Malajsie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

                    v tis.
  Vývoz     Dovoz     Obrat     Saldo
  USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD
2012 142 375 56. 132,6 892 662 26. 70,1 1 035 037 31. 75 -750 287
2013 191 991 51. 134,8 827 379 28. 92,7 1 019 370 33. 98,5 -635 388
2014 222 125 52. 115,7 921 501 27. 111,4 1 143 626 34. 112,2 -699 376
2015 187 158 53. 84,3 986 578 24. 107,1 1 173 736 29. 102,6 -799 420
2016 186 292 51. 99,5 975 571 23. 98,9 1 161 863 32. 99 -789 279
2017 208 451 52. 111,6 1 240 835 23. 127,3 1 449 287 28. 124,8 -1 032 384

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Ve struktuře vzájemného obchodu ČR s Malajsií převažuje elektrotechnika a výpočetní technika dodávaná oběma směry v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců nadnárodních firem.

Vedle tradičních položek českého vývozu do Malajsie (pneumatiky, syrovátka, součásti stavebních strojů) hrají stále významnější roli české progresivní technologie s vysokou přidanou hodnotou. Jedná se zejména o aplikace jak fyzické tak kybernetické bezpečnosti, sofistikovanou zdravotnickou techniku, elektroniku, optiku, telekomunikační zařízení apod. Většina komodit je dodávána prostřednictvím místních distributorů, případně již existujícího vlastního zahraničního zastoupení českých firem. 

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Malajsie v roce 2017
Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD(tis.) Stat. hodnota USD (%)
8542 Elektronické integrované obvody 48 726 125,3
3818 Prvky chemické zušlechtěné pro elektroniku 29 361 92,4
4011 Pneumatiky nové z pryže 16 173 135,7
0404 Syrovátka výrobky z mléka zahuštěné slazené 10 969 142,2
8431 Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj 5 263 104,4
8445 Stroje pro přípravu vláken spřádání aj přízí 4 803 242,4
8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických ob 4 728 123,9
3603 Zápalnice bleskovice roznětky rozbušky apod 4 526 109,9
8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 4 401 261,2
8538 Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zařízeními 3 581 177,6

Zdroj: ČSÚ

Nejvýznamnější položky českého dovozu z Malajsie v roce 2017
Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD(tis.) Stat. hodnota USD (%)
8542 Elektronické integrované obvody 430 161 154,6
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 171 334 92,8
8517 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd 91 692 128,8
8523 Disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení, "č 82 321 346,8
8529 Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji č 56 467 142,5
8541 Diody, tranzistory a podobná polovodičová zařízení; fotosenzitivní pol 54 887 86,4
4001 Kaučuk přírodní balata guataperča guajal apod 35 953 140,2
8532 Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací (přednastavené) 20 529 137,5
8473 Části, součásti a příslušenství (jiné než kryty, kufříky a podobné výr 16 787 118,7
8443 Stroje,přístr.pro tisk s pomůckami HS 8442 (vč.kopírek,faxů);části 16 184 106,6

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

v mil. Kč 2016 2017
Položka Kredit Debet Bilance Kredit Debet Bilance
Služby 304,2 1 047,20 -743 322,0 1 269,1 -947,1
Výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží) 7,1 7,4 -0,3 6,2 11,8 -5,6
Opravy a údržba jinde neuvedené 0 0,3 -0,3 9,6 0,0 9,5
Doprava 202,9 978,8 -775,9 232,4 1 183,6 -951,2
Cestovní ruch 7,9 0 7,9 4,9 0,0 4,9
Stavební práce 1,6 0 1,6 8,1 0,0 8,1
Pojišťovací služby a penzijní financování 9,7 43,6 -33,9 10,8 52,6 -41,9
Finanční služby 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené 0,1 0 0,1 0,4 0,1 0,3
Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 14,8 6,2 8,6 9,9 6,2 3,7
Ostatní podnikatelské služby 47,8 10,4 37,4 35,6 14,6 21,1
Osobní, kulturní a rekreační služby 12,2 0,5 11,7 4,1 0,2 3,9
Výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Služby nezařazené 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Zdroj: ČNB

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Malajsii, která si dlouhodobě klade za cíl přesun ke znalostní ekonomice založené na vysokém podílu přidané hodnoty, je tendencí a trendem povzbuzovat zahraniční podniky k částečnému či úplnému přesunu výroby, vývoje či výzkumu do teritoria za účelem rozšíření dovedností a zvýšení úrovně používaných technologií v zemi. Malajsie se díky své geografické poloze, členství v organizaci ASEAN, stabilnímu prostředí a robustní diverzifikované ekonomice může stát výhodnou základnou pro reexport řady českých produktů i do jiných států ASEANu.

V Malajsii tak obchoduje, či se zde usadila různorodá skladba českých firem.

Od r. 2006 působí v Malajsii firma Tech-Store, která je společenstvím českých a zahraničních firem dodávajících zabezpečovací techniku, řídící systémy veřejné dopravy či kompletní hardwareová a softwareová řešení pro operativu zábavních parků do Malajsie a do regionu. V Kuala Lumpur má již řadu let svou kancelář česká obchodní firma AVAS Export - Import, rozvíjející obchod v řadě sektorů oběma směry, mmj. také v oblasti úpravy vody za pomoci v ČR těženého nerostu zeolit.

V r. 2011 svoje regionální zastoupení (pro JV Asii) v Malajsii naopak otevřel český výrobce bezpečnostního softwaru Trustport. Z oblasti zdravotnické techniky otevřela v Malajsii své zastoupení firma BTL. V r. 2013 zahájila obchodní aktivity v Malajsii další česko-slovenská firma v oblasti bezpečnostního softwaru ESET. Firma Optokon má v Malajsii již dvě metrologické laboratoře pro účely servisu svých produktů pro klienty v teritoriu. Místní pobočku také otevřela firma specializující se na rozbušky v důlním průmyslu.

Stopy českých firem v Malajsii můžeme vidět i v minulosti. V polovině třicátých let byla v přístavu Klang založena továrna na boty Baťa a celé generace malajsijců vyrostly s jejími výrobky do té míry, že většina obyvatelstva považuje značku Baťa za malajsijskou. Na malajsijském trhu jsou dále přítomné a známé značky jako Bohemia Crystal, pneumatiky Barum nebo motocyklové součástky CZ. Z dalších sektorů je možné jmenovat v oblasti ICT již zmíněný česko-malajsijský společný podnik Tech-Store nebo výrobce bezpečnostního softwaru Trustport.

V oblasti potravinářského průmyslu jsou na malajsijském trhu známé a oblíbené cereálie Emco, cereální sušenky Semix Pluso, nebo extrudované chlebíčky Racio. Stejně tak v sektoru zvířecích krmiv se na malajsijském trhu úspěšně etablovala značka Brit výrobce Vafo Praha.

V sektoru strojírenství lze jmenovat výtahy Stros, které byly dodány do nově budovaných malajsijských elektráren, nebo Strojírnu Litvínov, která v obchodním centru v Kuala Lumpur postavila vertikální aerodynamický tunel pro simulaci volného pádu.

Spolupráce v oblasti obrany je mezi Českou republikou a Malajsií dlouholetou záležitostí.  V minulosti byly dodány vozy Tatra od společnosti Tatra Trucks, pasivní lokační systémy VERA od firmy ERA, nebo radary pro civilní letiště od společnosti Eldis. Úspěchy slavila také Česká zbrojovka, jejíž samopaly Scorpio Evo 3, se staly standardním samopalem malajsijských policejních jednotek, a to v kombinaci s kolimátory a další optikou firmy Meopta.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda o zamezení dvojího zdanění byla podepsána dne 8. 3. 1996 v Kuala Lumpur a v platnost vstoupila dne 9. 3. 1998.
  • Dohoda o ochraně a podpoře investic, jejíž podpis se uskutečnil v průběhu návštěvy předsedy vlády ČR Václava Klause v Malajsii dne 9. září 1996, vstoupila v platnost dne 3. 12. 1998.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika Malajsii neposkytuje oficiální rozvojovou pomoc a ani ji od Malajsie nepřijímá. Malajsie není klasickým příjemcem rozvojové pomoci, velká většina rozvojových projektů v zemi se týká spíše technické pomoci v oblasti vyššího a učňovského vzdělávání, dobrého vládnutí, či životního prostředí.

V letech 2007-2014 probíhaly české projekty rozvojové a humanitární spolupráce zaměřené na pomoc barmským uprchlíkům v Malajsii. Projekty byly financovány z prostředků Ministerstva zahraničních věcí. ČR prostřednictvím nevládní organizace MERCY Malaysia, místní pobočky UNHCR, tchai-wanské nadace Tzu-Chi, IOM a dalších NGO, mj. financovala činnost mobilní kliniky poskytující nezbytnou prvotní lékařskou péči pro barmské uprchlíky a monitoring zdravotního stavu těchto uprchlických komunit.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: