Litva plánuje v roce 2018 snížení počtu státních podniků

22. 1. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Litva plánuje v roce 2018 snížení počtu státních podniků Litevská vláda schválila dne 11. ledna 2018 plán reorganizace státních podniků, na jehož základě by mělo v průběhu letošního roku dojít ke snížení počtu společností se statutem státního podniku na pět. Ministerstvo hospodářství jako navrhovatel reorganizace počítá také s transformací dalších státem vlastněných firem na veřejné společnosti a navrhuje i privatizaci vybraných firem ve vlastnictví státu.

Uvedená opatření představují pro zahraniční, a tedy i české firmy, zajímavou příležitost k prosazení na trhu i možnou investici v případě privatizace.

Ministr hospodářství Virginijus Sinkevičius zkraje ledna 2018 oznámil, že od poloviny roku bude v Litvě pravděpodobně pouze pět společností se statutem státního podniku, a to:

  • Centrum registrů,
  • registr silničních vozidel Regitra,
  • Státní lesy,
  • Jaderná elektrárna Ignalina a
  • Agentura pro regulaci zemědělského a potravinářského trhu.

„Po reorganizaci by si od 2. července pouze pět společností zachovalo status státního podniku. Myslím si, že by bylo rozumné zvážit další přezkum a případně státní podniky zrušit úplně. To by byla  opravdová reforma,“ řekl ministr novinářům po zasedání vládního kabinetu. Podle ministra má snížení počtu státních podniků za cíl přenechat určité činnosti a funkce, které nejsou pro stát zásadní, tržnímu prostředí.

Počátkem roku vláda projednala zmíněný plán reorganizace státních podniků, připravený Ministerstvem hospodářství,  a 11. ledna jej odsouhlasila.

Ministerstvo plánuje mj. transformaci některých státních podniků, jako je Oro navigacija (Řízení letového provozu), Lietuvos oro uostai (Litevská letiště), Klaipėdos valstybinis jūrų uostas (Státní přístav Klaipėda), Správu vnitrozemských vodních cest (Inland Waterways Authority) a Kelių priežiūra (Údržba silnic) na veřejné společnosti (Public company). Také státem vlastněná Turto Bankas (obdoba Fondu národního majetku) pod správou Ministerstva financí by se měla do konce roku změnit ve veřejnou společnost.

Dále Ministerstvo obrany má do července t. r. předložit plán reorganizace státní společnosti poskytující služby komunikační sítě – Infostruktura, v resortu energetiky má vzniknout do září nová veřejná společnost, která převezme úkoly Energetické agentury a Litevské agentury pro ropné produkty, zatímco oba státní podniky zaniknou. Agentura pro nakládání s radioaktivním odpadem bude sloučena s Jadernou elektrárnou Ignalina.

Vláda má rovněž rozhodnout o případné privatizaci státem vlastněných podniků. Ministr hospodářství V. Sinkevičius na toto téma již v prosinci uvedl, že návrhy na privatizaci podniků jako např. Epso-G (společnost spravující a rozvíjející litevskou infrastrukturu pro zásobování plynem a elektřinou), Litexpo (organizátor výstav a veletrhů ve Vilniusu), Litevská pošta, některých dceřiných společností skupiny Lietuvos Energija (Litevská energetika) a Litevských železnic budou pravděpodobně zamítnuty.

Vláda by však mohla odsouhlasit prodej stavební bytové pojišťovny (Housing Loan Insurance), podniků Problematika (testovací ústav pro dopravní infrastrukturu) či Detonas (veřejná společnost zabývající se explozemi, demolicemi budov atd.).

Pro zahraniční, a tedy i české firmy, by realizace uvedených opatření přinesla pravděpodobně změny v oblasti veřejných zakázek, případně i nové investiční příležitosti, pokud dojde k transformaci státních podniků a jejich částečné či úplné privatizaci. Zároveň by se mohlo rozšířit pole působnosti v podobě přenesení některých činností a funkcí, doposud vykonávaných státními podniky, na komerční firmy.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vilniusu (Litva). Autoři: Ing. Petr Vávra, zástupce velvyslance; Ph.D. Kristina Karvelyté, asistentka pro ekonomiku.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek