Libye: Zahraniční obchod země

26. 6. 2019

 

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka

Zdroj: MMF

  2008 2009 2010 2011 2012
Vývoz (mil. USD) 62,1 37,1 46,8 19,1 62,2
Dovoz (mil. USD) 20,9 22,0 24,6 11,2 25,7
Obrat (mil. USD) 83,0 59,1 71,4 30,3 87,9
Saldo (mil. USD) 41,2 15,1 22,2 7,9 36,5

zpět na začátek

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Systematický přehled vývozu a dovozu z hlediska teritorální struktury není u místních institucí kdispozici.

zpět na začátek

6.3. Komoditní struktura

Libyjský export je z 95 % tvořen ropou, ropnými deriváty a zemním plynem. Mezi největší odběratele ropy patří Itálie, Německo, Francie a Španělsko. Většina vyváženého zemního plynu jde podmořským plynovodem do Itálie. Těžbu a vývoz plynu prostřednictvím uvedeného plynovodu zajišťuje společnost Mellitah Oil&Gas (společný podnik libyjské National Oil Corporation a italské ENI). Z dalších chemikálií se vyváží zejména polymery etylénu. Ve skladbě vývozu sice nejsou uvedeny zemědělské produkty, nicméně je známo, že Libye  vyváží omezené množství rybích výrobků, olivového oleje a ovoce, např. do Tuniska a Francie.

zpět na začátek

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu

Dovozní podmínky a dokumenty

V souladu s doposud platnou legislativou lze zboží do Libye dovážet prostřednictvím oficiálně registrovaného obchodního zástupce, příp. prostřednictvím pobočky zahraniční společnosti v Libyi. V obou případech by registraci měly zajišťovat obchodně průmyslové komory ve městech Tripolis, Misuráta, Tobruk, Sebha, Benghází, Zawia a Derna dle teritoriální působnosti dovozců, což by se mělo dát ověřit u zastřešující organizace, kterou je General Union of Chambers of Commerce and Industry, P.O.Box 12556, LY-Tripoli, tel. +218 21 4441613, 4441457, fax +218 21 3340155.

Veškeré žádosti musí být v arabštině a v originálu. Lhůta k vyřízení žádostí není stanovena. Poplatek za vyřízení potřebných formalit se pohybuje v rozmezí 30 – 1000 LYD v závislosti na druhu a rozsahu dovozních operací. Nehledě na nedávné změny v názvech institucí se používají dřívější formuláře. Subjekt podnikající v Libyi musí dle stávající legislativy žádat o výpis z trestního rejstříku, který vydává místní ministerstvo ekonomiky (General People’s Comittee for Industry, Ekonomy and Trade – General Administration for Companies and Commercial Registrations, P.O.Box 4779, LY – Tripoli, tel. +218 21 5826946, fax +218 21 3615262).     

Podrobné informace ohledně aktuálního stavu co do procedury a seznamu požadovaných dokumentů při registraci poskytne Ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Libyi na vyžádání.            

Celní systém

Dovozní cla jsou aplikována v souladu s platným celním sazebníkem. Aktuální přehled tarifních a netarivních podmínek dovozu do Libye poskytuje Market Access Database.

Kontrola vývozu

Soukromí vývozci nepotřebují na zboží vyrobené nebo vypěstované v Libyi vývozní licenci. Musejí však být řádně registrovaní jako vývozci u ministerstva hospodářství a obchodu. Vývozní licence jsou nadále vyžadovány při vývozu strojů a zařízení, které byly do Libye dovezeny. Je zakázán vývoz železného šrotu, měděného, mosazného, hliníkového a olověného odpadu, dřevěného uhlí, cementu, armovací ocel, státem dotovaných potravinářských výrobků (mouka, rýže, cukr) a dříve dovezené zdravotní techniky a léčiv. Vývoz ropy, zemního plynu a petrochemických výrobků je plně v kompetenci státní National Oil Company (NOC) a jejích dceřiných společností. Placení vyváženého zboží musí být ve volně směnitelné měně a případný akreditiv zajišťující odběrateli úhradu zboží nesmí přesáhnout 3 měsíce od data jeho odeslání dodavatelem.

zpět na začátek

6.5. Ochrana domácího trhu

S ohledem na zanedbatelnou domácí výrobní základnu a vesměs surovinový (ropa, plyn) charakter domácí produkce nelze jakákoliv dosavadní daňová omezení vůči některým druhům dovážených výrobků považovat za opatření související s ochranou domácího trhu, nýbrž za fiskální nástroje.

zpět na začátek

6.6. Zóny volného obchodu

Předrevoluční pravidla týkající se zón volného obchodu byla založena na Zákonu o regulaci tranzitu zboží a o zónách volného obchodu č. 9/2000“ a na odpovédajícím prováděcím předpisu (Rezoluce 276/2000). V kontextu uvedených legislativních podmínek fungovala např. zóna volného obchodu v Misurátě (210 kmvýchodně od Tripolisu), která zahrnovala také část přístavu.

S ohledem na současnou nepřehlednou a nejednotnou situaci, pokud se jedná o uplatňování legislativních podmínek byznysu a pohybu zboží a kapitálu po celém území Libye, neleze hovořit fungování „zón volného obchodu“ v souladu s nějakým právním řádem.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek