Malajsie: Vztahy země s EU

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EU v Malajsii
Menara Tan & Tan, Suite 10.01
207 Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Tel: +60 3 2723 7373
Fax: +60 3 2723 7337
E-mail: delegation-malaysia@eeas.europa.eu
Webové stránky Delegace EU v Malajsii

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchod mezi EU a Malajsií je poměrně stabilní. Letošní vysoký růst malajsijského zahraničního obchodu se však také týká i obchodu s EU.

Malajsijští exportéři mají přístup usnadněný existencí jednotného trhu EU s jeho harmonizovanými pravidly. EU byla pro Malajsii i v roce 2017 třetím největším obchodním partnerem (10,1% podíl na celkovém obchodu), shodně je EU třetím největším partnerem v dovozu (9,8% za Singapurem) i vývozu (10,3% za ČLR). Malajsie představuje pro EU 21. největšího obchodního partnera (2016: 22.).

V roce 2017 vzájemný obchod meziročně stoupnul o 12,3 % na 39,4 mld. EUR. Dovoz z Malajsie do zemí EU dle agentury EUROSTAT vzrostl o 14,5% na 25 mld. EUR, vývoz z členských států EU vzrostl o 8,8% na 14,4 mld. EUR.

Hlavními obchodními partnery mezi ČS státy EU jsou pro Malajsii Německo (11.), Nizozemí (14.), Francie (17.),Velká Británie ( 19.) a Itálie (23.). Česká republika je 47. nejvýznamnějším obchodním partnerem Malajsie. Mezi členskými státy EU pak zaujímá 12. příčku.

Největšími vývozci mezi členskými státy EU do Malajsie jsou Německo ( celkově 10.), Francie (15.), Nizozemí (20.), Itálie (21.) a Velká Británie (22.). Česká republika je mezi státy EU do Malajsie 10. největším vývozcem (celkově 46. - posun o 4 místa níže).

V roce 2010 byla započata jednání o Dohodě o volném obchodu mezi EU a Malajsií. Tato jednání od roku 2013 nedoznala výraznějších pokroků a čeká se na další řádné kolo jednání. Po parlamentních volbách dne 9. května 2018, kdy došlo poprvé v novodobé historii ke změně vládnoucí koalice, se čeká na postoj nové vlády k dalším jednáním s EU, avšak nepředpokládá se posun sentimentů do negativnější roviny.

Text Dohody o partnerství (PCA) byl finalizován a odsouhlasen vedoucími vyjednávacích týmů v dubnu 2016. Datum podepsání dohody zatím není známo.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Malajsie není klasickou rozvojovou zemí. Spolupráce s EU v této oblasti má tedy spíše charakter technické pomoci a spolupráce v některých vybraných sektorech.

V oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí spolupracuje EU s Malajsií v oblasti obnovitelných energií, zelených technologií a udržitelného lesnictví. Byl také ustanoven každoroční policy dialogue k zeleným technologiím a klimatickým změnám s Ministerstvem energetiky, zelených technologií a vodohospodářství.  EU také podporuje rozvoj malajsijského národního plánu k udržitelné spotřebě a výrobě ve spolupráci s místní Ekonomickou plánovací kanceláří. EU také podporuje místní producenty biomasy a tradičních řemesel (batika). V neposlední řadě spolupracuje při ochraně rašelinišť.

V oblasti ekonomického rozvoje spolupracuje EU s místními hospodářskými komorami, zejména s Obchodní komorou EU-Malajsie (EUMCCI) za účelem podpory vzájemného obchodu a investic. Dále spolupracuje s příslušnými ministerstvy a agenturami pro podporu politik v oblasti hospodářské soutěže, zdravotnictví, investic a mezinárodního obchodu. Programy asistence EU se zaměřují na služby v oblasti logistiky, ICT, finančních služeb a !zelených služeb".

V oblasti lidských práv, azylové a migrační politiky EU podporuje posílení občanské společnosti v demokratickém dialogu za účelem posílení lidských práv a demokratických reforem. Dále se zaměřuje na práva dětí přistěhovalců, zrušení trestu smrti či práva původního obyvatelstva. Finanční podpora pro tuto oblast je čerpána z Evropského instrumentu pro demokracii a lidská práva (EIDHR), technicky je tato oblast realizována také prostřednictvím pravidelného dialogu s Malajsijskou komisí pro lidská práva (SUHAKAM) a Malajsijskou advokátní komorou. V oblasti migrace poskytuje EU technickou podporu ve formě výcviku a školení v oblasti pohraničního managementu a best practices. EU také finančně podporuje školství pro děti migrantů, např. tzv. Humana Learning Centres na Sabahu, poskytující základní vzdělání až 12.000 dětem migrantů a osob bez státní příslušnosti.

K prioritám EU v oblasti lidských práv v Malajsii patří zejména zrušení trestu smrti, podpora ratifikace hlavních lidskoprávních úmluv, podpora a propagace práv žen, dětí a původního obyvatelstva, a v neposlední řadě podpora a propagace svobody vyznání.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: