Maďarsko: Kontakty

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Budapešti (Maďarsko)

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví:
ZÚ Budapešť
Rózsa u. 61.
1064 Budapešť VI.
Tel.: 00361 462 5011
Fax: 00361 462 5039
E-mail: budapest@embassy.mzv.cz
Internet: www.mzv.cz/budapest
Velvyslanec – PhDr. Juraj Chmiel, CSc.

Obchodně ekonomický úsek (OEÚ) ZÚ:
Rózsa u. 61.
1064 Budapešť VI.
Tel.: 00361 462 5038
E-mail: commerce_budapest@mzv.cz
Internet: www.mzv.cz/budapest
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Randáček - vedoucí obchodně ekonomického úseku

Konzulární oddělení (KO) ZÚ:
Szegfű u. 4.
1063 Budapešť VI.
Tel.: 00361 462 5014, 462 5025-7
Fax: 00361 462 5054
E-mail: consulate_budapest@mzv.cz
Kontaktní osoba: Ing. Milan Šimko – konzul, vedoucí konzulárního oddělení

Konzulární oddělení se spolu s velvyslanectvím nachází v jedné budově. Z letiště je možno se tam dopravit tzv. Airport Minibusem, případně taxíkem či MHD. Taxíky nejsou v Budapešti drahé a cena za letištní minibus se pohybuje ve výši ceny taxíku. A tak se v případě že jede více osob, vyplatí doprava taxíkem, protože cena u minibusu se účtuje na jednotlivce, nikoli za trasu, jako je tomu v případě taxíků.

Z centra je možné se na velvyslanectví dopravit metrem M1, které je označeno žlutou barvou. Jedná se o nejstarší trasu metra, říká se jí také Földalatti. Je potřeba vystoupit na zastávce Vörösmarty utca (nesplést si s Vörösmarty tér), nebo na Kodály körönd. V prvním případě se jde po směru metra na náměstí Mexikói tér, přičemž druhá ulice napravo od stanice metra vede přímo k velvyslanectví. V případě, že se vystoupí na Kodály körönd, je potřeba se vydat proti směru příjezdu metrem ke křižovatce Oktogon. Od stanice Kodály körönd je to také druhá ulice, ale vlevo. Vlajku České republiky je vidět už z křižovatky.

Pro hledání lokalizace ZÚ či adres v Budapešti je možno využít na internetu Google Maps či maďarské plánovače trasy (HSP, autem i pěšky): www.bkv.hu, www.utvonalterv.hu.

Pozn.: Při zadávání ulice v Budapešti do vyhledávače je třeba znát i příslušné číslo obvodu, neboť jména ulic se mohou v Budapešti opakovat či ulice prochází více obvody. Velvyslanectví je např. v VI. obvodu - 1064 Budapešť.

zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Adresa: Politických vězňů 20, 112 49  Praha 1
Odbor zahraničně ekonomických politik I.
Ředitel odboru: Mgr. Martin Pospíšil
Vedoucí oddělení a zástupce ředitele: Ing. Jiří Dorňák
Referent: Tereza Valášková, PhD.

Tel.: +420 224 851 111
E-mail: posta@mpo.cz
Internet: www.mpo.cz

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Adresa: Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1 – Hradčany
Odbor ekonomické diplomacie (OED)
Ředitel OED: ing. Marek Svoboda – pověřený řízením
Referent:
Odbor států střední Evropy (OSE)
ředitel OSE: PhDr. Tomáš Kafka
Referent: Tomáš Seidl
Telefon: +420 224 181 111
E-mail: epodatelna@mzv.cz
Internet: www.mzv.cz

České Centrum Budapešť
Adresa: Szegfű utca 4., 1063 Budapest VI.
Ředitelka: Lucie Orbók
Tel.: +361/462 5065
Sekretariát tel./fax: +361/462 5066
E-mail: ccbudapest@czech.cz
Internet: www.czechcentres.cz

Zahraniční kancelář CzechTrade v Budapešti
Adresa: Rózsa u. 61., 1064 Budapest
Ředitel: Tibor Bial
Tel.: +361/4625057
mobil: +3630/5155196
E-mail: budapest@czechtrade.cz
Internet: www.czechtrade.cz (viz zahraniční kanceláře), http://www.czechtradeoffices.com/hu/hu .

zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

  •  Integrovaný záchranný systém 112
  • Záchranka 104
  • Nemocnice Kútvölgyi +361 325 1100
  • Policie 107
  • Požárníci 105
  • Magyar Turizmus Zrt. – turistické informace pro turisty +361 438 8080
  • Mezinárodní informace o telefonních číslech +361 11824

zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Internetové zdroje:

Adresy významných institucí:

Úřad prezidenta
Poštovní adresa: 1357 Budapest, Pf. 6.
tel.: (+36-1)7955000
web: www.keh.hu

Parlament
1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.
tel.: (+36-1)4414000
web: www.parlament.hu

Úřad vlády
Poštovní adresa: 1357 Budapest, Pf. 6.
tel.: (+36-1)7955000
web: www.kormany.hu

Ministerstva:

Zároveň se jmenováním nové vlády v květnu 2018 dojde k modifikaci ministerstev. Zatím platí následující:

Ministerstvo národního hospodářství HU (Nemzetgazdasági Minisztérium)
1051 Budapest, József Nándor tér 4.
tel.: (+36-1)7951400
web: www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Ministerstvo národního rozvoje HU (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
1011 Budapest, Fő u. 44-50.
tel.: (+36-1)7951700
web: www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

Ministerstvo rozvoje venkova HU (Földművelésügyi Minisztérium)
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
tel.: (+36-1)7952000
web: www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium

Ministerstvo spravedlnosti HU (Igazságügyi Minisztérium)
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
tel. (+36-1)7951000
web: www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu HU (Külgazdasági és Külügyminisztérium)
1027 Budapest, Bem rakpart 47.
tel. (+36-1)4581000
web: www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium

Ministerstvo obrany HU (Honvédelmi Minisztérium)
1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
tel. (+36-1)2365111
web: www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium

Ministerstvo lidských zdrojů HU (Emberi Erőforrások Minisztérium)
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
tel. (+36-1)7951200
web: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma

Ministerstvo vnitra HU (Belügyminisztérium)
1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
tel./fax: (+36-1) 4411000
web: www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

Další významné instituce:

Centrální statistický úřad HU
1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.
tel.: (+36-1) 345 6000
web: www.ksh.hu

Maďarská národní banka
od 1.10.2013 se zrušil Státní dozor nad finančními institucemi (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete - PSZÁF), jeho úkoly převzala MNB
1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
tel.: (+36-1) 428 2600
web: www.mnb.hu

Maďarská obchodní a průmyslová komora (Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara)
1054 Budapest, Szabadság tér 7.
tel.: (+36-1) 474 5100
web: www.mkik.hu/en

Maďarská komora agrární, potravinářsko-hospodářská a rozvoje venkova
(Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara)
zkráceně Národní agrárně hospodářská komora (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)
1119 Budapest, Fehérvári út 89 – 95.
tel.: ( +36-1) 802 6100
e-mail: info@agrarkamara.hu
web: www.nak.hu

Budapešťská burza cenných papírů(Budapesti Értéktőzsde)
Pošt. adresa: 1364 Budapest, Pf. 24.
tel.: (+36-1)429 6700
web: www.bse.hu

Hungarian Investment Promotion Agency – Národní investiční agentura
1055 Budapest, Honvéd u. 20.
tel.: (+36-1) 8726666
web: www.hipa.hu

Národní daňový a celní úřad – Nemzeti Adó- és Vámhivatal
sjednocení : APEH – Státní finanční kontrolní úřad a Vám- és Pénzügyőrség  - Správa cel a financí
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
tel.: (+36-1)428 5100
web: www.nav.gov.hu

Státní pokladna (Magyar Államkincstár)
1054 Budapest, Hold u. 4.
tel.: (+36-1)327-3600
web: www.allamkincstar.gov.hu

Vládní agentura pro správu dluhu
(Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
(Government Debt Management Agency Private Company Limited by Shares)
H-1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.
Tel.: 36-1-488-9488
web: www.akk.hu

Maďarský obchodní povolovací úřad (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal)
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
tel.: (+36-1)4585800
web: www.mkeh.gov.hu

Garantiqua záruka úvěru a.s. (Garantiqua Hitelgarancia Rt.)
1082 Budapest, Kisfaludy u. 32.
tel.: (+36-1) 485 8300
web: www.hitelgarancia.hu

Národní úřad duševního vlastnictví (Szellemi Tulajdon Nemleti Hivatala, dříve pod jménem Patentový úřad)
1054 Budapest, Garibaldi u. 2.
tel.: (+36-1)3124400
web: www.sztnh.gov.hu

Agrární marketingové centrum (AMC)
1042 Budapest, Árpád út 51-53.
tel.: (+36-1)450 8800
web: www.amc.hu

Rejstříkový soud hlavního města (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
1051 Budapest, Nádor u. 28.
tel.: (+36-1)354 4800
web: www.birosag.hu
nebo

Rejstříkový soud pro okolí Budapešti (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)
1064 Budapest, Rózsa u. 79.
tel.: (+36-1) 354 3300
web: www.birosag.hu

Maďarská turistická agentura (Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.)
1027 Budapest, Kacsa utca 15 - 23.
tel.: (+36-1) 488 8700
web: www.mtu.gov.hu

Podnikatelské svazy:

Maďarská obchodní a průmyslová komora (Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara)
Adresa: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
tel: 36-1-474-5100
web: www.mkik.hu

Hlavním představitelem zaměstnavatelů je

Svaz maďarských průmyslníků a zaměstnavatelů (MGYOSZ):
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6.-8.
tel.: (+36-1) 474 2041
web: www.mgyosz.hu

z dalších představitelů jsou významnější:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví (ÉVOSZ)
1013 Budapest, Döbrentei tér 1.
tel: (+361)201 0333
web: www.evosz.hu

Svaz živnostenských společenstev (IPOSZ)
1054 Budapest, Kálmán I. u. 20.
tel.: (++361) 354 3140
web: www.iposz.hu

Svaz zaměstnanců a zaměstnavatelů (VOSZ)
1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
tel.: (+361) 414 2181-2
web: www.vosz.hu

Státní svaz obchodníků a zaměstnanců v pohostinství (KISOSZ)
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.
tel.: (+361) 322 0468
web: www.kisosz.hu

Aliance maďarských dopravních a logistických služeb (Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szövetsége)
1139 Budapest, Váci út 85.
tel.: (+36-1) 452 8143
web: www.freightforwarders.hu

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: