Logistika hledá svou tvář. Zásobovací řetězec se přispůsobuje zákazníkovi

1. 3. 2018 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Dynamický nástup technologií poznamenává řadu odvětví. Změny, které přináší do výroby i obchodu, generují i nové požadavky na logistiku, jejíž význam stoupá jak v B2B, tak v B2C segmentu. Logistika se mění, její budoucí tvář však není ještě známá.

Zřejmé je to, že v logistice už dávno nejde o to, dopravit z bodu A do bodu B. Dokonce nejde ani o to, dopravit levně. Jde tu o bezpečnost, kvalitu, přizpůsobivost. Zákazník začíná být skutečným pánem a zásobovací řetězec se mu přizpůsobuje.

Marketing mění svět

Dynamicky vzrůstá objem obchodů ve dvou kategoriích – online obchody a promoakce. Obě skupiny jsou výsledkem marketingových úvah, které jdou vstříc zákazníkovi. A obě skupiny znamenají pro logistiku výzvu. Vzniká problém, jak s minimálními náklady, které vedou k centralizaci zásob, zajistit dodací lhůty v režimu just in time nebo D+1, které jsou dnes zcela běžné.

Vznikají megacentra o ploše třeba až milion metrů čtverečných, oproti nim pak stojí síť menších logistických přístavů. Velcí hráči zvažují, který model bude efektivní, ale je zřejmé, že bez atomizace to nepůjde, globální vize berou za své. Vítězí síť cross-docků, které jsou navázány na velká logistická centra, běžným se stává online sledování zásilek. V takovém prostředí vzniká šance i pro menší hráče, kteří mohou bodovat právě flexibilitou.

Limitem začíná být nedostatek pracovních sil, a to především v logisticky exponovaných časech, například v období konce roku. Technologie však mění i tuto tvář oboru – zatímco dříve ve skladových a logistických centrech převažovali skladníci, dnes jsou to administrátoři. Personál se přesunuje ze skladů samotných do kanceláří.

Infrastruktura především

Změny, které se odehrávají v současném světě, jsou změny systémové, mění se životní styl, spotřeba stoupá, otevřeně se mluví o výrobě na vyžádání nejen v B2B segmentu, ale i v produkci pro retail. Mnozí sice žehrají na stále rostoucí skladová a logistická centra na okrajích měst, ale chceme-li přijmout trend a diktát životního stylu dneška, musíme přijmout i tato centra, protože bez nich to nepůjde. A nepůjde to ani bez dalšího zvyšování kapacity dálniční a silniční sítě, která snese zatížení, jež dnešní požadavky generují.

Experti odhadují, že chytrá logistika s masivním využitím dat pro optimalizaci všech procesů může přinést i vyšší než dvacetiprocentní narůst efektivity. Což je navíc odhad spíše konzervativní, protože efekt chytré logistiky se projeví i v samotné výrobě.


Logistika se v dnešním světě odehrává ve dvou úrovních, každá klade na segment jiné nároky. Globální obchod si žádá těsnější propojení letecké, pozemní i námořní přepravy, lokální obchod pak především pružnost a jistotu. V tomhle světě zvítězí ti, kdo budou umět globální logistiku bez hranic spojit se schopností operovat na lokálních trzích.

Globální datová síť

Aby logistický provider mohl na obou úrovních fungovat skutečně efektivně, neobejde se bez dat, a to v mnohem větší míře, než je dosud běžné.

Ukazuje se nutné sdílet a předávat data po celou dobu trvání řetězce, na všech úrovních. Technicky není problém přenášet aktuální data z výroby či obchodu přímo do skladů či k jinému výrobci a iniciovat tak další potřebnou výrobu či dodávku zboží de facto bez zásahu člověka, ve skutečnosti je taková realita ještě stále hudbou budoucnosti, i když možná relativně blízké.

Na takový tok dat nejsou připraveny nejen současné cloudové služby, nejsme na ně připraveni ani my. Studie společnosti Dell pro rok 2018 tvrdí, že podniky budou stále častěji kombinovat více typů cloudů, od veřejného cloudu přes cloud privátní, hostovaný a spravovaný až po model softwaru jako služby.

Nutným krokem tak bude vznik megacloudů, v nichž se propojí několik privátních a veřejných cloudů, které se budou chovat jako koherentní, ucelený systém. Zcela nové otázky tu vyvstávají v souvislosti s legislativou a ochranou dat i citlivých obchodních informací. Experti odhadují, že chytrá logistika s masivním využitím dat pro optimalizaci všech procesů může přinést i vyšší než dvacetiprocentní nárůst efektivity.

Což je navíc odhad spíše konzervativní, protože efekt chytré logistiky se projeví i v samotné výrobě – již dnes mnohé podniky považují logistiku za stejně významnou, ne-li významnější součást své činnosti, jako je výroba.

Logistika jako příležitost

Expertní studie DHL z roku 2016 vidí ty nejzásadnější vlivy v umělé inteligenci a personalizaci. Zmiňuje inteligentní dodavatelské řetězce s vysoce rozvinutými samoučícími se systémy.

Je evidentní, že nástup těchto technologií může změnit segment logistiky zcela nepředstavitelně. Dá se očekávat, že právě v lokální logistice se jako první objeví snahy o autonomní přepravu zboží. A autonomními se mají stát celé dodavatelské řetězce, dokonce nejradikálnější odhady hovoří o horizontu pěti let.

Otázkou je, jak se současná ekonomika vyrovná s pravidlem globálního sdílení zkušeností a znalostí a lokální výroby a obchodu. Podle mnohých ekonomů je tento trend nevyhnutelný především proto, že vychází vstříc sílící poptávce po jedinečnosti produkce. Výroba na vyžádání, směrovaná na retail, nutně musí vést k dynamické decentralizaci výroby, a to si vyžádá ještě vyšší flexibilitu logistických služeb. Logistika tak skutečně nabývá na významu – stává se příležitostí nejen pro samotné logistické operátory, ale de facto pro všechny

Převzato z časopisu Komora, Autor článku: Petr Karban

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek