Libye: Zahraničně-politická orientace

26. 6. 2019

 

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Libye je členem OSN (1955) a několika jejich specializovaných agentur (FAO, IAEA, WHO), Ligy arabských států (1953), Organizace islámské konference (1969), Organizace africké jednoty, Organizace států vyvážejících ropu (OPEC), Svazu arabského Maghrebu (1989), Africké Unie (2002), Společného trhu pro východní a jižní Afriku COMESA (regionálního sdružení, kam Libye geograficky nepatří, pouze formálně vzhledem ke společné hranici s Egyptem).

Úplný seznam mezinárodních organizací, jejichž je Libye členem (anglické zkratky):

ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, AMU, AU, CAEU, COMESA, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, NAM, OAPEC, OIC, OPCW, OPEC, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (pozorovatel)

zpět na začátek

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

S ohledem na rozsáhlost názvosloví mnohostranných smluv a dohod a rovněž tak i na počet jednotlivých smluvních dokumentů, jejichž je Libye účastnickou zemí, doporučujeme v případě potřeby využít stránky OSN (United Nations Treaty Collection) na internetové adrese www.untreaty.un.org.

zpět na začátek

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

  • Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou republikou (Praha, 13. února 1974, č. 6/1975 Sb.)
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky (Tripolis, 15. října 1975, č. 114/1976 Sb.)
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky o pravidelných leteckých službách mezi jejich příslušnými územími a za těmito územími (Praha, 17. prosince 1976, č. 84/1977 Sb.)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek