Lichtenštejnsko: Zahraniční obchod a investice

24. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Export (bez Švýcarska) (v mil. CHF)

2014

3 445

2013

3 361

2012

3 368

2011

3 329

2010

3 325

Import (bez Švýcarska) (v mil. CHF)

2014

1 996

2013

1 884

2012

1 852

2011

1 965

2010

1 882

Zdroj: Fürstentum Liechtenstein, Der Industriestandort, Presentation

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Export

2014 1000 CHF

2015 1000 CHF

Celkem

3 445 686

3 214 596

Evropa

2 129 821

1 943 495

Střední a Východní Evropa

188 153

161 865

Bělorusko

285

256

Bulharsko

6 935

8 350

Estonsko

456

376

Lotyšsko

1 005

828

Litva

2 107

1 912

Moldavsko

209

265

Polsko

35 063

41 646

Rumunsko

7 653

11 377

Ruská federace

61 912

34 086

Slovensko

19 839

18 991

Česká republika

20 508

13 396

Ukrajina

7 542

4 467

Maďarsko

24 640

25 915

Jihovýchodní Evropa

39 497

42 390

Západní Evropa

1 902 171

1 739 240

Německo

840 705

773 354

Francie

295 726

247 415

Itálie

119 945

102 642

Spojené království VB a Irska

103 100

97 528

Rakousko

343 493

323 164


Import

2014 1000 CHF

2015 1000 CHF

Celkem

1 996 707

1 915 996

Evropa

1 697 196

1 556 923

Střední a Východní Evropa

112 320

104 268

Bělorusko

2

6

Bulharsko

4 128

3 383

Estonsko

833

453

Lotyšsko

15

31

Litva

226

381

Moldavskp

73

41

Polsko

35 652

37 816

Rumunsko

2 315

2 120

Ruská federace

319

187

Slovensko

20 637

14 660

Česká republika

15 402

14 408

Ukrajina

314

313

Maďarsko

32 403

30 468

Jihovýchodní Evropa

21 575

26 308

Západní Evropa

1 563 301

1 426 347

Německo

765 924

748 930

Francie

33 485

27 377

Spojené království VB a Irska

32 120

35 555

Rakousko

587 043

493 381

Zdroj: Amt für Statistik Liechtenstein

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Liechtenstein

Komoditní struktura exportu

  

 

 2014 (leden říjen) 2015 (26.1.2016)

 

   

Druh zboží

1000 CHF

1000 CHF

Total

3 445 686

3 214 563

1 Agrarprodukte und Fischereierzeugnisse

4 580

4 346

3 Bergbauerzeugnisse

372

535

4 Nahrungs- und Genussmittel

228 254

198 739 

5 Textilien und Bekleidung   (inkl. Leder)

26 399

26 367 

6 Holz; Papier (Artik.); besp. Datenträger

27 859

18 885 

7 Kokerei- und Mineralölerzeugnisse

6 337

6 850 

8 Chem. Erzeugn.; Gummi; Kernbrennstoffe

255 828

268 118 

9 Sonstige Mineralerzeugnisse

277 488

280 744 

10 Metall(erzeugnisse), ohne Maschinen

677 314

638 377 

11 Maschinen a.n.g.; mediz. Erzeug.; Uhren

1 268 243

1 236 066 

12 Fahrzeuge

509 228

419 558 

13 Möbel und sonstige Erzeugnisse a.n.g.

76 327

45 027 

14 Sekundärrohstoffe und Abfälle

77 491

66 607 

17 Nichtmarktbestimmte Gütera.n.g

1 812

2 754 

19 Nicht identifizierbare Güter

 8 155 1 588 

Komoditní struktura importu

  

Stav z 03.02.2015

   

Druh zboží

 1000 CHF 

1000 CHF

Total

1 996 707

1 915 996

1 Agrarprodukte und Fischereierzeugnisse

5 883

4 713

2 Kohle; rohes Erdöl und Erdgas

11 198

11 875

3 Bergbauerzeugnisse

5 391

4 762

4 Nahrungs- und Genussmittel

72 344

63 303

5 Textilien und Bekleidung (inkl. Leder)

27 583

29 252

6 Holz; Papier (Artik.); besp. Datenträger

74 009

66 598

7 Kokerei- und Mineralölerzeugnisse

 2 968

2 948

8 Chem. Erzeugn.; Gummi; Kernbrennstoffe

161 080

149 514

9 Sonstige Mineralerzeugnisse

157 280

143 518

10 Metall(erzeugnisse), ohne Maschinen

520 793

440 481

11 Maschinen a.n.g.; mediz. Erzeug.; Uhren

672 261

631 133

12 Fahrzeuge

123 152

126 094

13 Möbel und sonstige Erzeugnisse a.n.g.

142 311

198 011

14 Sekundärrohstoffe und Abfälle

4 822

3 562

17 Nichtmarktbestimmte Güter a.n.g.

1 080

861

19 Nicht identifizierbare Güter

14 553

39 370

Zdroj: Amt für Statistik Liechtenstein

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Lichtenštejnsko není členem mezinárodní organizaci IASP, která sdružuje vědecké parky.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Investice

  • Stav přímých lichtenštejnských investic v ČR k 31. 12. 2011 byl 128,8 mil. EUR,
  • Stav přímých lichtenštejnských investic v ČR k 31. 12. 2012 byl 204,3 mil. EUR
  • Stav přímých lichtenštejnských investic v ČR k 31. 12. 2013 statistika neuvádí.

V roce 2011 byl se jednalo o podíl 0,14 % na celkovém přílivu přímých zahraničních investic do ČR. Tento výsledek řadil Lichtenštejnsko na 26. místo žebříčku největších zahraničních investorů v ČR.

  • Stav přímých českých investic v Lichtenštejnsku k 31. 12. 2011 byl 39,1 mil. EUR.
  • Stav přímých českých investic v Lichtenštejnsku k 31.12. 2012 statistika neuvádí.
  • Stav přímých českých investic v Lichtenštejnsku k 31.13. 2013 statistika neuvádí.

Zdroj: CNB, statistika, pzi (19.5.2016)

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Společný hospodářský prostor se Švýcarskem.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: