Makroekonomická analýza a trendy v Srbsku: Většina výsledků v roce 2017 pozitivní

12. 2. 2018 | Zdroj: NewBalkan.com

Loňský rok 2017 jako celek byl zakončen se solidními výsledky z pohledu růstu průmyslové výroby, s dvojciferným tempem růstu exportu a importu, s růstem investic, cílovou mírou inflace a rozpočtovým přebytkem, bylo řečeno na prezentaci vydání „Makroekonomické analýzy a trendů – MAT“.

Pokud jde o celkové výsledky za loňský rok Stojan Stamenković, autor MAT, uvedl, že určité pohyby na samém konci roku nejsou zcela v souladu s očekáváními během předcházejících měsíců.

„Zpracovatelský průmysl má nyní krátkodobý klesající trend, v prosinci jeho meziroční růst dosáhl pouze 0,4 procent, takže celkový růst výroby zpracovatelského průmyslu v roce 2017 činil 6,4 procenta. To způsobilo, že v roce 2017 vzrostla celková průmyslová výroba o 3,5 procent, namísto 3,9 procent, což před měsícem předpovídal Statistický úřadSrbska“, řekl  Stamenković. Pokud je zveřejněný předběžný odhad reálného růstu HDP za čtvrté čtvrtletí správný, pak růst HDP za celý rok 2017 zůstane na úrovni 1,8 procent.

Při prezentaci statistiky zahraničního obchodu za čtvrté čtvrtletí Stamenković zdůraznil, že došlo ke zlomu: „Mnohem rychlejší meziroční růst importu oproti exportu způsobil rychlejší růst hodnoty importu oproti hodnotě exportu – vyjádřeno v eurech  vzrostl import o 13,8 procent a export se zvýšil o 12 procent. V prosinci dosáhl meziroční růst exportu symbolických 0,6 procent“.

Ekonom Miladin Kovačević zdůraznil, že v rámci plnění rozpočtu za rok 2017 údaje ukazují na dosažení přebytku za jedenáct měsíců ve výši 76,3 miliard dinárů, přestože Zákon o rozpočtu v rámci celého roku předpokládal deficit ve výši 69,1 miliard dinárů.

„Obrat zboží v maloobchodě dosáhl v roce 2017 nárůstu o 7,9 procent v nominální hodnotě oproti předcházejícímu roku a ve stálých cenách vzrostl obrat o 3,7 procent. Ukazatelé současného vývoje obratu v maloobchodě ukazují na symbolický růst“, uvedl Kovačević.

Kovačević poukázal na to, že měsíční inflace v listopadu i prosinci 2017 činila 0,0 procent na měsíční a 2,8 a 3,0 procent na roční úrovni. V roce 2017 tedy konečná hodnota meziroční inflace činila 3,0 procent.

Údaje MAT rovněž ukazují, že podle výsledků platební bilance v posledních letech je stále více konkurenceschopný sektor služeb.   

„Na základě platební bilance za prvních jedenáct měsíců v letech 2014 až 2017 průměrná roční míra růstu exportu služeb převyšuje míru růstu exportu zboží: 11,7 procent oproti 10,1 procent a to opakovaně“, uvedl Kovačević.

(Hospodářská komora Srbska)

 

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek