Lichtenštejnsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

24. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

poř.

Index

poř.

Index

poř.

Index

2010

211 689

104.

103,7

275 721

82.

91,7

487 410

101.

96,5

-64 032

2011

211 467

105.

99,9

286 725

81.

104,0

498 192

101.

102,2

-75 258

2012

270 639

109.

128,0

313 454

85.

109,3

584 093

101.

117,2

-42 815

2013

247 523

108.

91,5

353 974

84.

112,9

601 497

97.

103,0

-106 451

2014

312 204

100.

126,1

356   645

84.

100,8

668   849

101.

111,2

-44  441

2015

364 611

100

126,1

281 500

78,9

78,9

646 111

106.

96,6

83 111

2015/I

39 079

94

-

14 745

94

-

53 824

98

-

24 334

2016/I

38 230 91 97,8 37 625   255,2 75 855 94 140,9 605

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

EUR

poř.

Index

EUR

poř.

Index

EUR

poř.

Index

EUR

2010

8 370

104.

108,4

10 902

82.

95,9

19 272

101.

100,9

-2 532

2011

8 601

105.

102,8

11 662

81.

107,0

20 263

101.

105,1

-3 061

2012

10 764

109.

125,1

12 467

85.

106,9

23 231

101.

114,6

-1 703

2013

9 530

108.

88,5

13 628

84.

109,3

23 158

97.

99,7

-4 098

2014

11 331

102.

118,9

14 184

85.

104,1

25 515

101.

110,2

-2 853

2015

13 364

100.

117,9

10   318

93.

79,7

23   682

106.

97,5

3 046

2015/I

1 401

94.

-

529

94.

-

1 930

98.

-

872

2016/I

1 415 91. 101,0 1 392 83. 263,1 2 807 94. 145,4 23

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Typ výstupu :   Normální
Směr obchodu :   Vývoz
Období :   1.1.2015  –  29.2.2016
Nomenklatura zboží :   SITC(2)
Data v tabulce jsou :   s dopočty
Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota EUR(tis.)
69 Kovové výrobky, j.n. LI Lichtenštejnsko              516 492                4 724
09 Různé jedlé výrobky a přípravky LI Lichtenštejnsko              225 741                2 066
72 Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu LI Lichtenštejnsko              306 352                2 063
77 Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n. LI Lichtenštejnsko               31 580                1 573
74 Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n. LI Lichtenštejnsko               79 180                1 241
78 Silniční vozidla LI Lichtenštejnsko               52 292                1 058
75 Kancelářské stroje a zařízení k automat. zpracování dat LI Lichtenštejnsko                9 863                  964
05 Zelenina a ovoce LI Lichtenštejnsko               85 292                  873
76 Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku LI Lichtenštejnsko               12 125                  262
89 Různé výrobky, j.n. LI Lichtenštejnsko               52 203                  241
Typ výstupu :   Normální
Směr obchodu :   Dovoz
Období :   1.1.2015  –  29.2.2016
Nomenklatura zboží :   SITC(2)
Data v tabulce jsou :   s dopočty
Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota EUR(tis.)
69 Kovové výrobky, j.n. LI Lichtenštejnsko              619 344                3 690
74 Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n. LI Lichtenštejnsko              145 539                1 571
81 Prefabrikované budovy; výrobky zdravotnické, instalační LI Lichtenštejnsko              170 438                1 217
54 Léčiva a farmaceutické výrobky LI Lichtenštejnsko                2 210                  994
87 Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n. LI Lichtenštejnsko                1 705                  982
77 Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n. LI Lichtenštejnsko               11 752                  903
88 Fotografické přístroje, optické výrobky, j.n., hodiny LI Lichtenštejnsko                1 751                  746
59 Chemické prostředky a výrobky, j.n. LI Lichtenštejnsko                2 404                  737
78 Silniční vozidla LI Lichtenštejnsko               74 295                  630
55 Silice a vonné látky; leštící a čistící přípravky LI Lichtenštejnsko              746 026                  370

Datum generování: 21.04.2016
Zdroj:
CZSO,

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Nejsou k dispozici žádné relevantní údaje.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Stav přímých lichtenštejnských investic v ČR k 2012 byl 128,8 mil. EUR, což představuje podíl 0,14 % na celkovém přílivu přímých zahraničních investic do ČR ke zmíněnému období. Tento výsledek řadí Lichtenštejnsko na 26. místo žebříčku největších zahraničních investorů v ČR.

Naproti tomu stav přímých českých investic v Lichtenštejnsku k roku 2012 byl 39,1 mil. EUR.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvně právní základna s ČR

8. září 2009 – podpis společného prohlášení ČR a Lichtenštejnska o navázání diplomatických styků a současně také memoranda o budoucí spolupráci.

Společná komise historiků zřízená ve dnech 6. - 7. dubna 2010 při oficiální návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Jana Kohouta v Lichtenštejnsku.

25. 9. 2014 Smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Pro účely daňové spolupráce mezi ČR a Lichtenštejnskem je aplikovatelná dohoda uzavřená na komunitární úrovni, tzn. Dohoda mezi Evropským společenstvím (ES) a Lichtenštejnskem, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanovenými směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru. Na základě zmíněné Dohody aplikuje Lichtenštejnsko srážkovou daň z úrokových příjmů ve výši 35% a následně je 75% z těchto výnosů převáděno do země rezidence skutečného vlastníka úrokového příjmů, tj. např. do ČR.

Lichtenštejnsko přistoupilo k Dohodě o automatizované výměně daňových informací dle standardů OECD. Výměna informací začne fungovat 1. 1. 2017.

Vztahy s EU a multilaterální vztahy

Lichtenštejnsko je členem ESVO od roku 1990, členem Evropského hospodářského prostoru (EHP) od roku 1995 a členem WTO rovněž od roku 1995.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Nejsou k dispozici žádné relevantní údaje.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: