Libye: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

26. 6. 2019

 

7.1. Smluvní základna

V současné době nemá ČR s Libyí smluvně upravené hospodářské a obchodní vztahy. Obchodní dohoda pozbyla platnosti vstupem ČR do EU k 1. 5. 2004. V jednání je Dohoda o zamezení dvojímu zdanění.

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

 

  2009 2010 2011 2012 2013
Vývoz 167 699 43 989 4 342 14 856 15 033
Dovoz 13 044 8 145 65 227
Bilance 154 655 43 981 4 196 14 791 14 806
Obrat 180 743 43 997 4 487 14 921 15 260

(tis. EUR)

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Mezi položky s největším podílem na vývozu patřily v roce 2013, vysokonapěťové rozvaděče (19% podíl), stavební stroje (7,7 %), pánské oblečení (6,2 %), skleněné zboží (6,2 %), keramické dlažby a obklady (4,8 %), lékařský nábytek a přístroje (4,5 %), kosmetické a toaletní přípravky (3,5 %), motorová vozidla k dopravě zboží (3,7 %), turbovrtulové pohony (2,9 %).

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

  • stavební materiály
  • zdravotnická technika
  • technologie pro ropný a plynárenský průmysl
  • potraviny a nápoje
  • tecnologie pro energetiku

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Značná část českého vývozu do Libye byla v průběhu posledních několika let realizována prostřednictvím třetích zemí. Jednalo se převážně o dodávky pro státní sektor a projekty zahraničních společností v Libyi (dodávky ocelových konstrukcí, trubek do ropných vrtů, apod.). Mezi nejznámější soukromé dovozce českého zboží patřili bývalí absolventi vojenských vysokých škol v bývalé ČSSR, kteří po odchodu od armády začali soukromě podnikat. Nejvýznamnějším státem vlastněným partnerem pro spolupráci s ČR doposud byla National Oil Corporation (NOC), která zajisté bude z hlediska další spolupráce zajímavá i v budoucnu. Mezi další potenciální partnery lze zařadit General Electricity Company of Libya (výroba a distribuce el. energie), Industrial Research Center (geologický průzkum), NASCO (dovoz základních potravin), Libyan General Post and Telecommunications Co. a LISCO (Libyan Steel and Iron Co.).

Seznam státních společností včetně kontaktů je uveden na www.yellowpages.ly. Dá se předpokládat, že stejně jako doposud bude většina státních firem se zahraničními firmami komunikovat převážně prostřednictvím jejich poboček či zastoupení v Libyi. Stejně tak potenciální účast zahraničních firem v tendrech bude i nadále podmíněná předchozí „předkvalifikací”, která se neobejde bez účasti a pomoci místních prostředníků.

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

Rok 2013 znamenal zvýšení zájmu o vývoz široké škály průmyslového a potravinářského zboží.

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR poskytovala Libyi v průběhu roku 2011 humanitární pomoc v rámci programu MEDAVAC formou dodávék léků a zdravotnické techniky a zajištěním léčby libyjských pacientů v ČR.

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistika ČNB (teritoriální rozdělení běžného účtu platební bilance) Libyi jako samostatnou zemi neuvádí. Údaje o výměně služeb s ČR se nedají získat ani z místních statistik.

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Získání pracovního povolení pro občana ČR bylo doposud prakticky nemožné s výjimkou dodávek prací při montážích a investičních činnostech českých společností v Libyi. Tyto výjimky však byly vázány podmínkou zaměstnání dvou libyjských občanů na jednoho zahraničního pracovníka.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek