Libérie: Zahraniční obchod a investice

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Hospodářství Libérie je založeno na systému svobodného podnikání a vládou přijaté politice otevřených dveří pro přímě zahraniční investice.

Ačkoliv má Libéria omezený domácí trh, poskytuje značný počet investičních příležitostí napříč průmyslovými sektory včetně  zemědělství, lesnictví, rybářství, těžba, telekomunikace, sektor služeb, výroba, obchodní domy a skladovací prostory. 

Hlavními obchodními partnery Libérie jsou USA, Čína, EU a regionální africké země. Hlavním zdrojem importu jsou Čína, EU a USA.

V červenci 2016 Libérie konečně přistoupila k World Trade Organization (WTO), čímž umožnila vládě standardizovat své obchodní a investiční právo a omezení tak, aby byly v souladu s mezinárodními normami. Země má zákon, který chrání investory proti znárodnění a vyvlastnění.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

0,83

0,6

0,21

0,33

0,28

Dovoz

1,96

1,01

1,44

1,52

1,00

Saldo

-1,13 

-0,53

-1,23

-1,19

-0,72

Údaje jsou mld. USD
Zdroj: Trading Economics

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Libérie je členem ECOWAS. Za posledních 11 let se ECOWAS významně podílel na udržování míru a stability v Libérii. Libérie je také členem západoafrické měnové zóny (WAMZ), skupiny šesti zemí v rámci ECOWAS, které hodlají zavést společnou měnu s názvem Eko. Země je členem Západoafrické hospodářské a měnové unie (UEMOA) od 16. února 2010.

Zahraniční obchod s EU měl v roce 2017 vyrovnanou bilanci - import 600 mil.EUR a vývoz 600 mil.EUR. Jako nejméně rozvinutá země má Libérie prospěch z opatření EU "Vše kromě zbraní". To znamená, že Libérie má zcela bezcelní kvótový přístup do EU pro všechny své vývozy s výjimkou zbraní a vyzbrojování. Evropská unie je jedním z největších obchodních partnerů Libérie. Libérie je součástí regionálního jednání s EU o dohodě o hospodářském partnerství (EPA). Návrh by vedl k reciprocitě obchodu - a liberalizaci 70% celních sazeb v každé zemi v regionu. Po jeho uzavření by EPA představovala otevřenější obchodní frontu s EU.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývoz Libérie je kaučuk (65% celkového vývozu), následovaný diamanty, zlatem a železem (17%). Libérie vyváží převážně do USA (32% celkového vývozu), Evropy (30%) a Středního východu (30%).

Exportní komodity:

 • kaučuk
 • kakao
 • Káva
 • železná ruda
 • Zlato
 • Diamanty
Hlavními dovozy v Libérii jsou: palivo (35% celkových dovozů), strojní zařízení (25%), potraviny. Libérie dováží především z USA (32% celkového dovozu) a ze Středního východu (28%).
Importní komodity:
 • Jídlo a živá zvířata
 • Rýže
 • Nápoje a tabák
 • Suroviny
 • Minerály, palivo a maziva
 • Ropné produkty
 • rostlinné oleje
 • Chemikálie a příbuzné produkty
 • strojní a dopravní zařízení

Další informace: www.tradingeconomics.com.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóna volného obchodu, Monrovia Industrial Park (Bushrod Island, na předměstí Gardersville, 6 km od přístavu, o rozloze 450 ha) vznikla v 1975. Správu teritoria posléze od Liberia Industrial Free Zone Authority, LIFZA, převzala národní investiční komise (National Investment Commission, NIC).

Investoři disponují řadou výjimek a zvýhodnění (sektorových, objemových, oblastních: pětileté daňové prázdniny, osvobození od dovozních i podnikových daní/ze zisku, ad.; zj,.  v oblasti turistiky výrobků s min. 60 % místních surovin, energetika, zdravotnictví, bydlení, doprava, ICT, finančnictví; investice nad 20 mil. USD; investic na JV země, ad.) Vláda usiluje o rozšíření konceptu i mimo hl. město.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Informace o investicích www.investliberia.gov.lr.

Přímé zahraniční investice (FDI) v Libérii byly v roce 2016 na hodnotě 41, 2 mil USD. (zdroj World Bank)

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zóna volného obchodu, Monrovia Industrial Park (Bushrod Island, na předměstí Gardersville,6 kmod přístavu, o rozloze450 ha) vznikla v 1975. Správu teritoria posléze od Liberia Industrial Free Zone Authority, LIFZA, převzala národní investiční komise (National Investment Commission, NIC). Investoři disponují řadou výjimek a zvýhodnění (sektorových, objemových, oblastních: pětileté daňové prázdniny, osvobození od dovozních i podnikových daní/ze zisku atd. Vláda usiluje o rozšíření konceptu i mimo hl. město.

Další informace: http://investliberia.gov.lr/new/

Investment Incentives

Existují různé formy investičních pobídek pro zahraniční i domácí investory. Podle kódu jsou k dispozici investiční pobídky pro tyto sektory:
 • Turismus - probíhá prostřednictvím turistických středisek, hotelů a kulturních památek
 • Výroba s alespoň 60% místním surovinovým obsahem
 • Energie
 • Nemocnice a lékařské kliniky
 • Bydlení
 • Přeprava
 • Informační technologie
 • Bankovní sektor
 • Vývoz mořských produktů
 • Zemědělská produkce, zejména kultivace a zpracování plodin včetně kakaa a kávy

Investiční pobídky určené pro tyto sektory zahrnují odpočty daní z hlediska vybavení, strojního zařízení a nákladů na budovy a zařízení , veformě úlev na dovozních clech a výjimkách z GST. Daňové pobídky podléhají legislativnímu schválení, jak je uvedeno v zákoníku o příjmech: "pro investice přesahující 10 milionů dolarů a po schválení předsedou a zákonodárcem mohou být daňové pobídky povolené tímto oddílem povoleny po dobu až patnácti (15 ) let; žádná daňová pobídka podle tohoto pododdílu nebude platná nebo nevymahatelná bez legislativního souhlasu.

"Zákon rovněž umožňuje osvobození od dovozního cla až do výše 100% své hodnoty pro kapitálový majetek a ostatní zboží, které mají být použity v rámci projektu. Ministerstvo financí a plánování rozvoje (MFDP) může poskytnout dodatečné pobídky založené na investovaném kapitálu, ekonomických zónách nebo geografických oblastech, jakož i na potenciálu vytváření pracovních míst, který by mohl podpořit hospodářský růst.

Vlastnictví následujících obchodních činností je vyhrazeno výlučně pro Liberijce:

 • Dodávka písku
 • produkce stavebních bloků
 • překupnictví
 • Cestovní kanceláře
 • Maloobchodní prodej rýže a cementu
 • Výroba ledu a prodej ledů
 • opravny pneumatik
 • Autoopravny s investicemi méně než 550 000 amerických dolarů
 • opravny obuvi
 • Maloobchodní prodej dřeva a prken
 • Provoz čerpacích stanic
 • Videokluby
 • Provozování taxislužby
 • Dovoz nebo prodej použitého nebo použitého oblečení
 • Distribuce místně vyráběných produktů v Libérii
 • Dovoz a prodej ojetých vozů (s výjimkou autorizovaných obchodních zastoupení, které se mohou zabývat v autorizovaném ojetém vozidle své značky)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: