Libye: Základní informace o teritoriu

26. 6. 2019

 

1.1. Oficiální název státu

  • česky: Stát Libye
  • arabsky: Dawlat Líbíja
  • anglicky: State of Libya

zpět na začátek

1.2. Rozloha

1 759 540 km2

zpět na začátek

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel: 6,002,347 (odhad k červenci 2013), včetně 160 tisíc nerezidentů

Hustota na km2: 3,4

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: cca 30%

zpět na začátek

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek: -9 (očekávaný v r. 2013)

Demografické složení (očekávané v r. 2013):

0-14 let:  27.3% (muži 837,984 / ženy 800,423)
15-24 let: 18.6% (muži 578,780 / ženy 535,828)
25-54 let: 45.6% (muži 1,432,265 / ženy 1,302,187)
55-64 years: 4.6% (muži 143,862 / ženy 134,414)
65 years and over: 3.9% (muži 120,043 / ženy 116,561)

zpět na začátek

1.5. Národnostní složení

  • 97% - Arabové (vč. Egypťanů a Tunisanů) a Berbeři
  • 3% - Tebouové a Tuaregové (kmeny), Řekové, Malťané, Italové, Pákistánci, Turci, Indové.

zpět na začátek

1.6. Náboženské složení

100 % - muslimové (sunnité málikového madhabu). Islám je státním náboženstvím

zpět na začátek

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Jediným povoleným jazykem ve styku se státní správou, státními podniky, bankami a dalšími institucemi je arabaština, což znamená, že veškeré písemnosti zahraničních firem adresované státním institucím musejí být v arabštině a komunikovat jinak lze pouze přes tlumočníka. Rovněž převážná většina soukromých subjektů není schopna komunikovat jinak, než arabsky. V obchodní komunitě je z cizích jazyků nejčastěji používána angličtina, částečně i italština.

zpět na začátek

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

V současné době je v Libyi platných 20 shaabiat - regionálních jednotek odpovídajících našim krajům/velkým okresům. Uvádíme i jejich domicil:

Al - Bitnan Shabia (Tobruk), Derna Shabia (Derna), Green Mountain Shabia (Al -Beida), El-Marj Shabia (El-Marj), Benghazi Shabia (Benghazi), Wahat (Oases) Shabia (Ajedabia), Kufra Shabia (Kufra), Sirte Shabia (Sirte), Murzuk Shabia (Murzuk), Sebha Shabia (Sebha), Wadi Al-Hayat (Ubari), Misurata Shabia (Misurata), Al-Margab Shabia (Khoms), Tripoli Shabia (Tripoli), Jefara Shabia (Azizia), Zawia Shabia (Zawia), Al-Nikat Al-Khams (Zuwara) Shabia (Zuwara), Western Mountain Shabia (Gharian), Nalut Shabia (Nalut), Ghat Shabia (Ghat).

Národní přechodná rada Libye (NTC) vyhlásila, že území Libye bude rozděleno na 50 regionálních oblastí, ale zatím tento záměr nebyl uzákoněn.

Hlavní město: Tripolis (1,065 tis. obyvatel),

Další velká města: Benghází (671 tis. včetně předměstí), Misurata (551 tis. včetně předměstí), Homs (492 tis. včetně předměstí) . Údaje libyjské statistiky pro rok 2006, vydané National Authority for Information and Consolidation.

zpět na začátek

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Libyjský dinár (LYD), 1 000 dirhamů, nekonvertibilní. V zemi lze používat platební karty hlavně v Tripolisu a velkých hotelech, mimo centra nikoliv.

zpět na začátek

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

  • 17. únor - 1. výročí zahájení revoluce
  • 8. březen - Narozeniny Proroka Muhammada*
  • 28. červenec - konec postního měsíce Ramadánu (3 dny volna Al - Fitr)*
  • 8. říjen - svátek Al-Adha (obětování - 3 dny volna)*
  • 24. prosinec - vyhlášení samostatné Libye - Libyjské království (1951) 

*Stanoveny dle lunárního kalendáře a musí být upřesněny, resp. potvrzeny muslimskými náboženskými autoritami. U těchto pohyblivých muslimských svátků dochází každým rokem k posunu o cca 10–11 dnů zpět.

Pracovní doba státního sektoru:

Ne–Čt: od 8:00 do 15:30 hod (od 1. 4. do 30. 9. letní pracovní doba od 7:30 do 15:30), Pá, So - volno (5 denní pracovní týden platí od 1.1.2006 zatím pouze pro orgány státní správy, ostatní, jako např. školy, nemocnice, armáda, pobočky bank pracují, jako dříve, i v sobotu), ranní dochvilnost a dodržování konce pracovní doby není typickým rysem. Specifickým obdobím je postní měsíc Ramadán (počítaný dle lunárního kalendáře), kdy je výkonnost libyjských zaměstnanců (a také cizinců – muslimů) podstatně snížena a pracovní doba je stanovena poze od 9:00 do 14:00.

Pracovní doba soukromého sektoru:

Soukromý sektor pracuje dle vlastní úpravy, ráno od 9:00 do 14:00–15:30, výjimkou nejsou večerní hodiny 17:00-20:00 hod.

Prodejní doba v obchodech:

od 10:00–11:00 do 15:00 hod. a od 17:00 do 21:00–23:00 hod.

zpět na začátek

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Státní úředníci při jednáních velmi často nenabídnou vizitku a pokud to nepovažují za nutné, tak se ani nepředstaví (a skoro nikdy nepředstaví přísedícího). Současně se nepovažuje za slušné ptát se na jméno. Tyto situace jsou obtížné a nenapomáhají nastolení důvěry mezi stranami. Je běžnou praxí, že v místních novinových článcích nejsou u libyjských osob uváděna jména, nýbrž pouze funkce. Pro cizince neznalé místní mentality může být zpočátku obtížné vůbec rozeznat kladnou a zápornou odpověď. Jednání je nutno zahájit neformální konverzací, většinou se nejde „rovnou k věci”. Libyjci jsou, stejně jako jiné „jižní národy”, ve společenských a pracovních kontaktech (ve vnějším projevu) v zásadě spíše „vřelé povahy” a příliš neinklinují ke striktním/strohým lidským typům (obchodníkům) a způsobům jednání. Tato skutečnost může (záporně) ovlivnit nejen průběh, ale i výsledek jednání.

zpět na začátek

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní, zejména státní zdravotní péče má velmi nízkou úroveň (stále ještě špatně placený nekvalifikovaný personál, nedodržování základních hygienických pravidel) nesrovnatelnou s evropským standardem. I sami libyjští občané disponující dostatečnými prostředky dávají v závažnějších případech přednost tuniským, v menší míře egyptským klinikám. Státní sektor: první pomoc zdarma, operace apendixu cca  50 LYD, ošetření zlomeniny cca 20 LYD. Soukromý sektor: kliniky Al Afja, Al Muchtar, Al Masarra, které v případě potřeby využívají i zahraniční turisté: při úvodním přijetí se účtuje jednorázový poplatek LYD 10,-, běžné stomatologické ošetření (plomba cca LYD 50,-).

ZÚ na základě vlastních zkušeností doporučuje ošetření u mezinárodní zdravotnické organizace Medilink Int., která působí také v Tripolisu. Tento způsob je však finančně velmi náročný, poplatek za jednorázové běžné ošetření činí cca 100 USD plus cenu léků. Telefon/fax: 0021821-4837292, mobil 091-2103302. Hospitalizace bez zákroku cca 200 USD denně, se zákrokem či operací může dosáhnout i několika tisíc USD za týden. Další nově zavedená a relativně dobrá nemocnice je Saint James Hospital (vlastníci jsou z Malty. Telefon 00218 217113092  nebo 00218 217234745 a mobil ředitele:  00218 913358962.

zpět na začátek

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Občané ČR potřebují k cestě do Libye vízum (bližší informace na www.mzv.cz). Vízum vydává ZÚ Libye v Praze se sídlem na adrese:  Zastupitelský úřad Libye;  Nad Šárkou 781/56; 160 00 Praha 6; tel.: 220 515 979 (ústředna), 220 515 838 (sekretariát); fax: 220 515 974; email: embassylibyaprg@gmail.cz. Provozní hodiny úřadu jsou PO a ČT 08:30–14:30, PÁ 08:30–12:00. Provozní hodiny vízového úseku jsou PO–PÁ 08:30–12:00. Na případnou schůzku je třeba se telefonicky objednat. 

Kromě pasu, jehož platnost přesahuje minimálně o 6 měsíců předpokládanou dobu pobytu, je zapotřebí předložit tři fotografie pasového formátu, vyplněnou žádost (na internetu není k dispozici), potvrzení o cestovním zdravotním pojištěním po dobu pobytu, rezervaci ubytování, zpáteční letenku a pozvání. Pas nesmí obsahovat platné nebo použité vízum do Státu Izrael, jakož i razítka izraelské hraniční kontroly nebo jordánská razítka z hraničních přechodů s Izraelem. Vízum nelze obdržet na libyjských hranicích. Žadatel o vstupní vízum se musí osobně dostavit na Ambasádu Libye. Proces vystavení víz má trvat asi 10 dní. Poplatek za vízum (platí se v Kč) činí ekvivalent 75 EUR pro jeden vstup a 210 EUR pro více vstupů. Použitelnost víza vydaného libyjským zastupitelským úřadem je omezena na dobu 1-3 měsíců, platnost maximálně 3 měsíce (jedná-li se o návštěvu či jiný druh krátkodobého pobytu, nelze toto vízum dále prodloužit). Vízum lze obdržet pouze na základě pozvání fyzické či právnické osoby (libyjské nebo v Libyi legálně působící). Toto pozvání musí být v Libyi postoupeno Úřadu pro pasy a imigraci (Idárat Ul-Džavázát va Al-Hidžra), který se poté obrátí s pokynem k udělení víza na příslušný ZÚ Libye v zahraničí.

Každý cestující se po příjezdu do země musí přihlásit na výše zmíněném Úřadu pro pasy a imigraci během 7 dní od překročení státní hranice, poplatek za registraci (trojúhelníkové razítko + kolek) je LYD 10,00. Veřejná ubytovací zařízení (hotely) registraci zařizují za malý poplatek na požádání sama.

Při překročení libyjské státní hranice vlastním vozem musí cestovatel vybavit vozidlo tzv. celními převozními značkami, které odevzdá při výjezdu z Libye. Vyžadován je také mezinárodní technický průkaz a mezinárodní řidičský průkaz (formality na hranicích značně urychlí, je-li k dispozici překlad těchto dokladů do arabštiny).

Poplatky jsou uvedeny v následující tabulce:

 

Carnet de passage(turistická karta) (EUR)

Pojištění do 1 měsíce (EUR)

Poplatek za vjezd do země (EUR)

Záloha na převozní značku (EUR) 

vlastnictví mezinárodní

Carnet de passage

 

 

         zdarma

 

            -

 

             -

 

             -

motocykl

              30

         8 – 10

            42

70 (z toho 9 EUR    nevratných)

osobní automobil

              50

         8

            87

70 (z toho 9 EUR nevratných)

obytný přívěs

             100

         17

          140

70 (z toho 9 EUR nevratných)

auto 3 - 5 tun

             100

         40

          140

70 (z toho 9 EUR nevratných)

auto nad 5 tun

             150

         80

          196

70 (z toho 9 EUR nevratných)

autobus

             150

       100

          196

70 (z toho 9 EUR nevratných)

Je nutno zdůraznit, že platí absolutní zákaz dovozu alkoholu a výrobků z vepřového masa do Libye. Jejich nalezení (případný dovoz alkoholu je přímo monitorován na mezinárodních letištích, u masných výrobků není postup natolik přísný) znamená okamžité zabavení, případně odepření vstupu do země či dokonce obvinění z trestné činnosti a vazební stíhání. Dále je zakázáno dovážet zboží izraelského původu, video nebo audio kazety a tiskoviny, které „nejsou v souladu s islámskou morálkou“; zákaz je realizován plošně a materiál je (při zjištění) zabavován. Další omezení: 200 ks cigaret nebo 250 g doutníků nebo 250 g tabáku, 1/4 litru parfému, existuje předpis na dovoz a vývoz zboží (i dárků) v hodnotě max. 20 LYD (s výjimkou výrobků ze zlata), jehož dodržování je ale závislé na benevolenci službukonajících úředníků, většinou se v praxi nedodržuje, volně směnitelná měna může být dovezena bez omezení, musí však být deklarována na hranicích a každá směna musí být na deklaraci potvrzena bankou, vyvezen smí být pouze zůstatek deklarované částky, vývoz místní měny je povolen pouze do hodnoty 20 LYD.

zpět na začátek

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Přechodná národní rada (NTC) vyhlásila dne 23.10.2011 úplné osvobození Libye, ale v různých částech země stále existují ozbrojené skupiny stoupenců bývalého režimu. Mezi obyvatelstvem je obrovské množství zbraní, z čehož plyne i nebezpečí účasti v náhodných i plánovaných přestřelkách a bojích mezi různými znepřátelenými skupinami. V zemi bují vysoká kriminalita z důvodu neexistence centrálních bezpečnostních složek. Nadále jsou problémem tzv. oslavné střelby (vystřelený projektil do vzduchu je smrtelný po celou délku letu). Z těchto důvodů doporučujeme cestovat do Tripolisu a Benghází pouze v nezbytně nutných případech a vyvarovat se cest do ostatních částí Libye. Nebezpečné je vycházení po setmění.

zpět na začátek

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Adresa zastupitelského úřadu:
Velvyslanectví České republiky
Rewaifaa Ibn Thabet Street, Ben Ashour Area
P.O. Box 1097 nebo 1088
Tripolis
Libye

Telefonní spojení:
Ústředna již delší dobu není v provozu, pokud bude zprovozněno stacionární připojení, měla by platit tato čísla:

+218 213 611 555
+218 213 611 698

Stálá diplomatická a konzulární služba: +218(0)918 809 309

Důležité upozornění pro české občany, kteří se na území Libye ocitli v nouzi!

Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna, pracovního klidu i o svátcích stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území Libye v nouzi (ztráta dokladů, okradení, úraz apod.). Zastupitelský úřad žádá o využívání telefonního čísla stálé diplomatické a konzulární služby pouze v opodstatněných případech nouze.

Fax: +218 213 615 437

E-mail:

Sekretariát ZÚ: Tripoli@embassy.mzv.cz
Ekonomický úsek: Commerce_Tripoli@mzv.cz

Webové stránky ZÚ: www.mzv.cz/tripoli

Popis spojení a mapky s označením objektu Velvyslanectví ČR:

základní - http://www.mzv.cz/public/ce/46/3/163033_14901_mapa_ZU_Tripolis.jpg

detailní - http://www.mzv.cz/public/d5/15/35/163031_14901_mapa_ZU_Tripolis_vyrez.jpg

Vzhledem ke skutečnosti, že v Tripolisu neexistuje "klasická" veřejná hromadná doprava se systémem stanovených tras a pevných zastávek, doporučujeme k cestě na ZÚ použít taxi. Při popisu cíle cesty je vhodné uvést nejprve pro stanovení oblasti (foneticky) "Ben Ašúr Area" a poté pro zpřesnění i ulici "Tarik as-Sika" (na mapě uvedena jako "University Road"). Budova ZÚ se potom nachází v blízkosti mimoúrovňového přechodu pro chodce.

Pracovní doba ZÚ :
neděle - čtvrtek 8:00 - 16:30 hod.

Otevírací doba konzulárního úseku pro veřejnost:

Žádosti o krátkodobá víza:

Pondělí a středa, 10:00 - 12:00 (před podáním žádosti na velvyslanectví je nutno se přihlásit na konkrétní hodinu na visapoint.eu !)

Žádosti o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu:

Čtvrtek, 10:00 - 12:00 (před podáním žádosti na velvyslanectví je nutno se přihlásit na konkrétní hodinu na visapoint.eu !)

Krajanská agenda, žádosti o cestovní doklady ČR/EU:

Neděle, 10:00 - 12:00

Matriční agenda, superlegalizace:

Úterý, 10:00 - 12:00

Konzul:

Aleš Uchytil, 1. tajemník

zpět na začátek

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Nejsou zastoupeny.

zpět na začátek

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Mezinárodní ústředna v Tripolisu 00 110, Policie (An-Nadžda): 191 (193), Interpol: 444 09 30, Kriminální policie (Al-Amn aš-ša`abí) 333 59 85, 333 38 26, Dopravní policie (Vahdat al-murúr) 333 68 17, Hasiči (Difá`ša`abí) 444 81 11 - 5, „Oil Clinic“ (Mustašfá tarík al-matár) 480 03 44 - 7, Úrazová nemocnice (Mustašfá al-havádis) 4442555-7, Záchranná služba (Al-Is`áf al-musta`adžil) 333 50 00, 333 91 68, Letecká záchranná služba (Al-Is`áf at-táir) 607 329.

zpět na začátek

1.18. Internetové informační zdroje

V důsledku občanské války v roce 2011 řada libyjských internetových informačních portálů utlumila svou činnost, postupně však začíná docházet k jejich obnovování, i když značná část z nich v současnosti slouží jenom jako inzertní platforma. Na některých internetových stránkách lze kromě zpráv o politickém a ekonomickém vývoji v Libyi získat i informace o vypsaných tendrech a chystaných výstavách. Obsah většiny portálů je veřejně dostupný zdarma, detailnější informace a služby však vyžadují placenou registraci.

Ekonomické a obchodní informace:

www.libyaninvestment.com

V současné době jde o nejdůležitější portál s aktuálními informacemi z obchodní oblasti. Obsahuje stručné zprávy o podnikatelských misích, výstavách, kongresech, uzavřených kontraktech, vypsaných tendrech, atd. Nejcennější informací je však on-line obchodní adresář, který obsahuje nejen kontaktní adresy, ale u některých firem i jejich profily. Bohužel vyhledávat lze pouze podle abecedního seznamu firem. Z portálu je možný přístup do oblasti státní správy a ropného sektoru, včetně napojení na stránky NOC (National Oil Company), Railways Executive Board (nejvyšší orgán pro řízení projektu výstavby železnice) a NASCO (státní firma pro dovozy základních potravin).

Placenou službou provozovatele www.libyaninvestment.com je zasílání nových ekonomických zákonů a vyhlášek, marketingových studií a informací o obchodních příležitostech za 600 EUR ročně.

www.yellowpages.ly

Libyjské zlaté stránky. U některých firem je uveden i výčet aktivit a referencí (např. u právníků). Stránky obsahují též přehled státních firem v oddílu Business and Economy/Public Companies. I když orientace v tomto (v podstatě druhém existujícím) obchodním katalogu je snadnější, než v e-directory přístupném na www.libyaninvestment.com, obsažené informace nedosahují stejné úrovně.

www.ccimisrata.org

Obchodně průmyslová komora Misráta (Misurata Chamber of Commerce and Industry) – v současné době není plně funkční, pokud jde o informace o komoře, výstavách, podnikatelských misích atp., nicméně je využívána k inzerování jiných internetových stránek.

www.investinlibya.com

Libyan Foreign Investment Board, státního orgánu řídícího přímé zahraniční investice v Libyi. Nyní v rekonstrukci.

www.tripolifair.org

Dřívější stránky státní společnosti Tripoli International Fair. Nyní slouží pouze k inzerci jiných webů. Doména je nabízena k prodeji.

www.zawya.com/countries/ly

Vyhledávací portál s politickými a zejména aktuálními ekonomickými informacemi, včetně obchodního adresáře (zde však nutná registrace).

www.noclibya.com

National Oil Copany –státní společnost spravující těžbu, distribuci a prodej ropy a zemního plynu. Kromě všeobecných informací a celkové struktury NOC a jejich dceřiných společností (včetně těch se zahraničním kapitálem), jsou zde informace o vypsaných tendrech na nová naleziště a podmínky k registraci na tzv. vendor listu (seznam možných dodavatelů pro NOC).

Politické a ekonomické aktuality o Libyi mezinárodního významu:

www.libyaherald.com

Libyjské noviny v anglickém jazyce. Politické a ekonomické události.

www.arabicnews.com

Vyhledávací server agenturního zpravodajství se zaměřením na arabské země a vzájemné politické a ekonomické vztahy.

www.libyaglobe.com

Přehled politických informací s prolinky na další servery o Libyi.

www.abyznewslinks.com

Přehled libyjského tisku a internetových tiskových serverů.

www.tripolipost.com

Libyjské noviny v anglickém jazyce (soukromý týdenník vycházející na Maltě).

www.libyadaily.com

Politické a ekonomické informace o Libyi a dalších arabských zemích, zejména z amerického tisku.

zpět na začátek

1.19. Adresy významných institucí

General Union of the Chambers of Commerce, Industry and Agriculture

P.O.Box 12556

Tripoli

tel: 00218-21-4441613, 4441457, 4442821, 4442281

fax: 00218-21-3340155

e-mail: unionchambers@hotmail.com

Tripoli Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

P.O.Box 2321

Tripoli

tel: 0021821-4444096, 3342916

fax: 00218-21-3342916

Misurata Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

Misurata, tel: 00218-51-618858, 616497

fax: 00218-51-616497, 620340

www.ccimisrata.org

e-mail: manager@ccimisrata.org

Benghazi Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

Benghazi,

tel: 00218-61-9080625

fax: 00218-61-9080554

Libyan Businessmen Council

Dat el Emad Complex

Tower No. 5, 1st Floor

P.O.Box 91491

Tripolit

tel: 00218-21-350213-4, 3350373

fax 00218-21-3350374, 3350439

e-mail (GŘ):i-babaa@hotmail.com

Agentury na marketingové poradenství a průzkum trhu

Mohamed Ghattour  Co. (Co-operating firm of PricewaterhouseCoopers ME)

Služby: vedení účetnictví a audit, finanční a ekonomické poradenství, duševní vlastnictví, registrace společnosti, průzkum trhu.

Kontakt: Mohamed Ghattour

tel: 00218-21-4444468, 4441004

fax: 3334814

e-mail: ghattour110@yahoo.com

Adresa: Dar Al Mansora Bldg., Jamhuria Str., Tripoli, Libya.

Sermid for Economic Services and Investment

Služby: založení pobočky zahraniční společnosti a zajištění administrativní činnosti vůči daňovému a sociálnímu úřadu, zajištění potřebných profesních registrací u libyjských státních organizací s ohledem na aktivity zahraniční firmy, služby pro investory, zajištění registrace obchodních zastoupení, ochranných známek a patentů, zajištění účasti na veletrzích a konferencích. Kontakt: tel: 00218-21 4446157, fax: 4443655, e-mail: info@sermid.net, jsa@sermid.net, www.sermid.net., adresa:P.O.Box 74994 Tripoli, Libya,

Libyainvestment.com (Trade, Industry  Marketing Information)

Služby: obchodní informace, marketingové studie, vyhledání potenciálního partnera, investiční průzkum, reklama.

Kontakt: info@libyainvestment.com

http://www.libyainvestment.com/

tel: 00218-21-3351034

fax: 3351035

Adresa: Office No. 99, 9th Floor

Al-Fatah Tower

Tripoli

Libya. Firma je též správcem portálu http://www.libyainvestment.com/s řadou volně přístupných ekonomických a obchodních informací.

World Trade Center Tripoli

Služby: marketingové studie, sektorové zprávy, zprostředkování obchodních kontaktů, obchodní legislativa

Kontakt: Mr. Taher Siala (obchodní kontakty), Mr. Isa Babaa (marketingové a investiční poradenství)

tel: 00218-21-3350373

fax: 3350374

e-mail: info@wtctp.com

http://www.wtctp.com/

adresa: That El Imad Complex, Tower No. 5, 1st Floor, Tripoli, Libya, .

OEA Consultancies

Služby: vyhledání zástupce, registrace pobočky, vyhledávání investičních a obchodní příležitostí.

Kontakt: info@oeaconsultancies.com

tel: 00218-21-3338951

fax: 0044-8701318852

P.O.Box: 756 Tripoli

Libya

www.oeaconsultancies.com

The Group Trading Service

Služby: Studie životaschopnosti investičních projektů (feasibility studies), poradenské služby pro vstup zahraničních společností na trh (business tailoring), zprostředkování právních služeb, vedení reklamní kampaně, dovoz a distribuce zboží. Kontakt: info@thegrouplibya.com, thegroupone@hotmail.com, tel/fax: 00218-21-4449731, mobil: 00218-91-3200456, adresa: Bab Bengashir, P.O.Box: 650, Tripoli, Libya.

MTL Law Office

Služby: registrace poboček a profesní registrace zahraničních společností, investiční poradenství průzkum trhu, obchodní a právní služby.

Kontakt: Mr. Tarek Milad, tel: 00218-21-4440571, 3331079

fax: 4443554

e-mail: mtl@lawyer.com, info@mtllawoffice.com

Web Site: www.mtllawoffice.com

Mohamed Mashai Str.

P.O.Box 82680

Tripoli

Libya.

Benghazi Associated Office

Almamruk Shennib Law Office

Sidi Husein Commercial Center Suite 210

Benghazi

tel/fax: 00218-61 909 3663

Tasharukiat Intellectual Property

Služby: Registrace a obnova obchodních známek a patentů, monitoring porušování práv, registrace zahraničních firem poskytujících služby.

Kontakt: 251 Omar Mukhtar Str.

P.O.Box 2594

Tripoli

Libya

attn. Mr. Giuma I. Mansour

Amal G. Mansour

tel: 00218-21-3335636, 3336928

fax: 00218-21-3331929, 4446096

e-mail: info@libip.com

www.libip.com

Důležité státní instituce

Ministry of Foreign Affaires and International Cooperation (Ministerstvo zahraničních věcí)

Tripoli

tel: 00218-21-3400461-9

European Dept.: tel: 00218-21-3402891

fax: 3402892, Cooperation Dept.: tel: 00218-21-3400425(28), fax: 3402900

 

Ministry for Economy, Trade and Investment (Ministerstvo hospodářství, obchodu a investic)

Tripoli

tel: 00218-21-4809360, 4807068

fax: 4808705

 

Libyan Foreign Investment Board (LFIB)

Bab Ben Gashir Road No. 20

Al Fatah Tower, 18th Floor

P.O.Box 93524

Tripoli

tel: 00218-21-3618686, 3609613, 3608183

fax: 00218-21-3617918

e-mail: info@investinlibya.ly

www.investinlibya.ly

 

Libyan Foreign Investment Board (LFIB) - Benghazi Office

Gamal Abd el Naser Street

Al Thaqafa Building

1st Floor, Al Hadaeq

P.O.Box 5107, Benghazi

tel: 00218-61-9095311

fax: 00218-61-9096968

e-mail (D): absaleh44@yahoo.com

www.investinlibya.org

 

Libyan Foreign Investment Company (LAFICO)

El Thwrah Street, Gharian, nebo P.O.Box 76654

Tripoli - Janzour

tel: 00218-21-3614884

fax: 00218-21-3614883

e-mail: info@LaficoLibya.com

 

Central Bank of Libya

P.O.Box 1103

Tripoli

tel: 00218-21-3333591/9

fax: 00218-21-4441488

e-mail (loans dept.): Eledreisi@yahoo.com,    http://cbl.gov.ly/en/

National Oil Corporation

Main Office: Basbir Sadawi Street

P.O.Box 2655, 5335, Tripoli

tel: 00218-21-3337141-9, 3337151-6, 4446181-7

fax: 3331930, 3614382

Tlx: LYNAFT

e-mail: info@noclibya.com

www.noclibya.com.ly

 

Tripoli International Fair

P.O.Box 891

Omar Mukhtar Street

Tripoli

tel: 00218-21-4440655, 3332255-9, 3334525, 3330224

fax: 4448385, 3336175

e-mail: info@tripolifair.org

www.tripolifair.org

 

Railways Executive Board (R.E.B)

 (tel: 00218-21-4801165 sekretariát, fax: 00218-21-4801162)

e-mail: railwayslibya@lttnet.net

P.O.Box neexistuje.

 

www.libyaninvestment.com/railwaysnebo na www.libyarailways.com

General Company for Electricity of Libya (GECOL)

P.O.Box 688

Tripoli

Libya

fax: 00218-21-3612470 (4808915)

tel: 00218-21-4445068 (9)

tel: 4801552

fax: 4807429

Director of Contracts and Development Accounts:

tel: 3604851

fax: 4445045

Director of Information:

tel: 3607815

fax: 3611431

Director of Planning:

tel: 4807432, fax: 4807434

 

Central Organisation of Research Industry and Procurement (zásobovací orgán libyjských ozbrojených složek)

Major General Abdurahman Assaid, ředitel, Ben Gashir

tel: 00218-22-633135/6

fax: 00218-21-3620097, -22-633142

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek