Lichtenštejnsko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

24. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu:

 • Lichtenštejnské knížectví
 • Fürstentum Liechtenstein

Konstituční a dědičná monarchie

Zemský sněm (jednokomorový parlament): 25 poslanců

Vláda:

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Rozloha: 160 km2

Hustota obyvatelstva: 230 osob km2

Obyvatelstvo:

 • Počet: 37 623 (poslední - předběžný - údaj ze dne 31.12.2015)

Cizinci

2015

podíl

2014

podíl

Švýcarsko

3 596

28.1%

3 592

28.6%

Rakousko

2 198                    

17.2%

2 179

17.3%

Německo

1 542

12.1%

1 474

11.7%

Itálie

1 190

9.3%

1 175

9.3%

Turecko

697

5.5%

706

5.6%

Jiné státy

3 552

27.8%

3 453

27.5%

Celkově              

12 775

100.0%

12 579

100.0%

 • Celkový podíl cizinců: 34 %

konečné údaje z roku 2013

 • Méně než 20 let: 21.4 %
 • 13 občanů ČR
 • 20 - 64 let: 63,7 %
 • Více než 65 let: 14,9%
 • Průměrný věk: 40,8 let
 • Celkově 90 národností

Úřední jazyk: němčina

Náboženství:

 • římskokatolické: 79,9%
 • evangelické: 8,5%
 • islám: 5,4%

Počet přistěhovalců v roce 2013 byl nejvyšší v dějinách: 696

Statistika: www.llv.liObyvatelstvo: http://www.liechtenstein.li/land-und-leute/gesellschaft/bevoelkerung/(údaje z 19.4.2016)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

HDP
 

HDP mld. CHF      

HDP/obyvatele v CHF         

růst v % k předchozímu roku

2008

5.5

139 530

-0,4

2009

4,9

117 790

-10,9

2010

5,3

122 850

8,1

2011

5,1

110 840

-3,8

2012

5,1

97 960

1,0

2013

5,4

 

6,7

2014

5,3

 

-0,8

Zdroj: Amt für Statistik Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Amt für Statistik Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Volkswirtschaft

Inflace: Lichtenštnsko je měnově provázané se Švýcarskem. V Lichtenštejnsku je měna švýcarský frank CH.

Nezaměstnanost:

 • 2009: 3,0%
 • 2010: 2,2%
 • 2011: 2,5%
 • 2012: 2,3%
 • 2013: 2,5%
 • 2014: 2,4% (463)

Zdroj: Amt für Statistik, Liechtenstein in Zahlen 2015

(údaje z 19.4.2016)

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (v mil. CHF)

 

2012

2013

Příjmy

882

651

Výdaje

896

871

Saldo 

-14

-220

Státní rozpočet: www.liechtenstein.li(posl. oficiální údaj za rok 2013, zapsáno 19. 4. 2016)

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Lichtenštejnsko není zadlužené. Zdroj: Das Fürstentum, Staatshaushalt.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Nejdůležitější složkou lichtenštejnské ekonomiky je terciární sektor, jehož významným rysem jsou tisíce tzv. schránkových firem (Briefkastenfirmen), které mají pouze poštovní schránku, neprovozují v knížectví žádné aktivity a slouží především ke krytí finančních transakcí.

Čistý příjem bankovního sektoru byl j k 31.12. 2014 činil 580,4 mil. CHF, tj. nárůst o 23,3 % k rku 2013, kdy byl čistý příjem 470, 7 mil CHF.

Bankovní licence v Lichtenštejnsku vlastní 16 bank:

5 velkých bank:

Kromě toho zde působí:

 • 378 podniků zabývajících se správou národního majetku,
 • 40 lichtenštejnských pojišťovacích společností,
 • 20 společností spravujících fondy a 163 investičních společností

(údaje k 19. 4. 2016)

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daně Obecně: Der Wirtschaftsstandort Liechtenstein, (údaje k 19. 4. 2016)

Celkový daňový příjem za rok 2014: 792 mil CHF

Daň ze zisku

 • Flat-Tax 12,5 %
 • minimální hranice 1 200 CHF/rok

Vše k dani ze zisku: Daňový zákon, Das Steuergesetz Art. 44ff.

Daň z pozemku

DPH

 • Celní unie ze Švýcarskem: tzn. hlavní sazba 8 %

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: