Lichtenštejnsko: Zahraniční obchod a investice

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

Nedostatek přírodních a jiných zdrojů na jedné straně a velmi malý domácí trh na straně druhé jsou důvody, proč má zahraniční obchod pro Lichtenštejnsko tak velký ekonomický význam.
Malý stát jako je Lichtenštejnsko nemůže zdaleka vše, co potřebuje, sám produkovat, a není schopen vše, co je zde vyrobeno a nabízeno, odebírat. Dovoz a vývoz jsou proto hlavními faktory pro ekonomiku země, přičemž vývoz podstatně převyšuje dovoz.
Zahraniční obchod Lichtenštejnska se v porovnání se stejnými čtvrtletími r. 2017 zvýšil jak již v 1. čtvrtletí, tak i ve 2. čtvrtletí r. 2018 v obou směrech. Vývoz přitom rostl opět rychleji než dovoz.
Podle lichtenštejnského statistického úřadu vyvezlo Lichtenštejnsko ve 2. čtvrtletí roku 2018 zboží ve výši 887 milionů franků. V porovnání se stejným čtvrtletím minulého roku to představuje nárůst o 10,3 %. Naopak dovezlo Lichtenštejnsko zboží v celkové hodnotě 510 milionů franků. V porovnání se 2. čtvrtletím roku 2017 to znamená nárůst o 6,4 %.
Více než 61 % vývozu směřovalo do evropských zemí. Podíl Německa jako největšího obchodního partnera přitom vzrostl z 22,3% ve 2. čtvrtletí 2017 na 22,6% ve sledovaném čtvrtletí. Celkově vyvezlo Lichtenštejnsko do Německa zboží v celkové hodnotě přes 200,33 milionů franků, tzn. o 11,5 % více než ve stejném období předchozího roku.  Do Rakouska, druhého nejdůležitějšího obchodního partnera Lichtenštejnska, bylo vyvezeno zboží v celkové hodnotě téměř 95,6 milionu švýcarských franků, tzn. o 8 % více než ve 2. čtvrtletí roku 2017. Přesto klesl podíl Rakouska na celkovém vývozu o 0,2 procentního bodu na 10,8 %. Z celkového dovozu mělo 81 % zboží původ v Evropě. Jejich celková hodnota vzrostla o 6,6 % na 413,13 milionu švýcarských franků. I zde je Německo s podílem 39 % nejvýznamnějším obchodním partnerem Lichtenštejnska. Ve sledovaném čtvrtletí získalo Lichtenštejnsko zboží v hodnotě 198,87 milionu švýcarských franků z Německa. Z Rakouska, které zaujímá 2. místo, bylo dovezeno zboží v hodnotě 116,76 milionu švýcarských franků.
Lichtenštejnsko investuje ročně 8,4% HDP do výzkumu a vývoje, což představuje přibližně 450 milionů franků. Tyto investice realizují především větší společnosti v Lichtenštejnsku. Lichtenštejnsko je v této oblasti jedním ze světových lídrů, což z něj činí centrum pro inovace a technologický rozvoj. Stát také podporuje inovativnost Start-up/ů a malých a středních podniků. Existují různé platformy nástrojů podpory, jako je např. program Idea, soutěž o podnikatelský záměr, podpora výzkumu a vývoje nebo investiční trh Lichtenštejnska. Všechny tyto nástroje mají za cíl podpořit inovace a oživit nové nápady a obchodní modely.

 

 

 

 

 

 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Export (bez Švýcarska) (v mil. CHF) 

2018 3 657
2017 3 372
2016 3 346

2015

3 299

2014

3 445

2013

3 361

2012

3 368

2011

3 329

2010

3 325

Import (bez Švýcarska) (v mil. CHF) 

2018 2 015
2017 2 001
2016 1 980

2015

1 929

2014

1 996

2013

1 884

2012

1 852

2011

1 965

2010

1 882

Zdroj: Fürstentum Liechtenstein, Der Industriestandort, Presentation

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Export v mil. CHF

 

2014 

2015 

2016

2017 2018

Evropa

2 141

1 946

2 036   2 055 2 151 

Střední a Východní Evropa

189

162

175  204  213 

Bělorusko

0

0

Bulharsko

7

8

9

Estonsko

0

0

Lotyšsko

1

1

1

Litva

2

2

2

Moldavsko

0

0

Polsko

35

42

41  46  53 

Rumunsko

8

11

15  13  13 

Ruská federace

62

34

43  59  57 

Slovensko

20

19

16  18 

Česká republika

21

13

22  17  14 

Ukrajina

8

4

Maďarsko

25

26

26  35  34 

Jihovýchodní Evropa

40

42

40  35  41 

Západní Evropa

1 913

1 741

1822  1815  1896 

Německo

846

773

 786  779 798 

Francie

296

247

254  274  302 

Itálie

121

103

106  104  154 

Spojené království VB a Irska

103

98

95  87  84 

Rakousko

347

323

370  361  358 

Import v mil. CHF

 

2014

2015

2016 2017 2018

Evropa

1 739

1 558

1 549  1 595  1 582 

Střední a Východní Evropa

112

104

123  122  123 

Bělorusko

0

0

Bulharsko

4

3

Estonsko

1

0

Lotyšsko

0

0

Litva

0

0

Moldavskp

0

0

Polsko

36

38

43  31  28 

Rumunsko

2

2

Ruská federace

0

0

Slovensko

21

15

14  20  27 

Česká republika

15

14

25  26  21 

Ukrajina

0

0

Maďarsko

32

30

32  36  40 

Jihovýchodní Evropa

22

26

33  43  37 

Západní Evropa

1 605

1 427

1 393  1 430  1 423 

Německo

801

749

708  741  744 

Francie

33

27

26  26  31 

Spojené království VB a Irska

32

36

36  34  34 

Rakousko

593

493

491  481  451 

Portugalsko

1

1

1 1 2

Zdroj: Amt für Statistik Liechtenstein

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Liechtenstein

Komoditní struktura exportu

         

Rok

 2014 2015  2016 2017 2018

Druh zboží

v mil. CHF

v mil. CHF

v mil. CHF

v mil. CHF v mil. CHF

01 Land- und forstwirtschaftliche Produkte, Fischerei

234

204  203  207  240 

02 Energieträger

 6

03 Textilien, Bekleidung, Schuhe

04 Papier, Papierwaren und Grafische Erzeugnisse

22

16 18  17  17 

05 Leder, Kautschuk, Kunststoff

79

77 78  79  73 

06 Produkte der Chemisch-Pharmazeutischen Ind.

305

317 343  329  342 

07 Steine und Erden

232

241 199  172  172 

08 Metalle

826

765 796  841  845 

09 Maschinen, Apparate, Elektronik

772

705 721  764  894 

10 Fahrzeuge

501

420 422  426  450 

11 Präzisionsinstrumente, Uhren und Bijouterie

379

387 430  411  418 

12 Verschiedene Waren

39

35 46  59  56 

Konjunkturelles Total (Total 1)

3 400

3 177 3 267  3 316  3 517 

13 Edelmetalle, Edel- und Schmucksteine

43

35 50  48  58 

14 Kunstgegenstände und Antiquitäten

10

4 39  83 

Gesamttotal (Total 2)

3 453 3 217 3 355  3 355  3 657 

 

Komoditní struktura importu

         

Rok

2014 2015

2016

2017 

2018

Druh zboží

v mil. CHF v mil. CHF v mil. CHF

v mil. CHF

v mil. CHF

01 Land- und forstwirtschaftliche Produkte, Fischerei

101 89 92

100

107

02 Energieträger

14 14 13

11

15

03 Textilien, Bekleidung, Schuhe

20 20 18

19

20

04 Papier, Papierwaren und Grafische Erzeugnisse

50 44 45

46

43

05 Leder, Kautschuk, Kunststoffe

73 70 72

73

78

06 Produkte der Chemisch-Pharmazeutischen Ind.

101 93 104

117

102

07 Steine und Erden

143 129 118

119

103

08 Metalle

554 468 479

530

531

09 Maschinen, Apparate, Elektronik

503 429 451

477

478

10 Fahrzeuge

123 127 123

136

149

11 Präzisionsinstrumente, Uhren und Bijouterie

198 231 281

205

203

12 Verschiedene Waren

74 69 70

63

75

Konjunkturelles Total (Total 1)

1 954 1 783 1 875

1 896

1 904

13 Edelmetalle, Edel- und Schmucksteine

72 92 73

64

44

14 Kunstgegenstände und Antiquitäten 16 40 31

42

66

Gesamttotal (Total 2) 2 040 1 916 1 980

2 002

2 015

Zdroj: Amt für Statistik LiechtensteinAmt für Statistik Aussenhandel

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Lichtenštejnsko není členem mezinárodní organizace IASP, která sdružuje vědecké parky.

Odkaz na technologické parky Lichtenštejnska.

Technopark Liechtenstein

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Investice
Lichtenštejnsko investovalo v zahraničí více než činil příliv investic ze zahraničí do Lichtenštejnska, což souvisí především s desetiletým obchodním přebytkem Lichtenštejnska. Podrobnější údaje k nelze získat, protože vlastní platební bilance Lichtenštejnska neexistuje a Švýcarská národní banka nezobrazuje Lichtenštejnsko samostatně. 
Některé zahraniční centrální banky ale ekonomickou výměnu, speciélně přímé investice s Lichtenštejnskem, jako např. Rakousko (764,2 mil. CHF - r. 2018), Německo (745 mil. CHF - r. 2017) a USA (356 mil. CHF - r. 2016) zveřejňují.
Zdroj: https://www.liechtenstein-institut.li/contortionist/0/contortionistUniverses/397/rsc/Publikation_downloadLink/Datenbroschuere-2019.pdf

 

 

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Společný hospodářský prostor se Švýcarskem.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: