Laos: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
2013 568 1935 2503 -1367
2014 364 1726 2090 -1362
2015 3172 2964 6136 208
2016 5894 3660 9730 2410
2017 41333 3614 44946 37719

Zdroj: MPO ČR
Údaje v tis. USD

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz (z ČR do Laosu) v roce 2017

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 9680
90 Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 8512
85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 4881
68 Výrobky z kamene sádry cementu osinku slídy 3674
94 Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované 3414
76 Hliník a výrobky z hliníku 2002
32 Výtažky taniny barvy pigmenty laky tmely apod 1940
73 Výrobky ze železa nebo oceli 1899
39 Plasty a výrobky z nich 1117
87 Vozidla motorová traktory kola aj vozidla 877
Dovoz (do ČR z Laosu) v roce 2017

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

61 Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované 1702
62 Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkov 819
07 Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné 366
85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 243
08 Ovoce ořechy jedle slupky citr plodů melounů 180
12 Semena plody rostliny léčivé průmysl sláma ap 141
64 Obuv kamaše apod výrobky části těchto výrobků 66
09 Káva čaj maté koření 47
63 Výrobky textilní jiné oděvy obnošené hadry 15
88 Letadla kosmické lodě jejich součásti části 9

Po84zn.: Položky uváděny podle Harmonizovaného systému (HS2)
Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb lze zmínit pouze omezený objem turistického ruchu (především ve směru ČR - Laos).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Neevidujeme přímé české investice v teritoriu ani aktivity českých firem v oblasti joint-ventures.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví změněná výměnou nót ze dne 6.3. 1995 a 17.4. 1996
  • Dohoda o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
  • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
  • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků sjednaná výměnou nót
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o změně Dohody o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou z 11. července 1979
  • Dohoda o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů

Pozn.: Detailní informace ke smluvní základně jsou k dispozici na webu MZV ČR.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2016 proběhl v Laosu malý rozvojový projekt (MLP) zaměřený na vybavení nově stavěné školy ve vesnici Kokpherng v prefektuře hlavního města Vientiane. Oblast, ve které se vesnice nachází, patří k nejchudším v Laosu. Vybavení poskytlo lepší zázemí dětem ve školním a předškolním věku a vytvořilo také důstojnější pracovní prostředí pro působení učitelů.

V roce 2017 byly v Laosu realizovány dva MLP v oblasti hlavního města Vientiane. První z projektů dále vybavuje školu, ke které byl vázán MLP v roce 2016. Druhý z projektů se zaměřuje na pomoc a dopravu dětí z vyloučených lokalit do vzdělávacích zařízení.

Na rok 2018 byly schváleny a jsou realizovány dva MLP se zaměřením na vzdělávání a pomoc dětem ulice a dětem z etnicky vyloučených skupin.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: