Libérie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

ZÚ Akkra v roce 2017 neevidovala žádnou obchodní a ekonomickou spolupráci mezi ČR a Libérií.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilance zahraničního obchodu mezi ČR a Libérií (údaje v tis.USD)
 20132014201520162017
vývoz 724 556 3 079 1 652 567
Dovoz 34 867 35 214 12 711 5 375 15 670
Saldo - 34 143 -34 658 -9 632 -3 723 -15 103

Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz ČR z Libérie v roce 2017 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Hodnota (tis. USD)

26

Rudy kovů strusky popely

14 162

40

Kaučuk a výrobky z něj

1 382

09

Káva čaj maté koření

53

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

39

71

Perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie

17

70

Sklo a výrobky skleněné

15

Vývoz ČR do Libérie v roce 2017 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Hodnota (tis. USD)

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

373

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

171

73

Výrobky ze železa nebo oceli

17

87

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

4

Zdroj :Český statistický úřad

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Akkra v roce 2017 neeviduje žádnou výměnu v oblasti služeb mezi ČR a Libérií.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Akkra nemá informace o investicích českých firem v Libérii.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Vztah ČR s Libérií není upraven žádným bilaterálními smlouvami. 

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Libérie nepatří mezi prioritní země pro Českou republiku v oblasti rozvoje. V roce 2017 nebyl realizován žádný malý lokální projekt.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: