Libérie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Liberie je nízko příjmová země, která je silně závislá na zahriniční pomoci a platbách z dispor. Země je bohatě obdarována vodou, nerostnými surovinami, lesy a podnebím, které je příznivé pro zemědělství. Základními komoditami exportu jsou železná ruda, kaučuk, diamanty a zlato. Palmový olej a kakao se jeví jako nové exportní komodity.  Vláda se pokouší oživit zpracování surového dřeva a povzbuzuje produkci palmového oleje.

Liberie byla jedna ze 3 afrických zemí, nejvíce zasažených epidemií viru Ebola v roce 2014. V současnosti prohlásila světová zdravotnická organizace (WHO) za zemi bez EBOLY.

Ekonomický růst stagnoval v důsledku nízkých světových cen exportních komodit země a epidemie Eboly. Určité oživení v exportu zlata, ale podpořilo růst v roce 2017. Další expanze v těžbě zlata a žel. rudy, komerční produkce palmového oleje a normalizace investic po politické změně, by měly podpořit další růst hospodářství v letech 2018 a 2019.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: 

 • Liberijská republika (Republic of Liberia)

Složení vlády:

 • President: George Manneh Weah
 • Více President: Jewel C. Howard-Taylor
 • Minister of foreign affairs: Gbehzohngar  Milton Findley

více na: zde

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 4,8 milionů  (2018)

Průměrný roční přírůstek: 2,6 %

Složení podle věkových skupin: 

 • 0 - 14 let: 43,82 %
 • 15 - 24 let: 19,56 %
 • 25 - 54 let: 30,33 %
 • 55 - 64 let: 3,43 %
 • nad 65 let:  2,86 %

Národnostní složení: 

 • hl.etnické skupiny: Kapelle (20,3 %), Bassa (13,4 %), Grebo (10 %), Gio (8 %), Mano (7,9 %), Kru (6 %), Lorma (5,1 %), Kissi (4,8 %), Gola (4,4 %), další (20,1 %: Buchanan, Krahn, Mandingo, ad.).
 • význ. úlohu hrají tzv. „američtí Liberijci“ (Americo-Liberians/“Congos“: přibl  3 % populace, 60 % ek. základny země)
 • nejv. zahr menšinou jsou Libanonci.

Náboženské složení: 

 • křesťané 85,6 %
 • muslimové 12,2 %
 • tradiční náboženství 0,6 %
 • další 0,2 %
 • ateisté 1,4 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2013

2014

2015

2016

2017

454

458

452

455

456

podle údajů IMF

Reálný růst HDP (v %)

2013

2014

2015

2016

2017

8,8

0,7

0

-1,6

2,5

podle údajů IMF

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen

2013

2014

2015

2016

2017

7,6

9,9

7,7 

8,8

12,4

podle údajů IMF

Míra nezaměstnanosti (v %)

2013

2014

2015

2016

2017

3,7

3,6

3,6

3,8

4,0

podle údajů The World Bank

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

Příjmy

28,48

30,2

37,0

32,8

29,9

Výdaje

18,19

27,3

27,0

27,2

36,0

Saldo

-1,6

-2,9

-9,9

-5,6

-6,1

Údaje jsou v % HDP
Zdroj: African Economic Outlook 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav běžného účtu

2013

2014

2015

2016

2017

-43,5

-36,5

-62,2

-84,8

-137,7

   Údaje v mld. USD, Zdroj: IMF

Veřejný dluh  (v % HDP)

2013

2014

2015

2016

2017

27,5

33,2

39,5

45,0

50,8

podle údajů IMF

Mezinárodní rezervy včetně zlata (v mil. USD)

2013

2014

2015

2016

2017

497,2

499,0

522,6

530

449,8

podle údajů WDI, World Development Indicators

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Ekonomika je založena na platbách v hotovosti. Bankovní systém poskytuje zákl. služby (v Monrovii existuje několik ATM, fungují pobočky MoneyGram, Western Union), krom nejv. hotelů ovšem nejsou nikde akceptovány ani šeky ani kreditní karty), efektivní kapitálový trh či opce pro portfoliové investice ovšem v zásadě neexistují, stejně jako fungující trh obligacemi (Treasury Bills, T-Bills, od I/2011).

Monetární politika nefunguje bez problémů. Řízena je Centrální bankou (Central Bank of Liberia, CBL). Vzhledem k vysokému stupni otevřenosti liberijské ekonomiky a vys. stupni doraizace ovlivňuje ceny zj. stabilita směnného kurzu (cf. boj proti inflaci prostřednictvím boje s oslabováním měny).

V zemi působí následující komerční banky a částka pro vstup do bankovního sektoru je 305.000 USD:

 • Liberian Bank for Development & Investment (LBDI)
 • Afriland First Bank Liberia
 • Ecobank Liberia (Limited) (EBLL)
 • International Bank Liberia (Limited) (IBLL)
 • Global Bank (Liberia) Limited (GBLL)
 • Groupe Nduom Bank Liberia Limited (GNBLL)
 • United Bank for Africa Liberia Limited (UBALL)
 • Access Bank Liberia
 • Guaranty Trust Bank Liberia (GTBL)

V Libérii funguje 56 licencovaných směnáren a 19 pojišťovacích ústavů. Rekapitalizace postupuje pomalu.

Pohyb kapitálu/výnosů není omezen. Bankovní trh sice roste, profitabilita je ovšem nadále nízká (nízká kvalita záruk/vysoké procento jištění i nenávratných půjček (Non-Performing Loans), vys. operační náklady, omezené finanční nástroje pro investice likvidit). Riziko představuje slabá vymahatelnost půjček prostřednictvím nevýkonného soudnictví.

Efektivní kreditní ratingový systém neexistuje (mnohé firmy ani archivy nutné ke schval. kreditů nevedou). Jistiny mimo hl. město bývají obtížně ověřitelné (slabý komunikační i dopravní systém, defektní archivy pozemkových titulů).

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Obecně se dá říct, že residenti mají povinnost platit daně v Libérii bez ohledu na zdroj příjmu. Proto rezidenti zdaňují příjem ze zahraničí v Libérii v souladu s dostupnými zahraničními daňovými úlevami. Ne-residenti mají zdaněný příjem jehož zdroj je v Libérii.

Daň z příjmu pro residenty:

 • 0 - 70.000 L$ (0%)
 • 70.001 - 200.000 L$ (5%)
 • 200.001 - 800.000 L$ (L$ 6.500 +15%)
 • nad 800.000 L$ (L$ 96.500 +25%)

Daně residenčních společností:

 • kapitálový zisk - stejně jako příjem
 • příjem z pronájmu (10%)
 • Dividendy (15%)
 • Úrok (15%)
 • licenční poplatky (15%)
 • platby za přírodní zdroje (15%)
 • Manažerské & konzultační poplatky (0%)
 • z poskytování služeb (10%)
 • z úroků na projekty těžby, ropy a obnovitelných zdrojů (5%)

Daně neresidenčních společností

 • kapitálový zisk - stejně jako příjem
 • příjem z pronájmu (15%)
 • Dividendy (15%)
 • Úrok (15%)
 • licenční poplatky (15%)
 • platby za přírodní zdroje (15%)
 • Manažerské & konzultační poplatky (15%)
 • z poskytování služeb (15%)
 • z úroků na projekty těžby, ropy a obnovitelných zdrojů (5%)

Zaměstnavatel platí za zaměstnance sociální poplatek 3% z přímu a 1,75% na pracovní kompenzace.

DPH v Libérii doposud zavedena nebyla.

Více na portálu The World Bank:  paying-taxes - Liberia

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: