Macao: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Macao je bývalá portugalská koloniální oblast. Od prosince 1999 zvláštní administrativní oblast ČLR s vlastní „mini-ústavou“ garantující vysokou autonomii teritoria do r. 2049 podle principu „jedna země, dva systémy“ a jedna z nejotevřenějších ekonomik na světě. Macao lze rovněž označit za největší asijské centrum herního průmyslu.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Macao – zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky
 • Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China
 • Regiao Administrativa Especial de Macau da República Popular da China

Nejvyšším představitelem je předseda výkonné rady (chief executive), který je volen 300 člennou volební komisí a jmenován do funkce centrální Čínskou vládou na pětileté volební období.

Složení vlády:

 • Předseda vlády - Fernando Chui Sai On
 • Ministryně pro státní správu a spravedlnost – Chan Hoi Fan
 • Ministr hospodářství a financí – Leong Vai Tac
 • Ministr bezpečnosti – Wong Sio Chak
 • Ministr sociální věcí a kultury – Tam Chon Weng
 • Komisař auditu – Ho Veng On
 • Komisař proti korupci – Cheong Weng Chon
 • Nejvyšší státní zástupce – Ip Son Sang
 • Ministr dopravy a veřejných prací – Raimundo Arrais do Rosário
 • Předseda Legislativního shromáždění – Ho Iat Seng
 • Předseda Nejvyššího odvolacího soudu – Sam Hou Fai
 • Generální komisař policejních složek – Ma Io Kun
 • Generální ředitel cel  – Vong Iao Lek

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • počet obyvatel: 653,1 tis. (prosinec 2017), v zemi pobývá 179,5 tis. nerezidentních dělníků (duben 2018)
 • ekonomicky činných: 387,4 tis. na konci roku 2017
 • průměrný roční přírůstek:  -0,3% v roce 2016 a 1,3 % v roce 2017
 • demografické složení: muži 307,0 tis., ženy 346,1 tis.
 • náboženské složení: buddhismus 50 %, křesťanství 15 %, jiné 35 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Makroekonomické ukazatele

2013

2014

2015

2016

 2017

HDP v běžných cenách (mil. MOP)

409 959,2

443 297,9

362 641

358 200

404 199 

HDP na obyvatele (MOP)

691 578

713 514

565 301

554 619

622 803 

míra nezaměstnanosti

1,8 %

1,7 %

1,8 %

1,9 %

1,9 % 

míra inflace na bázi indexu spotřebitelských cen

5,5 %

6,1 %

4,6 %

2,4 %

1,23 % 

kurs měny v MOP (za 1 USD)

7,989

7,987

7,985

7,995

8.026 

Zdroj: Macao Statistics and Cencus Service

Ekonomika SAR Macao v roce 2017 masivně posílila a pokračovalo úsilí vlády o diverzifikaci hospodářství resp. herního průmyslu. HDP vzrostl o 9,1%, to souvisí s oživením herního sektoru a s růstem počtu turistů. Za celý rok 2017 počet turistů vzrostl o 5,4% na 32,6 mil. a příjmy z kasin vzrostly za prvních jedenáct měsíců o 19,1% na 266,6mld. MOP. Domácí poptávka stabilně rostla díky rostoucí soukromé spotřebě a mírnému růstu i na straně vládních výdajů. Naopak u soukromých investic došlo ve 3. kv. 2017 k propadu o 25,1%. Inflace poklesla z 2,5% v roce 2016 na 1,23% v roce 2017. Nezaměstnanost se již pět roků po sobě drží pod 2%, na konci roku 2017 činila 1,9%. Ekonomika je stále závislá na zahraničních dělnících, kteří tvoří 40% celkové pracovní síly, přičemž 2/3 těchto dělníků pochází z kontinentální Číny. Pozn.: 1 MOP (Macanese Pataca) je přibližně 2,6 CZK. 

Obrat zahraniční obchodu vzrostl v roce 2017 o 6,1%. Celkový vývoz vzrostl o 12,3%, z toho reexport o 16,9%, zatímco domácí vývoz se propadl o 10%. Dovoz se zvýšil o 6,3%. V hodnotovém vyjádření celkový obrat zahraničního obchodu činil 87,1 mld. MOP, z toho vývoz 11,3 mld. MOP, dovoz 75,9 mld. MOP a deficit zahraničního obchodu činil 64,6 mld. MOP.

Mezi nejdůležitější vývozní položky patří: stroje a zařízení, hodinky, textil a oděvy, elektronické komponenty, diamanty a šperky. V dovozu jsou na prvním místě potraviny a nápoje a následují šperky ze zlata, palivo, oděvy a obuv, hodinky, mobilní telefony, kabelky a peněženky. Z teritoriálního pohledu je v exportu na prvním místě Hongkong, následuje Čína, EU, USA, Japonsko a Kambodža. V dovozu je nejvíce zboží z Číny a dále z EU (60% z toho tvoří dovozy z Francie a Itálie), Hongkongu, Švýcarska, Japonska a USA. 

Zatímco diverzifikace hospodářství je dlouhodobý cíl vlády, úspěšně se daří diverzifikovat herní sektor. Podíl VIP heren se snížil ze 70% na 56% v roce 2017. Ke dvěma velkým kasinům otevřeným v roce 2016 bude 5 dalších resortů otevřeno v roce 2018. Přibude celkem 9 tis. hotelových pokojů nad rámec současných 37 tisíc. Vláda oznámila, že upřednostní u žádostí pro obnovu 6 herních licencí, kterým končí platnost v letech 2020-22, ty projekty, které podpoří turistiku mimo herní sektor (rodinná turistika, obchodní cestující apod.). 

Dne 14. listopadu 2017 předseda výkonné rady Fernando Chui představil programové prohlášení pro rok 2018, kde potvrdil zájem vlády diverzifikovat hospodářství a zdůraznil význam iniciativy Belt&Road a Guangdong - Hong Kong - Macao Greater Bay Area pro Macao. Z podporovaných oborů zmínil sektor výstavnictví a kongresové turistiky, turistický ruch, kreativní průmysl, finanční a leasingové služby. Dále pobídl malé a střední podniky v oblasti e-commerce pro spolupráci s kontinentální Čínou a portugalsky mluvícími zeměmi. 

Fiskální pozice země byla i v roce 2017 stabilní a opět s vysokými rezervami. Země nemá žádný dluh a fiskální rezervy v objemu více než 130% HDP. Na konci roku 2017 měla čistá zahraniční aktiva hodnotu 592,7 mld. MOP, úspory rezidentů 576,6 mld. MOP a zahraniční devizové rezervy hodnotu 162,3 mld. MOP, což je pro zemi s méně než půl milionem obyvatel (bez zahraničních dělníků) výjimečný údaj. Platební bilance za rok 2016 (za rok 2017 nebyly dosud údaje zveřejněny) dosáhla kladné bilance 3,5 mld. MOP a běžný účet 97,7 mld. MOP, zatímco kapitálový účet vykázal deficit 18,9 mil. MOP. 

Opatření vlády k podpoře dynamického rozvoje a restrukturalizace hospodářství

Vláda, ve snaze restrukturalizovat hospodářství a omezit silnou závislost na herním průmyslu, vyhlásila v září 2016 poprvé v historii Pětiletý plán rozvoje na období 2016-20. Jeho cílem je vytvořit z Macaa středisko turistiky a zábavy a centrum pro obchodní a finanční operace mezi Čínou a portugalsky hovořícími zeměmi. V říjnu Macao organizovalo 5. meziministerské setkání a fórum pro hospodářskou spolupráci mezi Čínou a těmito zeměmi za účasti čínského premiéra Li. Součástí záměrů pětiletky je i intenzifikace regionální spolupráce, zejména v deltě Perlové řeky, zahrnující 9 jihočínských provincií a Hongkong s Macaem (tzv. spolupráce 9+2). Pětiletka zahrnuje řadu iniciativ na podporu kreativního průmyslu, rozvoje infrastruktury vč. smart city, ochrany životního prostředí, zdravotnictví, vzdělání a bytové výstavby a zdůrazňuje souvislosti s iniciativou Belt&Road. Obecně je zmíněna i podpora rozvoje konektivity, což v praxi znamená realizaci velkých projektů ve skluzu, jako je Taipa Ferry Terminal, městský kolejový systém a most spojující Macao se Zhuhai a Hongkongem. Spolupráce v deltě Perlové řeky (Pan-Pearl River Delta Region) vč. Guangdong-Macao-Hong Kong Big Bay Area je explicitně zmíněna i ve 13. pětiletce ČLR. 

Dne 27. října 2017 byla podepsána mezi Macaem a Hongkongem smlouva Closer Economic Partnership Agreement. Smlouva se týká obchodu se zbožím a službami a investic, ale nezahrnuje volný pohyb osob za účelem práce a vzdělání. 

Macao v prosinci 2017 podepsalo s Čínou dvě smlouvy v rámci dohody CEPA (Mainland Macao Closer Economic Partnership Agreement), konkrétně investiční smlouvu a smlouvu o ekonomické a technické spolupráci. V říjnu 2017 SAR Macao a Hongkong podepsaly smlouvu o volném obchodu v rámci CEPA, která má podpořit rozvoj Greater Bay Area. V červenci 2017 bylo přemístěno vedení fondu na podporu spolupráce mezi Čínou a portugalsky hovořícími zeměmi z Pekingu do Macaa. Fond byl založen v roce 2013 čínskou rozvojovou bankou a macajským rozvojovým fondem. 

Macao je s ohledem na dominanci herního průmyslu v ekonomice náchylné k nelegálním finančním operacím. Proto v květnu 2016 makajský regulátor kasin zpřísnil pravidla proti praní špinavých peněz. Dále v roce 2016 Macao zahájilo proces přístupu do projektu OECD k omezení daňových úniků (BEPS). V současné době má Macao uzavřeno 5 mezistátních smluv o dvojím zdanění a 15 smluv o výměně daňových informací. V prosinci 2016 byla uzavřena mezivládní dohoda mezi USA a Macaem s cílem naplnit požadavky US zákona o daních ze zahraničních účtů (FATCA).

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Služby v oblasti dopravy, obchodu, financí, bankovnictví, turistiky a telekomunikací, vč. “gaming industry”, se podílejí na tvorbě HDP více než 90%. Sektor průmyslu hazardních her je největším zdrojem příjmů státního rozpočtu Macaa. V roce 2017 činil cca 85% z celkových příjmů.

Státní rozpočet/mld. MOP
 

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

 2017-18

příjmy

155,5 161,9 116,1 110,5 118,1

výdaje

59,2 67,1 80,8 82,6 77,7

saldo

+96,2 +94,8 +35,3 +27,9 +40,4

Zdroj: Macao Statistics and Census Service

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance/mil. MOP

 

2012

2013

2014

2015

 2016

Běžný účet

143 763,2

178 664,0

151 200,6

92 285,6

97 662,0 

Kapitálový účet

-2,3

-5,1

-14,9

-23,3

- 18,9 

Finanční účet

150 808,3

138 693,5

101 003,8

38 116,8

102 997,0 

Devizové rezervy/mil. MOP

132 536.2

128 953.9

131 389.0

150 813

162 300

Zdroj: Macao Statistics and Census Service

Fiskální pozice země byla i v roce 2017 stabilní a opět s vysokými rezervami. Země nemá žádný dluh a fiskální rezervy v objemu více než 130% HDP. Na konci roku 2017 měla čistá zahraniční aktiva hodnotu 592,7 mld. MOP, úspory rezidentů 576,6 mld. MOP a zahraniční devizové rezervy hodnotu 162,3 mld. MOP, což je pro zemi s méně než půl milionem obyvatel (bez zahraničních dělníků) výjimečný údaj. Platební bilance za rok 2016 (za rok 2017 nebyly dosud údaje zveřejněny) dosáhla kladné bilance 3,5 mld. MOP a běžný účet 97,7 mld. MOP, zatímco kapitálový účet vykázal deficit 18,9 mil. MOP.

O výši zahraniční zadluženosti Macaa nejsou bohužel spolehlivé statistiky dostupné. Vzhledem ke skutečnosti, že veřejný sektor je schopen akumulovat fiskální rezervy a že existuje velká zásoba devizových rezerv, lze Macao považovat za bezproblémové.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Funkci centrální banky plní Macau Monetary Authority, která vydává měnu do oběhu, spravuje rozpočty jednotlivých vládních úřadů,  spravuje devizové rezervy státu, vykonává funkci bankovního dohledu a funguje jako poradní orgán pro vládu v ekonomických záležitostech. Zvláštní postavení má Banco Nacional Untramarino (BNU), která je považována za “rezervní kolo” bankovního systému. Kromě ní má od r. 1995 právo vydávat bankovky i Bank of China (kontroluje více než třetinu trhu), se kterou další 3 čínské banky společně kontrolují zhruba dvě třetiny aktiv. Velký podíl na trhu má Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Celkem má v Macau licenci 28 bank, ze zahraničních převládají banky z Portugalska, Francie, USA, SRN, ČLR, Hongkongu, Tchajwanu.

Makajská měna Pataca (MOP) je pevně svázána s hongkongským dolarem (HKD) v kurzu MOP 1,03 : HKD 1, který je řadu let navázán s USD. To prakticky znamená, že úrokové míry jsou v Macau stejně jako v Hongkongu udávány Centrální bankou USA.

V Macau operuje celkem 23 poskytovatelů pojišťovacích služeb např. AIA, AXA, ING atp.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Největší příjmovou položkou státního rozpočtu jsou daně z příjmů herního průmyslu, které tvoří cca 85 %.

Daňové zatížení je nízké, systém je podobný hongkongskému:

 • salary tax (daň z příjmu) max. 12 %
 • property tax 16 % z nájemného, příp. 10 % úředně stanovené „tržní hodnoty“   
 • corporate income tax (daň ze zisku) 9% do 300.000 MOP a 12 % nad 300.000 MOP
 • clo neexistuje
 • VAT neexistuje
 • spotřební daň (pohonné hmoty, tabák, alkohol)

Podrobnější informace na: www.dsf.gov.mo/?lang=en

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: