Maďarsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

24. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Budapešti (Maďarsko)

Energetický průmysl

Chemický průmysl

Obranný průmysl

Automobilový průmysl

Stavební průmysl

Dopravní průmysl a infrastruktura

Železniční a kolejová doprava

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Za perspektivní sektory lze považovat:

Energetický průmysl

Maďarsko rozhodlo o výstavbě dvou nových bloků na jaderné elektrárně Paks (tzv. projekt Paks II.) Výstavbu obou bloků po 1 200 MW bude na základě maďarsko-ruské mezistátní dohody realizovat ruský Rosatom. Plánované investice jsou ve výši 12,5  mld. EUR.  Poptávána by měla být celá řada jaderných i nejaderných komponent a služeb. České firmy se podílely na výstavbě i na následné modernizaci již existujících bloků (tzv. Paks I).

Maďarsko plánuje modernizaci přepravní plynovodní soustavy. Jedná se o příležitost pro české firmy schopné pracovat s vysokotlakými technologiemi.

Chemický průmysl

Maďarská ropná a plynárenská společnost MOL Group rozjíždí projekt investic do výstavby a modernizace petrochemických kapacit v celkové částce 4,5 mld. USD. Příležitosti jsou zj. v oblasti stavebnictví, technologických strojních zařízeních, elektrických zařízeních, instalace a údržby, řízení technologických procesů, průmyslového čistění či inženýrských a konstrukčních služeb.

Obranný průmysl

V Maďarsku probíhá ambiciózní program modernizace armády s názvem "Zrínyi 2026". Předmětem zájmu z maďarské strany je široká řada výrobků z obranného průmyslu.

Automobilový průmysl

V Maďarsku pokračuje trend velkých investičních projektů v oblasti automobilového průmyslu. Počet vyráběných aut i nadále poroste a spolu s tím se budou i navyšovat příležitosti pro firmy z automobilového dodavatelského řetězce. Velké investice zaznamenává i oblast elektromobility (např. výroba baterií či elektromotorů). Zároveň s tím dochází i k rozvoji kapacit v oblasti vývoje a testování technologií autonomního řízení, což může přinést příležitosti pro české firmy působící v oblasti dopravního IT.

Stavební průmysl

Stavebnictví zažívá v Maďarsku veliký rozvoj. Příležitosti jsou mj. např. v oblasti rezidenčního bydlení, a to jak v dodávkách služeb a komponent pro exteriéry, tak i pro interiéry (např. dodávky koupelnového vybavení apod).

Dopravní průmysl a infrastruktura

V Budapešti by mělo dojít k výstavbě nových stanic budapešťského metra, zahájena by měla rovněž být modernizace příměstské železniční dopravy. V rámci ní se plánuje vytvoření velkého železničního tunelu, který propojí tzv. Jižní a Západní železniční nádraží, spolu s tím mají být příměstské linky přivedeny až do centra města. Zároveň lze očekávat i modernizaci vozového parku budapešťského dopravního podniku.

Železniční a kolejová doprava

Na základě mezistátní dohody mezi Maďarskem a Čínou z listopadu 2015 by měla být zahájena výstavba  resp. rekonstrukce koridoru "Budapešť-Bělehrad" na dvoukolejnou trať s rychlostí 160  km/h pro nákladní a 200 km/h pro osobní  přepravu. Lze očekávat poptávku po stavebních firmách na železniční svršky a elektronická zabezpečovací IT zařízení.

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

 

Energetický průmysl

HS 7303 Trouby, trubky a duté profily z litiny

HS 7304 Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny)  nebo z oceli

HS 7307 Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli

HS 8401 Jaderné reaktory; neozářené palivové články (kazety) pro jaderné reaktory; stroje a přístroje pro oddělování izotopů

HS 8402 Parní kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak horkou vodu, tak i nízkotlakou páru); kotle zvané „na přehřátou vodu“

HS 8404 - Pomocná zařízení pro použití s kotli čísel 8402 a 8403

HS 8406 - Parní turbíny

HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

HS 8414 Vzduchová čerpadla nebo vývěvy, kompresory a ventilátory na vzduch nebo jiný plyn; ventilační nebo recirkulační odsávače s ventilátorem, též s vestavěnými filtry

HS 8481 - Kohouty, ventily a podobná zařízení pro potrubí, kotle včetně redukčních ventilů a ventilů řízených termostatem

HS 8504 Elektrické transformátory, statické měniče (například usměrňovače) a induktory

HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované el. Vodiče

42 - Inženýrské stavitelství

43 - Speciální stavební činnosti

Chemický průmysl

HS 7303 Trouby, trubky a duté profily z litiny

HS 7304 Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny)  nebo z oceli

HS 7307 Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli

HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

HS 8414 Vzduchová čerpadla nebo vývěvy, kompresory a ventilátory na vzduch nebo jiný plyn; ventilační nebo recirkulační odsávače s ventilátorem, též s vestavěnými filtry

HS 8481 - Kohouty, ventily a podobná zařízení pro potrubí, kotle včetně redukčních ventilů a ventilů řízených termostatem

HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované el. Vodiče

42 - Inženýrské stavitelství

43 - Speciální stavební činnosti

Obranný průmysl

HS 8526 Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení

HS 8802 Ostatní letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě (včetně družic) a balistické a kosmické nosné rakety

HS 9301 - Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307

HS 9303 - Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně

HS 9304 - Ost. zbraně, ne sečné bodné

HS 9305 - Části, součásti a příslušenství výrobků čísel 9301 až 9304

Automobilový průmysl

HS 3917 - Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů

HS 4011 - Nové pneumatiky z kaučuku

HS 7007 - Bezpečnostní sklo sestávající z tvrzeného nebo vrstveného skla

HS 7308 - Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli

HS 7315 - Řetězy, řetízky, jejich části z železa, oceli

HS 7325 - Ost. výrobky odlité ze železa, oceli

HS 7610 - Hliníkové konstrukce, desky, tyče, profily, trubky ap.

HS 8703 - Osobní automobily pro přepravu osob

HS 8707 - Karoserie (kabiny pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705

HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705

Stavební průmysl

HS 3917 - Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů
HS 3920 - Ostatní desky, listy, fólie aj. z plastů, nelehčené a nevyztužené ap. ani jinak nekomb.
HS 3922 - Koupací vany, sprchy, odpady (výlevky), umyvadla, bidety ap. výrobky, z plastů
HS 3925 - Stavební výrobky z plastů, jinde neuved.
HS 4408 - Listy na dýhování, překližky, ap., rozřezané, krájené nebo loupané ap., ‹ 6 mm
HS 4418 - Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, ap. dřeva
HS 6907 - Keramické dlaždice a obkládačky, obkládačky pro krby nebo stěny; mozaikové ap. výrobky
HS 6910 - Keramické výlevky, koupací vany, umyvadla, bidety ap. zařízení
HS 7610 - Hliníkové konstrukce, desky, tyče, profily, trubky ap.
HS 8302 - Úchytky, kování ap. výrobky z obecných kovů k nábytku, dveřím, schodištím apod.
HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
HS 9406 - Montované stavby

Dopravní průmysl a infrastruktura


 

HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

HS 8530 - El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy

HS 9406 - Montované stavby

42 - Inženýrské stavitelství

43 - Speciální stavební činnosti

  Železniční a kolejová doprava

HS 8530 - El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy

HS 8603 - Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem

HS 7302 - Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli

33 - Opravy a instalace strojů aj přístroje

 

 

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Mezinárodní veletrhy - přehled významných veletrhů a výstav viz kapitola 6.4.

 

Projekty ekonomické diplomacie ZÚ Budapešť od 2. poloviny roku 2018 do konce roku 2019 :

Proběhlé akce:

1. 2. 2018 - Maďarští odborní novináři navštívili Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

9. - 10. 10. 2018 - Setkání českých a maďarských firem z oblasti jaderné energetiky

2. 4. 2019 - Prezentace českého obranného průmyslu v Maďarsku

25. 4. 2019 - Prezentace českých plynárenských firem v Maďarsku

 

Plánované akce, připravované Projekty ekonomické diplomacie:

Český "Nanoden" v Maďarku - prezentace českých nano technologických firem

Podpora českých firem v jaderném průmyslu při průniku na maďarský trh

Prezentace českého kosmického průmyslu v Maďarsku

Prezentace ČR jako turistické destinace

Firmy z oblasti zvládání mimořádných situací - maďarské firmy do ČR

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: