Lichtenštejnsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

Služby
V oblasti služeb je perspektivní zejména bankovní sektor. Lichtenštejnsko klade  velký důraz na rozvoj IT sektoru, který  je základem průmyslového rozvoje a vývozu. Poptávány budou  software, antiviry,  inte­ligentní aplikace a další, např. cloudové  služby v této  oblasti.
Stavební průmysl
Lichtenštejnsko je země s vysokou hustotou obyvatelstva i vysokou mírou zastavěnosti obývaného území. Na údržbu, opravy i další zástavbu bude potřeba stavební materiál a technika.
Strojírenský průmysl
Tradiční a zároveň perspektivní obor. Dynamický lichtenštejnský průmysl potřebuje přesné obráběcí stroje.

 

 

 

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Aktuální sektorové příležitosti pro Lichtenštejnsko

Příležitosti pro český export
Služby
Banky – Lichtenštejnsko se připojilo k dohodě o automatizované výměně informací dle standardů OECD, výměna začne fungovat od 1. 1. 2017. V Lichtenštejnsku proběhla novelizace trestního zákoníku, Lichtenštejnsko se chce zbavit pověsti „daňového ráje“ a zvýší kontrolu soukromých offshore společností. Týká se to i CZ společností.
Strojírenský průmysl
Tradiční a zároveň perspektivní obor - rostoucí lichtenštejnský průmysl potřebuje přesné obráběcí stroje. Lichtenštejnsko klade velký důraz na rozvoj IT sektoru, který je základem průmyslového rozvoje a vývozu. Poptávány budou software, antiviry, inteligentní aplikace.

Stavební průmysl
Lichtenštejnsko je země s vysokou hustotou obyvatelstva i vysokou mírou zastavěnosti obývaného území. Na údržbu, opravy, i další zástavbu budou potřeba stavební materiály i technika.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Stavební průmysl

HS 2523 - Cement portlandský   hlinitanový struskový apod.

HS 6907 - Dlaždice obkládačky ap.   keramické, neglazované

HS 7228 - Tyče pruty úhelníky profily z oceli legov. ost.

HS 7308 - Konstrukce části desky   tyče aj z železa oceli

HS 7326 - Výrobky ostatní z železa   oceli

Strojírenský průmysl

HS 8456 - Stroje obráběcí pomocí   laserů ultrazvuku apod.

HS 8471 - Stroje automat zprac.   dat jednotky snímače ap.

Služby

CPA 62 - Služby v oblasti   programování a poradenství a související služby

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Kalendář akcí lze nalézt pod následujícím odkazem: http://www.liechtenstein.li/events/
Za zmínku stojí průmyslová, obchodní a řemeslná výstava LIHGA, která se koná každé 2 roky ve městě Schaan
- poslední od 31. srpna - 8. září 2018,
- příští se bude konat ve dnech 11. - 13. a 16. -19. září 2020

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: