce 2018 (české statistiky, zdroj ČSÚ)

 • Motorová vozidla k dopravě osob
 • Ostatní zařízení k autom.zprac.dat
 • Telefonní přístroje (vč. mobilních)
 • Optická média pro záznam (vč. nahraných)
 • Paměťové jednotky
 • Cigarety
 • Přípravky pro pěči o pleť (bez léčebných)
 • Ostatní vyrobené pokrmy
 • Prací, čisticí prostředky s aktivním povrchem
 • Zařízení kautomatickému zpracování dat přenosná

 Dovoz do ČR v roce 2018 (české statistiky, zdroj ČSÚ)

 • Léčiva v dávkách pro maloobchod
 • Obráběcí stroje pro obrábění dřeva, korku, kostí, kaučuku apod.
 • Propen (propylen)
 • Léčiva ostatní, antibiotika, v dávkách pro maloobchod
 • Ostatní zařízení a přístroje pro lékařskou, chirurg., veterinární vědu
 • Sýr a tvaroh ostatní
 • Papír, lepenka k psaní, tisku aj.
 • Obchodní propagační materiál, obchodní katalogy apod.
 • Ostatní pláty, desky, blány, fólie a pásy z plastových hmot lehčených
 • Třtinový cukr, surový

Poznámka: České i kyperské statistiky zahraničního obchodu se zásadně rozcházejí jak do objemu obchodovaného zboží, tak i konkrétních zbožových položek. Ke zkreslení údajů dochází v souvislosti s realizovanými reexporty. U dovozů je pak více než výmluvné, že většina výrobků dovozně deklarovaných z Kypru se na ostrově vůbec nevyrábí.

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Podle posledních dostupných informací je na Kypru registrováno více než 2000 firem z ČR, které využívají kyperského daňového systému k daňové optimalizaci a dále služeb zdejších firem v oblasti korporátního servisu. V drtivé většině případů se však nejedná o ekonomické (obchodní a finanční) aktivity přímo spojené s kyperským trhem, z toho důvodu je zmapování objemu reálné (skutečné) vzájemné výměny služeb téměř nemožné.

Reálná výměna služeb probíhá především prostřednictvím cestovních kanceláří zabývajících se výjezdovou turistikou z ČR na Kypr. Za rok 2018 přijelo na území Kyperské republiky 20 823 turistů z České republiky a vedle toho 13 119 navštívilo tzv. SKTR.  V obou částech ostrova se jednalo o masivní meziroční nárůst a to o 68% oproti stejnému období roku 2017.

Přesnější údaje o počtu kyperských turistů v ČR není možné delší dobu ověřit. Dle údajů kyperských letišť se jedná o několik tisíc Kypřanů ročně. V současnosti provozuje přímé lety mezi Prahou a Larnakou v hlavní turistické sezoně společnost Travel Service (ve spolupráci s ČSA) a celoročně aerolinky Cyprus Airways.

 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Na kyperském trhu se nenachází příliš mnoho přímých investic českých firem. Několik firem z ČR má na ostrově své zdejší obchodní partnery, kteří na základě dlouhodobé spolupráce dovážejí výrobky a zboží z ČR (dopravní prostředky, pivo, lékařské vybavení apod.). Z veřejných zdrojů je však patrné, že řada finančních skupin s českou účastí a českých firem se  na Kypru etablovala, většinou z důvodu daňové optimalizace a využívání místních korporátních služeb. Podle posledních dostupných informací z roku 2017 bylo na Kypru registrováno přes 2000 firem původem z ČR. Jejich počet každoročně stoupá v řádu několika desítek podnikatelských subjektů.

V rámci hospodářského zotavení po kyperské finanční krizi v roce 2013 došlo v posledních letech k oživení vzájemného obchodu a realizaci zajímavých akvizic mezi ČR a Kyprem. V roce 2017 např. založil český APS Holding společnou firmu s Hellenic Bank, která bude spravovat portfolio nesplácených úvěrů tohoto největšího finančního ústavu na Kypru. Společnost Sazka od roku 2017 společně s řeckým investorem provozuje monopolní loterijní firmu OPAP, do které již v roce 2012 vstoupila česká investiční skupina Emma. V roce 2018 dále vyhrála firma LINET významný tendr pro dovoz nemocničních lůžek do kyperských státních nemocnic v rámci implementace programu GESY(Státní centrální zdravtonická péče).

Česko-kyperská obchodní komora
Václavské náměstí 831/21

113 60 Praha 1
Česká republika
Tel.: (+420) 602 226 158
E-mail: info@ckok.cz

Cyprus-Czech Republic Business Association
Contact Person: Mr Panayiotis Panayi

E-mail: panayiotis@ccci.org.cy, cyprusczech@ccci.org.cy
Web: www.cyprusczech.org

 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR s Kyprem úspěšně uzavřela sukcesní jednání v roce 1999. Po vstupu obou zemí do EU zůstala formálně v platnosti řada bilaterálních smluv, jejichž ustanovení byla nahrazena pozdější úpravou obsaženou v acquis communautaire. Platné jsou následující smluvní dokumenty:

 • Dohoda o hospodářské spolupráci ze dne 8. 4. 1986
 • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku ze dne 15. 4. 1980; platná od 30. 12. 1980
 • Dohoda o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží ze dne 20. 5. 2002, platná od 22. 6. 2005
 • Dohoda o letecké dopravě ze dne 13. 11. 1967; platná od 30. 9. 1968
 • Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne 15. 6. 2001, platná od 25. 9. 2002
 • Dohoda o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu z 28. 4. 2009, platná 26. 11. 2009
 • Smlouva o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací ze dne 9. 6. 2011, platná od 1. 9. 2012
 • Dohoda o spolupráci v oblasti obrany ze dne 19. 11. 2012

 

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR rozvojovou pomoc Kypru neposkytuje. V současné době neexistují ani společné rozvojové projekty ve třetích zemích.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: