Lucembursko: Vztahy země s EU

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lucemburku (Lucembursko)

Lucembursko patří k zakládajícím, aktivním členům EU (u zrodu EHS, pozdější EU, stál Lucemburčan, pozdější ministr zahraničních věcí Francie, Robert Schuman).

 

Lucembursko stojí za řadou programových inovací Unie (euro/1999, Schengen/1999, superpočítačová síť HPC/2017).

 

K nejbližším partnerům v Evropské unii patří tradičně ostatní země Beneluxu a sousední Francie a Německo. Některé rozdíly ovšem existují i mezi těmito partnery (liberální přístup k problematice drog u Nizozemska, střední míra organizace ve srovnání s Německem, větší konzervativnost v přístupu k zahraničně-politickému angažmá ve srovnání s Francií, ad.).

 

S menším pochopením sleduje Lucembursko řadu programových bodů nových členských zemí  EU (zj. s ohledem na migraci).

 

Pragmaticky, aktivně, přistoupilo Lucembursko k rozhodnutí Velké Británie vystoupit z Evropské unie - usiluje o aktivní stimulaci příchodu společností opouštějících v perspektivě Brexitu ostrovy, rozšiřuje anglofonní administrativní služby, ad.

 

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

V zemi působí Zastoupení Evropské komise a Informační kancelář Evropského parlamentu.

 

Lucemburk je sídlem řady instutucí EU:

  • Generální sekretariát Evropského parlamentu
  • Vybraná Generální ředitelství Evropské komise
  • Soudní dvůr EU a Tribunál Soudního dvora EU
  • Evropský účetní dvůr
  • Evropská investiční banka
  • Evropský investiční fond
  • EUROSTAT
  • Publikační kancelář EU

V přípravě je rovněž lucemburské sídlo nově ustaveného Úřadu evropského veřejného žalobce (European Public Prosecutor´s Office, EPPO) a sídlo nově budovaného evropského super-počítač, EuroHPC (2023).

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy země jsou upraveny na základě dispozic systému vniřního trhu EU, včetně kolektivní úpravy vztahů s třetími zeměmi, na základě společného celního sazebníku, resp. společné obchodní politiky Unie.

 

V rozvojové oblasti patří LU s přehledem k šampionům EU i v celosvětovém měřítku (na rozvojovou politiku ročně vyčleňuje nikoli pouze mandatorních 0,7%, ale 1% HDP).

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Vzhledem k vysokému stupni ekonomické rozvinutosti země je podpora strukturálních fondů EU omezena (100 % lucemburských regionů převyšuje 90% průměrný HDP na obyvatele EU).

 

V období 2014-2020 je pro Lucembursko v rámci Kohezní politiky EU alokováno 60 mil. eur (v rámci vládních priorit jsou upřednostňovány projekty z oblasti sociální, vědecko-výzkumné a environmentální).

 

Ve finanční perpektivě (rozpočtu) Evropské unie na 2021-2027 podpoří LU zaměření strukturálních fondů na nové investiční priority (kromě udržení regionální soudržnosti zj. akcent na obnovitelné zdroje, migraci, inovace a růst), usiluje o to, aby byly transparentně, spravedlivě zapojeny/motivovány i bohaté regiony EU.

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: