Litevská Státní inspekce jaderné bezpečnosti vydala licenci pro výstavbu úložiště pro jaderný odpad

7. 12. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Litevská Státní inspekce jaderné bezpečnosti vydala licenci pro výstavbu úložiště pro jaderný odpad Státní inspekce jaderné bezpečnosti vydala dne 22. listopadu 2017 licenci Ignalinské jaderné elektrárně pro výstavbu a provozování úložiště nízko- a středně nebezpečného jaderného odpadu s krátkou dobou rozpadu. Litva odstavila svou jedinou jadernou elektrárnu před vstupem do EU a v současné době probíhá proces postupného uzavírání.

Ignalina NPP

Ignalina NPP

Litevská Státní inspekce jaderné bezpečnosti (VATESI) vydala dne 22. listopadu 2017 licenci Ignalinské jaderné elektrárně (INPP) pro výstavbu a provozování úložiště nízko- a středně nebezpečného jaderného odpadu s krátkou dobou rozpadu (projekt B25). Tímto krokem umožnila INPP zahájit proces výstavby úložiště podle schváleného technického designu a předběžné analýzy bezpečnosti. Před samotným zahájením provozu úložiště musí INPP prokázat soulad s požadovanými kritérii pro nakládání s odpady po technologické stránce a též získat povolení od VATESI. INPP požádala VATESI o vystavení licence v květnu 2015.

Náklady dopravované z jiných zpracovatelských kapacit radioaktivních odpadů INPP do úložiště budou ověřeny a odsouhlaseny. Část radioaktivních odpadů (kontejnery s vyhořelými zbytky a rozměrné díly) zde bude ošetřena a uložena. Obaly s radioaktivním odpadem budou umístěny do betonových trezorů, jež budou po naplnění přikryty vrstvou jílu a vícevrstvým obalem z hutného písku, jílu, štěrku, drtě, kamení a vegetace. Během provozu a po uzavření úložiště bude průběžně monitorována úroveň radiace spolu s dalšími formami kontroly bezpečnosti.

Úložiště bude tvořeno třemi skupinami betonových trezorů s celkovou úložnou kapacitou 100 tisíc kubických metrů ošetřeného radioaktivního odpadu. Zařízení bude umístěno v lokalitě Stabatiškés poblíž sídla INPP. Předpokládaný termín dokončení první skupiny trezorů a potřebné infrastruktury byl stanoven na rok 2023. Podle plánu má být odpad do úložiště dopravován a ukládán až do roku 2038, kdy již budou ukončeny práce na uzavírání INPP a veškerý radioaktivní odpad by měl být ošetřen a uložen. Držitel licence bude poté nadále vykonávat dozor a odpovídat za řádné fungování všech bezpečnostních opatření.

Všechen radioaktivní odpad nashromážděný v INPP a přemístěný do úložiště musí být spravován bezpečným způsobem a bez jakéhokoli ohrožení osob či životního prostředí.

Výše uvedený projekt může přinést zajímavé příležitosti pro české firmy, které se zabývají jak výrobou zařízení pro ukládání radioaktivního odpadu, tak i měřením a monitoringem radiace, poskytováním služeb (např. inženýring, projekce). Vzhledem k tomu, že podobné otázky řeší či bude řešit i česká strana (v případě odstavení a ukončení provozu jaderné elektrárny), existuje také potenciál pro výměnu zkušeností a dobrých praktik.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vilniusu (Litva). Autor: Ing. Petr Vávra, zástupce velvyslance.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek