Maďarská ekonomika prosperuje, čekají ji však krušné časy

2. 4. 2019 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: HU - Maďarsko
  • Datum zveřejnění: 02.03.2019

Poslední ekonomický průzkum OECD nabízí pozitivní náhled na současnou ekonomickou situaci, neopomíná však varovat před úskalími. Ze studie vyplývá, že Maďarsko je jednou z nejrychleji se rozvíjejících se zemí v rámci OECD s odhadovaným růstem 3,9 % HDP pro tento rok.
Zároveň však vyvstávají potenciální hrozby, jež by mohly dobře zaběhnutou maďarskou ekonomiku ohrozit. Podle Alvara Pereiry (Director of Country Studies on the OECD Economics Department) jsou jimi zejména zpomalující světová ekonomika, která může zapříčinit pokles poptávky, zároveň také nárůsd mezd, pokud bude postupovat příliš rychle a příliš dlouho, a může tak přilít pomyslný olej do ohně. Pokud nebudou provedena opatření na navýšení produktivity práce, může se země stát méně konkurenceschopnou.
Jako velmi úspěšný můžeme označit nárůst množství zahraničních investic v hlavním městě a severozápadě země, což má však za následek zpomalení rozvoje chudších, venkovských regionů, které se kvůli slabší ekonomické situaci nemohou podílet na tomto dění. Vzniká tak „dvourychlostní“ ekonomika a pomyslné nůžky mezi chudšími a bohatšími regiony se stále více rozevírají. Řešením může být zásah státu a pomyslný přeliv technologií, dovedností a know-how z prosperujících zahraničních společností na domácí trh. Cílem by přitom mělo být učinění domácího výrobce produktivnějším.
Studie zároveň poukazuje na možné budoucí problémy s financováním důchodového systému a systému zdravotní péče, který není bez reforem udržitelný.
Podle domácích ekonomiků a finančních expertů je však dosavadní vývoj v Maďarsku především více výsledkem externích faktorů než výsledkem práce vlády. Jedná se především o provázanost maďarské ekonomiky s tou německou. Nesmí být opomenuty ani unijní finance, které do Maďarska proudí, a podílejí se tak z 2,5 % na maďarském HDP. Podle názoru domácích expertů tak Maďarsko dostalo více evropských prostředků než ostatní země Visegrádské skupiny per capita.
Stávající příliv evropských peněz by však měl být od roku 2021 s přechodem na nové dotační období snížen, očekávaný objem příchozího unijního kapitálu se tak pohybuje někde kolem 1,5 % hodnoty HDP. To může znamenat budoucí problémy s udržitelným nárůstem mezd.
Podle domácích expertů se bude i odhadovaný růst HDP lišit a sice 3,5 % pro tento rok a 2,2 % pro ten příští, což je v kontrastu s 3,9 % a 3,3 % předpovězených studií OECD.
András Vértes, předseda GKI Economic Research Institute dodává, že po roce 2020 bude ekonomický růst pomalejší.

Zdroj: https://bbj.hu/business/sun-still-shines-on-hungarian-economy-but-clouds-gather_161468
Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Budapest

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: